loading

Åskmoln uppstår när laddningar av protoner och elektroner möts i atmosfären. Ett statiskt fält uppkommer, och när spänningen mellan polerna ökar kan en blixt överbrygga luftens isolerande lager. Foto Shutterstock
Åskmoln uppstår när laddningar av protoner och elektroner möts i atmosfären. Ett statiskt fält uppkommer, och när spänningen mellan polerna ökar kan en blixt överbrygga luftens isolerande lager. Foto Shutterstock
Kultur

Krönika: En modern Prometeus som glömdes av tiden

Sebastian Lindgren
Publicerad 2022-08-28

Elproduktionen är ett under av vår tid, och elnätet, som utgörs av en infrastruktur av högspänningsledningar och transformatorstationer, knyter samman nationer och kan betraktas som världens största integrerade maskin. Var började allt?

Åskan har fascinerat människan i alla tider och har injagat såväl förundran som vördnad. I antikens värld trodde man att blixten hade utformats av Minerva, visdomens gudinna, och när åskan mullrade tänkte man sig i Skandinavien att Tor drog fram över himlavalvet i sin stridsvagn. När negativt laddade moln flyter nära marken skälver atmosfären, positivt laddade partiklar dras upp längs höga ledande strukturer, och när spänningen blir tillräckligt hög och två krafter kolliderar, uppkommer ett intensivt ljussken. Som när det i en fördämning, som håller tillbaka en svällande vattenmassa, uppstår en spricka och ut flödar ett flertal rasande floder som kröker sig när de söker vägen med minst motstånd.

Sådana naturfenomen sågs som något som hörde gudarna till, och säkerligen tycktes det för forntidens folk att vi aldrig skulle förmå tygla dessa mäktiga urkrafter, såvida inte en Prometeus skulle kliva ner för att ge ljusets gåva till mänskligheten.

Läs mer

Mest lästa

loading

Åskmoln uppstår när laddningar av protoner och elektroner möts i atmosfären. Ett statiskt fält uppkommer, och när spänningen mellan polerna ökar kan en blixt överbrygga luftens isolerande lager. Foto Shutterstock
Åskmoln uppstår när laddningar av protoner och elektroner möts i atmosfären. Ett statiskt fält uppkommer, och när spänningen mellan polerna ökar kan en blixt överbrygga luftens isolerande lager. Foto Shutterstock
Kultur

Krönika: En modern Prometeus som glömdes av tiden

Sebastian Lindgren
Publicerad 2022-08-28

Elproduktionen är ett under av vår tid, och elnätet, som utgörs av en infrastruktur av högspänningsledningar och transformatorstationer, knyter samman nationer och kan betraktas som världens största integrerade maskin. Var började allt?

Åskan har fascinerat människan i alla tider och har injagat såväl förundran som vördnad. I antikens värld trodde man att blixten hade utformats av Minerva, visdomens gudinna, och när åskan mullrade tänkte man sig i Skandinavien att Tor drog fram över himlavalvet i sin stridsvagn. När negativt laddade moln flyter nära marken skälver atmosfären, positivt laddade partiklar dras upp längs höga ledande strukturer, och när spänningen blir tillräckligt hög och två krafter kolliderar, uppkommer ett intensivt ljussken. Som när det i en fördämning, som håller tillbaka en svällande vattenmassa, uppstår en spricka och ut flödar ett flertal rasande floder som kröker sig när de söker vägen med minst motstånd.

Sådana naturfenomen sågs som något som hörde gudarna till, och säkerligen tycktes det för forntidens folk att vi aldrig skulle förmå tygla dessa mäktiga urkrafter, såvida inte en Prometeus skulle kliva ner för att ge ljusets gåva till mänskligheten.

Rekommenderat