Lagrådet sätter stopp för terrorlag
Lagrådet bedömer att förslaget att göra det straffbart att delta i terroristorganisationer skulle bryta mot grundlagen. Foto: Erik Simander/TT-arkivbild


Lagrådet säger nej till regeringens förslag att förbjuda deltagande i terrororganisation. Det strider mot grundlagen.

– Jag ska nu bjuda in de borgerliga partierna för att se hur vi kan gå vidare, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till TT.

Enligt Lagrådet innebär regeringens lagförslag om att göra det straffbart att delta i en terrororganisation en begränsning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten, vilket SR Ekot var först med att rapportera.

Enligt Lagrådet bygger hela förslaget på en felaktig premiss att grundlagens skydd för föreningsfriheten bara gäller lovlig verksamhet.

"En sådan tolkning av regeringsformen som görs i remissen innebär att grundlagsskyddet för föreningsfriheten helt skulle vara beroende av innehållet i vanlig lagstiftning", skriver Lagrådet.

– Vi ska nu analysera det här. Sverige är en rättsstat, säger Morgan Johansson.

Olika åsikter

Samtidigt konstaterar han att meningarna går isär mellan juristerna.

– Utredaren som ansåg att det här var förenligt med grundlagen är ju själv domare i Högsta domstolen, säger han.

Regeringsförslaget bygger på en överenskommelse med de borgerliga partierna. Morgan Johansson kommer nu att bjuda in de partierna.

– Så får vi se hur vi kan hitta en väg framåt när det gäller de här förslagen, men det är för tidigt att säga hur en sådan väg skulle se ut, säger Johansson.

Den nya lagstiftningen skulle träda i kraft den 1 augusti. Om och i så fall när det kommer ett reviderat förslag kan Morgan Johansson inte säga i dag.

Att delta i en terroristorganisation föreslogs av regeringen kunna ge från två till sex års fängelse. Foto: Amaq News Agency/AP/TT

M beklagar

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell är kritisk till regeringens hela hantering.

– Det här är en lag som redan är försenad, den skulle ha kommit i september i fjol. Och innan vi nu ens har fått en proposition, så säger Lagrådet att den inte håller måttet. Det är beklagligt, för den här lagstiftningen behövs ju, säger han till TT.

– Jag vill nu veta vad som är regeringens plan. Jag kommer gärna på möte, men vad som behövs nu är att regeringen tar fram en produkt som håller måttet, inte fler fikamöten på departementet, säger Forssell.

I dag finns flera olika lagar som handlar om brott kopplade till terrorism. Det är till exempel straffbart att resa, utbilda, offentligt uppmana och rekrytera för terroristbrott. Men regeringen vill gå längre och fattade i slutet av februari beslut om att införa två nya brott: deltagande i en terroristorganisation och samröre med en terroristorganisation. Förslagen skulle innebära en kraftig utvidgning av det tidigare kriminaliserade området.

Brotten föreslås kunna ge från två till sex års fängelse.

Agerat senfärdigt

Regeringen kan gå vidare med lagförslag trots att de får kritik från Lagrådet. Så skedde exempelvis i fallet med den hårt kritiserade gymnasielagen, som drevs igenom trots att Lagrådet ansåg att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Att ett förslag bedöms strida mot grundlagen skulle dock kunna anses väga tyngre.

Terrorexperter har tidigare påpekat att Sverige agerat senfärdigt med att införa ett förbud mot att delta i terrororganisationer, och att det därför inte kommer att vara möjligt att ställa många av de svenska IS-anhängarna inför rätta.

(Owe Nilsson/TT)
(Anja Haglund/TT)

Fakta

Lagrådsremissen

(TT)

Regeringen vill införa två nya brott:

– deltagande i en terroristorganisation.
– samröre med en terroristorganisation.

Regeringen vill också göra det straffbart att:

– offentligt uppmana och rekrytera till deltagande i en terroristorganisation.
– resa utomlands i syfte att delta i en terroristorganisations verksamhet.
– finansiera deltagande i en terroristorganisation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Källa: Regeringen