Läkarsällskap i Europa: 16 råd för att skydda barn och vuxna mot trådlös teknik
Barn är extra känsliga för den radiofrekventa strålningen från trådlös teknik, enligt läkare. Foto: Andi Graf


Många oberoende forskare och läkare världen över varnar för riskerna med att vistas i elektromagnetiska fält och att utsätta oss för radiofrekvent strålning. Den ökade användningen av trådlös teknik har fått en del länder att dra i nödbromsen, särskilt när det gäller barns exponering. Med hjälp av råd från läkarsällskap i Europa kan man själv minska exponeringen.

Enligt läkare är växande barn mer känsliga för den radiofrekventa strålningen. I Frankrike och på Cypern har man vidtagit åtgärder för att skydda barnen mot radiofrekvent strålning i skolorna. I Sverige valde en förskola i Sätra, Stockholm, att fasa ut Wi-Fi och mobiltelefonanvändning. 

Internationella organ råder till försiktighet med användning av trådlös teknik och WHO:s institut för cancerforskning, IARC, klassar all trådlös teknik som möjligen cancerframkallande. 2011 gav Europarådet en rekommendation att inte använda trådlös teknik i skolan och förskolan på grund av riskerna. De rekommenderade också medlemsländerna att informera om riskerna och särskilt när det gäller barn, eftersom de är mer känsliga.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i Sverige rekommenderar att minska onödig exponering vid användning av mobiltelefon, men ser annars inga hälsorisker med den trådlösa tekniken.

Nicosiadeklarationen, Nicosia Declaration on Electromagnetic Fields/Radiofrequencies, tillkom på initiativ av läkarsällskap i Österrike och på Cypern. I deklarationen finns en lista med 16 råd för att skydda mot trådlös teknik. Den baseras på praktiska regler utfärdade av Medical Chamber of Vienna, Cyprus Committee on Environment and Children´s health och Reykjavik appeal, från 2017.

Finns problem

Råden är sammanställda för att läkarna ser flera problem idag.

Gränsvärden: Det finns gränsvärden (satta av föreningen ICNIRP 1999), men de gäller bara för korttidsexponering och termiska effekter. Man har inte tagit hänsyn till biologiska effekter, långtidseffekter eller potentiell cancerrisk. Detta gäller även i Sverige där SSM följer ICNIRPs gränsvärden.

Barn utsätts för ökad exponering: Exponeringen som barn utsätts för ökar i snabb takt. Barn, bebisar och ofödda barn utsätts för detta medan deras kroppar genomgår känsliga utvecklingsstadier. Skolor ökar snabbt mängden mobiltelefoner och trådlös teknologi i klassrummen. Den stora mängden strålande enheter (bärbara datorer, läsplattor, mobiltelefoner, accesspunkter i taket, virtual reality) som används under lång tid bidrar alltihop till miljön med radiofrekvent strålning i klassrummet.

Nya enheter kommer fram utan att testas innan eller få uppföljning efter inträde på marknaden: Särskilt gäller det påverkan på barn under lång tid. Det enda som krävs är att de klarar föråldrade gränsvärden.

Människor är inte tillräckligt informerade om riskerna och kan ha felaktiga uppfattningar om säkerheten.

Det finns riktlinjer för god praxis för säker användning av teknologi och minskad exponering.

Nicosiadeklarationen - 16 praktiska råd

1. Barn och unga under 16 år bör endast använda mobiltelefoner i nödsituationer.

2. Mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer är inga leksaker eller ett sätt att underhålla barn.

De bör endast användas i flygplansläge och med Wi-Fi, Bluetooth och mobildata avstängt. Spel och musik bör laddas ner av föräldrarna och sparas på enheten. Dock bör användningen begränsas i proportion till barnets ålder. De bör användas minimalt av förskolebarn och inte alls av bebisar och barn under två år.

Ladda ner musik och spel till enheten och stäng av Wi-Fi och mobildata när barnet använder enheten. Foto: Jason O´Neill

3. Håll samtalen korta generellt och så få som möjligt. Använd fast telefon eller skriv sms.

4. ”Avståndet är din vän”. Håll telefonen ifrån kropp och huvud när du slår numret och håll minst det minsta rekommenderade avståndet enligt användarhandboken.

