loadingJapanska flickor på väg hem från skolan. Japan vill vända sin trend med minskande befolkning och införa åtgärder som sätter barnen främst.Foto: Behrouz Mehri/AFP via Getty Images
Japanska flickor på väg hem från skolan. Japan vill vända sin trend med minskande befolkning och införa åtgärder som sätter barnen främst.Foto: Behrouz Mehri/AFP via Getty Images
Utrikes

Låga födelsetal hotar samhället

Aldgra Fredly och Naveen Athrappully

Om det japanska samhället samhället ska kunna fungera i framtiden så måste det födas fler barn i Japan. Det menar landets premiärminister Fumio Kishida som uppmanar regeringen att sätta barn och barnfamiljer som högsta prioritet.

Vid ett parlamentsmöte den 23 januari sade Japans premiärminister Fumio Kishida att ”Japan nu befinner sig vid en kritisk punkt om vi ska kunna fortsätta att vara ett fungerande samhälle. Att prioritera barn och barnuppfostran i politiken är något som inte kan skjutas upp.”

Kishida sade att regeringen kommer att öka den ekonomiska satsningen på barnrelaterade åtgärder. I april inrättas en särskild barn- och familjebyrå som ska utveckla strategier kring barn och barnuppfostran.

Japan

2022 hade landet 124,2 miljoner invånare.

Japan hade en kraftig ekonomisk tillväxt från 1950-talet fram till 1990-talet. Med starkt stöd från USA lyckades Japan åter ta sig in på världsmarknaden efter andra världskriget.

Mellan 1960 och 1980 ökade landets BNP med 6,3 procent per år (cirka 10 procent per år under 1960-talet), en tillväxttakt som var bland de högsta i världen.

Tillverkning och export av industrivaror har under hela efterkrigstiden varit motorn för Japans ekonomiska utveckling.

Japan anses sedan länge ha världens mest utbildade befolkning. Redan vid sekelskiftet 1900 var i stort sett alla vuxna läskunniga.

Källa: NE

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingJapanska flickor på väg hem från skolan. Japan vill vända sin trend med minskande befolkning och införa åtgärder som sätter barnen främst.Foto: Behrouz Mehri/AFP via Getty Images
Japanska flickor på väg hem från skolan. Japan vill vända sin trend med minskande befolkning och införa åtgärder som sätter barnen främst.Foto: Behrouz Mehri/AFP via Getty Images
Utrikes

Låga födelsetal hotar samhället

Aldgra Fredly och Naveen Athrappully

Om det japanska samhället samhället ska kunna fungera i framtiden så måste det födas fler barn i Japan. Det menar landets premiärminister Fumio Kishida som uppmanar regeringen att sätta barn och barnfamiljer som högsta prioritet.

Vid ett parlamentsmöte den 23 januari sade Japans premiärminister Fumio Kishida att ”Japan nu befinner sig vid en kritisk punkt om vi ska kunna fortsätta att vara ett fungerande samhälle. Att prioritera barn och barnuppfostran i politiken är något som inte kan skjutas upp.”

Kishida sade att regeringen kommer att öka den ekonomiska satsningen på barnrelaterade åtgärder. I april inrättas en särskild barn- och familjebyrå som ska utveckla strategier kring barn och barnuppfostran.

Japan

2022 hade landet 124,2 miljoner invånare.

Japan hade en kraftig ekonomisk tillväxt från 1950-talet fram till 1990-talet. Med starkt stöd från USA lyckades Japan åter ta sig in på världsmarknaden efter andra världskriget.

Mellan 1960 och 1980 ökade landets BNP med 6,3 procent per år (cirka 10 procent per år under 1960-talet), en tillväxttakt som var bland de högsta i världen.

Tillverkning och export av industrivaror har under hela efterkrigstiden varit motorn för Japans ekonomiska utveckling.

Japan anses sedan länge ha världens mest utbildade befolkning. Redan vid sekelskiftet 1900 var i stort sett alla vuxna läskunniga.

Källa: NE

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024