loadingLäkemedelsverket bortsåg från att hundratusentals vaccindoser från Pfizer/Biontech saknade ett viktigt certifikat som garanterar vaccinets säkerhet. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT
Läkemedelsverket bortsåg från att hundratusentals vaccindoser från Pfizer/Biontech saknade ett viktigt certifikat som garanterar vaccinets säkerhet. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT
Inrikes

Allvarliga fel i vaccinproduktion – Läkemedelsverket blundar

Malin Nordstrand

Uppgifter som Epoch Times tagit del av visar att Läkemedelsverket godkände import av hundratusentals vaccindoser mot covid-19 som saknade ett viktigt certifikat som garanterar vaccinets säkerhet. Enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten har dessa vaccin getts till svenska medborgare.

Enligt dokument har 33 tillverkningsserier av vaccinet, så kallade vaccin-batcher, från Pfizer/Biontech tillverkats i anläggningar som inte var godkända enligt god tillverkningssed, vilket är ett krav innan vaccinet får ges till människa.

För att få tillverka ett vaccin krävs att såväl produkten som tillverkaren har ett tillverkningstillstånd, och varje anläggning som ingår i tillverkningsprocessen ska ha ett så kallat GMP-certifikat (Good manufacturing practice). Certifikatet visar att tillverkningen skett enligt god tillverkningssed.

GMP – GOD TILLVERKNINGSSED

– GMP (Good Manufacturing Practice), eller god tillverkningssed, är ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning, av bland annat läkemedel.

– Alla sterila läkemedel, såsom vacciner, måste ha ett GMP-certifikat för att få ges till människa. 

– Innan man påbörjar tillverkning av ett läkemedel måste man ha ett GMP-certifikat för att tillverka specifikt det läkemedlet. 

– Syftet med GMP inom läkemedelstillverkning är att garantera kvaliteten och säkerheten på produkten så att patienten kan känna sig trygg med att läkemedlet håller en hög kvalitet. 

– GMP innebär att tillverkaren har och följer ett kvalitetssäkringssystem och att hela produktionsprocessen utförs på ett exakt föreskrivet och kontrollerat sätt. Bland annat tittar man på lokaler, utrustning, personal, dokumentation, produktion, kvalitetskontroll, underleverantörer, klagomål och återkallande av produkter. 

– Varje lands läkemedelsverk ansvarar för tillsyn och granskning av GMP. När det gäller läkemedel avsedda för hela EU:s marknad har EMA det övergripande ansvaret.

Mest lästa

Rekommenderat

loadingLäkemedelsverket bortsåg från att hundratusentals vaccindoser från Pfizer/Biontech saknade ett viktigt certifikat som garanterar vaccinets säkerhet. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT
Läkemedelsverket bortsåg från att hundratusentals vaccindoser från Pfizer/Biontech saknade ett viktigt certifikat som garanterar vaccinets säkerhet. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT
Inrikes

Allvarliga fel i vaccinproduktion – Läkemedelsverket blundar

Malin Nordstrand

Uppgifter som Epoch Times tagit del av visar att Läkemedelsverket godkände import av hundratusentals vaccindoser mot covid-19 som saknade ett viktigt certifikat som garanterar vaccinets säkerhet. Enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten har dessa vaccin getts till svenska medborgare.

Enligt dokument har 33 tillverkningsserier av vaccinet, så kallade vaccin-batcher, från Pfizer/Biontech tillverkats i anläggningar som inte var godkända enligt god tillverkningssed, vilket är ett krav innan vaccinet får ges till människa.

För att få tillverka ett vaccin krävs att såväl produkten som tillverkaren har ett tillverkningstillstånd, och varje anläggning som ingår i tillverkningsprocessen ska ha ett så kallat GMP-certifikat (Good manufacturing practice). Certifikatet visar att tillverkningen skett enligt god tillverkningssed.

GMP – GOD TILLVERKNINGSSED

– GMP (Good Manufacturing Practice), eller god tillverkningssed, är ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning, av bland annat läkemedel.

– Alla sterila läkemedel, såsom vacciner, måste ha ett GMP-certifikat för att få ges till människa. 

– Innan man påbörjar tillverkning av ett läkemedel måste man ha ett GMP-certifikat för att tillverka specifikt det läkemedlet. 

– Syftet med GMP inom läkemedelstillverkning är att garantera kvaliteten och säkerheten på produkten så att patienten kan känna sig trygg med att läkemedlet håller en hög kvalitet. 

– GMP innebär att tillverkaren har och följer ett kvalitetssäkringssystem och att hela produktionsprocessen utförs på ett exakt föreskrivet och kontrollerat sätt. Bland annat tittar man på lokaler, utrustning, personal, dokumentation, produktion, kvalitetskontroll, underleverantörer, klagomål och återkallande av produkter. 

– Varje lands läkemedelsverk ansvarar för tillsyn och granskning av GMP. När det gäller läkemedel avsedda för hela EU:s marknad har EMA det övergripande ansvaret.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024