Regeringen anklagas för långsamhet om IS
Islamiska statens krigare i Mosul i Irak 2014. Foto: AP/TT-arkivbild


Oppositionspartier anklagar regeringen för saktfärdighet i kampen mot terrorismen.

– Det har försatt Sverige i en allvarlig situation, säger Moderaternas Johan Forssell.

Riksdagen håller i dag en aktuell debatt om hur IS-återvändare ska hanteras. Debatten är begärd av Sverigedemokraterna.

– En majoritet av svenska folket kräver att vi gör mer än vad den rödgröna regeringen aviserat i kampen mot Islamiska statens kvarlevor, sade SD:s Adam Marttinen i debatten.

Han hävdar att Sverige är det enda land i EU som inte har en lagstiftning som gör att man kan straffa IS-återvändare.

SD vill att den kommande lagen som kriminaliserar samröre med och deltagande i terroristorganisation ska gälla retroaktivt.

– Samtliga som rest har varit väl medvetna om att deras stöd går till att oskyldiga människor torteras och mördas, och då tycker jag att kravet på ett retroaktivitetsförbud inte bara kan diskuteras. Retroaktivitetsförbudet ska helt förbises när det kommer till kriminalisering av deltagande i Islamiska staten, säger Marttinen.

– Min uppmaning är att vi samlar ett brett majoritetsstöd i den här församlingen för just det förslaget.

"Allvarlig situation"

Han fick dock mothugg av Liberalernas Johan Pehrson som påpekade att ett sådant förfarande skulle bryta mot både grundlagen och Europakonventionen.

Såväl SD som Kristdemokraterna och Moderaterna tog upp frågan om att dra in medborgarskapet för misstänkta IS-terrorister.

– Om man lämnat Sverige och gjort sig skyldig till terroristbrott, då är Sverige inte längre hemma för de här individerna. Varför är det så viktigt för regeringen att de ska få behålla sina medborgarskap? säger Johan Forssell (M).

Både SD och M anklagar regeringen för saktfärdighet. Johan Forssell pekar på att flera lagförslag som regering och opposition var överens om redan 2015 och 2017 ännu inte är införda.

– Regeringens senfärdiga hantering har försatt Sverige i en allvarlig situation, säger Forssell.

Flera lagar

Han pekar på lagen som ska kriminalisera samröre med terroristorganisationer, på lagen som ger Säpo tillgång till signalspaning även när förundersökning pågår och på lagen som ger polisen rätt till hemlig dataavläsning.

Forssell föreslår också ökade möjligheter till hemlig rumsavlyssning när det gäller terrorrelaterade brott och möjligheter att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte.

Forsell föreslår även att Säpo bör få rätt att kalla alla IS-återvändare till förhör, även om det inte pågår en brottsutredning.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) uppger att flera av de lagförslag som Moderaterna efterlyser nu är på gång.

– Det kommer att innebära att fler fälls för terrorverksamhet, säger Damberg.

En utredning ska inom kort lägga fram förslag på förändringar av terroristlagstiftningen. Damberg aviserar redan nu att regeringen kommer att gå vidare med förslag om skärpta straff.

"Åtala föräldrar"

När det gäller IS-svenskars barn uppger Damberg att om de kan ta sig till en svensk ambassad eller konsulat kan de få "konsulärt stöd".

Linda Westerlund Snecker (V) tycker att Sverige "ska möjliggöra" för barn att kunna återvända till Sverige.

– Det handlar om ungefär 40 svenska barn som finns i IS-kontrollerade områden i Syrien. Det är barn som svälter, utan tillgång till sjukvård, utan skolgång och utan någon slags trygghet, säger hon.

Dessutom ska föräldrarnas lämplighet att ta hand om sina barn utredas, anser hon.

Kristdemokraterna vill gå längre och anser att de svenska barn som tvingats resa ner till IS ska omhändertas av svenska myndigheter om föräldrarna agerat i samförstånd.

– Och föräldrar som tagit med sina barn till dödskulten ska åtalas för människorov eller människohandel i enlighet med de lagar som finns, säger Andreas Carlson (KD).

Jonny Cato Hansson (C) konstaterar att det kommer att finnas många svåra situationer att lösa avseende barnen.

– Till exempel barn som tas omhand av personer som påstår sig vara föräldrar och som utnyttjar barnen för att själva hamna i en bättre sits, säger han.

(Peter Wallberg/TT)
(Anja Haglund/TT)

Fakta

IS-anhängare från Sverige

(TT)

Omkring 300 personer har sedan 2012 rest från Sverige ned till Syrien och Irak för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper i regionen, främst Islamiska staten (IS).

Cirka hälften av dem har återvänt.

Ett 50-tal av IS-anhängarna tros ha dödats. Runt 100 personer bedöms finnas kvar i konfliktområdet.

Resandet var som störst 2013 och 2014, därefter började resandeströmmen klinga av. 2016 reste ett tiotal personer.

Återvändandet började mattas av 2016. Det rör sig nu om ytterst få.

Säpo har samtal med alla som återvänder. Finns det anledning att anta att brott har begåtts inleds en förundersökning.

Källa: Säpo