Använd högtalaren eller ett headset.

5. Håll inte mobiltelefonen direkt mot kroppen när du använder headset eller högtalare. Gravida kvinnor bör vara särskilt försiktiga. För män innebär det en risk för minskad fertilitet att ha telefonen i byxfickan. Personer med elektroniska implantat, som pacemaker eller insulinpump, behöver särskilt tänka på att hålla avstånd från kroppen. Om det inte finns något annat alternativ, lägg telefonen i fickan på ytterjackan, i en ryggsäck eller handväska.

6. Använd inte mobiltelefoner eller smarta telefoner inuti ett fordon, som bil, buss eller tåg. Finns det ingen antenn utanför så blir strålningen inne i fordonet mycket högre. Dessutom kan det vara störande för andra i fordonet när någon pratar i telefon.

7. Skriv aldrig textmeddelanden medan du kör. Du blir distraherad och kan bli en fara för andra.

8. Ring samtal hemifrån eller från arbetet med en fast ansluten telefon.

Foto: Gundula Vogel

9. Arbeta oftare offline eller sätt telefonen i flygplansläge. För att lyssna på musik, använda kameran, larmet, miniräknaren eller offline-spel behöver man inte alltid vara uppkopplad på internet.

10. Färre appar innebär mindre strålning. Minimera antalet appar och stäng av de mest onödiga bakgrundstjänsterna på din smartphone. Genom att inaktivera ”mobila tjänster”, ”datanätverksläge” och Wi-Fi så fungerar en smartphone som en vanlig mobiltelefon. Du kan fortfarande nås, men undviker mycket onödig strålning från datatrafik i bakgrunden. Särskilt tonåringar behöver vara försiktiga.

11. Undvik att ringa från platser med dålig mottagning (källare, hiss och liknande), eftersom mobiltelefonen då ökar sin sändarstyrka. När mottagningen är dålig, använd headset eller högtalaren.

12. Köp en mobiltelefon med lågt SAR-värde och, om möjligt, en ingång för en extern antenn.

13. Att använda sladd för uppkoppling till internet, som LAN (till exempel ADSL, VDSL eller fiberoptik) ger ingen strålning. Det är snabbt och säkert. Undvik de ständigt strålande trådlösa DECT-telefonerna, accesspunkter för Wi-Fi, datastickorna och LTE-modemen. Detta gäller särskilt i hemmen och skolorna. Wi-Fi-routers ger strålning även till dem som inte använder dem. Håll ett avstånd på minst 4 meter och upp till 10 meter till där barn leker eller sover. Wi-Fi bör alltid hållas avstängd när det inte används, särskilt om nätterna eller när gravida eller barn är i närheten.

14. Det rekommenderas att chatta och ringa telefonsamtal via sladdburet internet.

15. Skydda gravida och barn från ”passiv exponering” genom att hålla ett avstånd på minst en meter när du talar i mobiltelefonen. Vid användning av trådlöst internet (Wi-Fi eller mobildata) håll ett så långt avstånd som möjligt. Enheter med trådlös uppkoppling, som mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer ska hållas borta från den gravida kvinnans mage eller från en vuxen med barn i famnen. Gravida kvinnor eller barn ska under inga omständigheter sitta nära en router eller mellan en router och en dator.

Generellt sett, när en vuxen har ett barn i famnen eller är nära dem, ska de inte använda eller hålla i sina mobiltelefoner, eller arbeta på trådlösa enheter och de ska inte ha mobiltelefonen på eller nära barnvagnen. Risken är större om mobilenheten är uppkopplad till internet via Wi-Fi eller mobildata.

16. Varning för digitala babyvakter på grund av möjlig risk för permanenta skador på barnets utveckling av hjärnan. Analoga enheter och de som har uppkoppling via sladd är de säkraste. Digitala enheter bör åtminstone sakna video och istället vara röstaktiverade (icke kontinuerlig sändning). Oavsett enhet bör de inte placeras i barnets bädd, utan på minst två meters avstånd.

Låt barnet sova utan trådlösa enheter. Foto: Madelon Eugelink

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.