loading

Åskmoln uppstår när laddningar av protoner och elektroner möts i atmosfären. Ett statiskt fält uppkommer, och när spänningen mellan polerna ökar kan en blixt överbrygga luftens isolerande lager. Foto Shutterstock
Åskmoln uppstår när laddningar av protoner och elektroner möts i atmosfären. Ett statiskt fält uppkommer, och när spänningen mellan polerna ökar kan en blixt överbrygga luftens isolerande lager. Foto Shutterstock
Kultur

Krönika: En modern Prometeus som glömdes av tiden

Sebastian Lindgren

Elproduktionen är ett under av vår tid, och elnätet, som utgörs av en infrastruktur av högspänningsledningar och transformatorstationer, knyter samman nationer och kan betraktas som världens största integrerade maskin. Var började allt?

Åskan har fascinerat människan i alla tider och har injagat såväl förundran som vördnad. I antikens värld trodde man att blixten hade utformats av Minerva, visdomens gudinna, och när åskan mullrade tänkte man sig i Skandinavien att Tor drog fram över himlavalvet i sin stridsvagn. När negativt laddade moln flyter nära marken skälver atmosfären, positivt laddade partiklar dras upp längs höga ledande strukturer, och när spänningen blir tillräckligt hög och två krafter kolliderar, uppkommer ett intensivt ljussken. Som när det i en fördämning, som håller tillbaka en svällande vattenmassa, uppstår en spricka och ut flödar ett flertal rasande floder som kröker sig när de söker vägen med minst motstånd.

Sådana naturfenomen sågs som något som hörde gudarna till, och säkerligen tycktes det för forntidens folk att vi aldrig skulle förmå tygla dessa mäktiga urkrafter, såvida inte en Prometeus skulle kliva ner för att ge ljusets gåva till mänskligheten.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

Åskmoln uppstår när laddningar av protoner och elektroner möts i atmosfären. Ett statiskt fält uppkommer, och när spänningen mellan polerna ökar kan en blixt överbrygga luftens isolerande lager. Foto Shutterstock
Åskmoln uppstår när laddningar av protoner och elektroner möts i atmosfären. Ett statiskt fält uppkommer, och när spänningen mellan polerna ökar kan en blixt överbrygga luftens isolerande lager. Foto Shutterstock
Kultur

Krönika: En modern Prometeus som glömdes av tiden

Sebastian Lindgren

Elproduktionen är ett under av vår tid, och elnätet, som utgörs av en infrastruktur av högspänningsledningar och transformatorstationer, knyter samman nationer och kan betraktas som världens största integrerade maskin. Var började allt?

Åskan har fascinerat människan i alla tider och har injagat såväl förundran som vördnad. I antikens värld trodde man att blixten hade utformats av Minerva, visdomens gudinna, och när åskan mullrade tänkte man sig i Skandinavien att Tor drog fram över himlavalvet i sin stridsvagn. När negativt laddade moln flyter nära marken skälver atmosfären, positivt laddade partiklar dras upp längs höga ledande strukturer, och när spänningen blir tillräckligt hög och två krafter kolliderar, uppkommer ett intensivt ljussken. Som när det i en fördämning, som håller tillbaka en svällande vattenmassa, uppstår en spricka och ut flödar ett flertal rasande floder som kröker sig när de söker vägen med minst motstånd.

Sådana naturfenomen sågs som något som hörde gudarna till, och säkerligen tycktes det för forntidens folk att vi aldrig skulle förmå tygla dessa mäktiga urkrafter, såvida inte en Prometeus skulle kliva ner för att ge ljusets gåva till mänskligheten.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024