loadingAmerikanska marinkårssoldater i Skövde inför övningen Aurora 23. Ett nytt försvarsavtal ger USA tillgång till militära baser och övningsområden. Foto: Robin S. Krüger/Försvarsmakten
Amerikanska marinkårssoldater i Skövde inför övningen Aurora 23. Ett nytt försvarsavtal ger USA tillgång till militära baser och övningsområden. Foto: Robin S. Krüger/Försvarsmakten
Inrikes

Kräver stopp för militärt avtal med USA

Glenn Mattsing

En demonstration mot ytterligare militärt samarbete med USA är planerad i Stockholm. Initiativtagarna anser att frågan borde ha avgjorts i en folkomröstning och att omedelbar opinionsbildning krävs för att stoppa avtalet.

Den 18 mars hissades Natos flagga på Riksplan och Karlbergs slott i närvaro av H.M. Konungen, talman Andreas Norlén och statsminister Ulf Kristersson, för att uppmärksamma Sveriges medlemskap i försvarsalliansen Nato.

”Efter mer än 200 år av militär alliansfrihet har Sverige tagit steget in i den västliga försvarsgemenskapen. Med Nato-medlemskapet har Sverige kommit hem”, sade statsminister Ulf Kristersson i sitt anförande på Riksplan.

Fredsdemonstration den 14 april

Initiativtagarna bakom fredsdemonstrationen den 14 april beskriver eventet som ett politiskt och ideologiskt obundet initiativ för att försvara Sveriges suveränitet och minska militariseringen genom att förena människor från olika politiska hemvister och grupper.

Initiativtagare är det tvärpolitiska partiet Mod – Mänskliga rättigheter och Demokrati, som tidigare har tagit initiativ till demonstrationer mot Världshälsoorganisationens nya samarbetsförslag och regeringens restriktioner under pandemin.

Flera talare kommer att hålla anföranden under dagen vid Gustav Adolfs torg.

Källa: Fredsalliansen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAmerikanska marinkårssoldater i Skövde inför övningen Aurora 23. Ett nytt försvarsavtal ger USA tillgång till militära baser och övningsområden. Foto: Robin S. Krüger/Försvarsmakten
Amerikanska marinkårssoldater i Skövde inför övningen Aurora 23. Ett nytt försvarsavtal ger USA tillgång till militära baser och övningsområden. Foto: Robin S. Krüger/Försvarsmakten
Inrikes

Kräver stopp för militärt avtal med USA

Glenn Mattsing

En demonstration mot ytterligare militärt samarbete med USA är planerad i Stockholm. Initiativtagarna anser att frågan borde ha avgjorts i en folkomröstning och att omedelbar opinionsbildning krävs för att stoppa avtalet.

Den 18 mars hissades Natos flagga på Riksplan och Karlbergs slott i närvaro av H.M. Konungen, talman Andreas Norlén och statsminister Ulf Kristersson, för att uppmärksamma Sveriges medlemskap i försvarsalliansen Nato.

”Efter mer än 200 år av militär alliansfrihet har Sverige tagit steget in i den västliga försvarsgemenskapen. Med Nato-medlemskapet har Sverige kommit hem”, sade statsminister Ulf Kristersson i sitt anförande på Riksplan.

Fredsdemonstration den 14 april

Initiativtagarna bakom fredsdemonstrationen den 14 april beskriver eventet som ett politiskt och ideologiskt obundet initiativ för att försvara Sveriges suveränitet och minska militariseringen genom att förena människor från olika politiska hemvister och grupper.

Initiativtagare är det tvärpolitiska partiet Mod – Mänskliga rättigheter och Demokrati, som tidigare har tagit initiativ till demonstrationer mot Världshälsoorganisationens nya samarbetsförslag och regeringens restriktioner under pandemin.

Flera talare kommer att hålla anföranden under dagen vid Gustav Adolfs torg.

Källa: Fredsalliansen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024