loadingLänsstyrelsen Skåne brottas med flera anmälningar, dels från djurhållare som överklagar besluten, dels från andra myndigheter. Foto: Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne brottas med flera anmälningar, dels från djurhållare som överklagar besluten, dels från andra myndigheter. Foto: Länsstyrelsen Skåne
Inrikes

Länsstyrelsen Skåne anmäld till flera instanser

Maria Eriksson

Arbetsmiljön på Länsstyrelsen i Skåne är anmäld till Arbetsmiljöverket, ett djurskyddsärende är anmält av Livsmedelsverket och flera fall är JO-anmälda. Samtidigt drivs en tvist i Högsta förvaltningsdomstolen.

Länsstyrelserna i Sverige har många ögon på sig. Det finns grupper på nätet med syfte att stoppa ”länsstyrelsens övergrepp”. Nyligen överlämnades en utredning till justitieminister Gunnar Strömmer (M) med åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet. Flera länsstyrelser har vittnat om att de önskar ett stärkt skydd efter att de anställda har utsatts för hot, våld och trakasserier.

Det har funnits anledning till viss oro över problem även på arbetsplatsen, åtminstone i Skåne. I somras gjorde huvudskyddsombudet på Länsstyrelsen Skåne en så kallad 6:6a-anmälan, en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider med stöd av Arbetsmiljölagen.

Pågående fall i domstol och hos JO

Högsta förvaltningsdomstolen handlägger ett fall från maj 2023, då en hund och ett par katter omhändertogs. Djurhållaren begär att beslutet skall inhiberas. Fyra månader innan Kammarrätten meddelade sin dom beslutade Länsstyrelsen Skåne om ”omedelbar verkställighet” och sålde djuren. Det var fel, enligt Kammarrätten. Länsstyrelsen har överklagat beslutet och menar att djur som omhändertas länge kan ”institutionsskadas och därefter ha svårt att anpassa sig till ett liv i ett hem igen”. Enligt Länsstyrelsen Skåne kan avgörandet få stor betydelse för när en omedelbar verkställelse får genomföras.

Justitieombudsmannens (JO) senast inkomna ärende handlar om ett fall där en hund avlivats och tre hundar uppges ha skänkts bort av Länsstyrelsen, trots ett utlåtande från veterinären om att hundarna varit friska. Enligt anmälan brast flera rutiner. Om djuren hade sålts hade kostnaden som djurhållaren fått betala reducerats. Länsstyrelsen Skåne uppger att de noga analyserar och tar till sig eventuella synpunkter från JO.
Källa: Högsta förvaltningsdomstolen och JO

Mest lästa

Rekommenderat

loadingLänsstyrelsen Skåne brottas med flera anmälningar, dels från djurhållare som överklagar besluten, dels från andra myndigheter. Foto: Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne brottas med flera anmälningar, dels från djurhållare som överklagar besluten, dels från andra myndigheter. Foto: Länsstyrelsen Skåne
Inrikes

Länsstyrelsen Skåne anmäld till flera instanser

Maria Eriksson

Arbetsmiljön på Länsstyrelsen i Skåne är anmäld till Arbetsmiljöverket, ett djurskyddsärende är anmält av Livsmedelsverket och flera fall är JO-anmälda. Samtidigt drivs en tvist i Högsta förvaltningsdomstolen.

Länsstyrelserna i Sverige har många ögon på sig. Det finns grupper på nätet med syfte att stoppa ”länsstyrelsens övergrepp”. Nyligen överlämnades en utredning till justitieminister Gunnar Strömmer (M) med åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet. Flera länsstyrelser har vittnat om att de önskar ett stärkt skydd efter att de anställda har utsatts för hot, våld och trakasserier.

Det har funnits anledning till viss oro över problem även på arbetsplatsen, åtminstone i Skåne. I somras gjorde huvudskyddsombudet på Länsstyrelsen Skåne en så kallad 6:6a-anmälan, en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider med stöd av Arbetsmiljölagen.

Pågående fall i domstol och hos JO

Högsta förvaltningsdomstolen handlägger ett fall från maj 2023, då en hund och ett par katter omhändertogs. Djurhållaren begär att beslutet skall inhiberas. Fyra månader innan Kammarrätten meddelade sin dom beslutade Länsstyrelsen Skåne om ”omedelbar verkställighet” och sålde djuren. Det var fel, enligt Kammarrätten. Länsstyrelsen har överklagat beslutet och menar att djur som omhändertas länge kan ”institutionsskadas och därefter ha svårt att anpassa sig till ett liv i ett hem igen”. Enligt Länsstyrelsen Skåne kan avgörandet få stor betydelse för när en omedelbar verkställelse får genomföras.

Justitieombudsmannens (JO) senast inkomna ärende handlar om ett fall där en hund avlivats och tre hundar uppges ha skänkts bort av Länsstyrelsen, trots ett utlåtande från veterinären om att hundarna varit friska. Enligt anmälan brast flera rutiner. Om djuren hade sålts hade kostnaden som djurhållaren fått betala reducerats. Länsstyrelsen Skåne uppger att de noga analyserar och tar till sig eventuella synpunkter från JO.
Källa: Högsta förvaltningsdomstolen och JO

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024