loadingIllustration: Jens Almroth
Illustration: Jens Almroth
Ledare

Koranbränningarna aktualiserar frågan om vart vi är på väg

Epoch Times ledarredaktion

I skrivande stund har Sveriges diplomatiska relationer till Irak gått in i en kris på grund av den pågående internationella vreden bland muslimer mot upplevda förorätter mot islam. Därmed har konsekvenserna av detta svårbeskrivna komplex av mestadels mediala händelser med utgångspunkt i brännandet av koraner nått en ny nivå.

Det är dessutom vid det här laget inte frågan om huruvida, utan när, Sverige kommer att drabbas av något slags islamistiskt motiverat terrordåd som ett resultat av detta. Det riskerar att få de mest slutgiltiga konsekvenser man kan tänka sig – döden – för helt slumpmässiga personer som råkar befinna sig på svensk mark, vare sig de är svenskar eller ej.

Koranbränningarna har blivit en gordisk knut för svenska politiker, rättsskipare och ordningsmakt. Somliga diskuterar frågan pragmatiskt, utifrån hur vi ska undvika allvarliga konflikter och bevara nationell säkerhet, och undviker de mer abstrakta principiella frågorna.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingIllustration: Jens Almroth
Illustration: Jens Almroth
Ledare

Koranbränningarna aktualiserar frågan om vart vi är på väg

Epoch Times ledarredaktion

I skrivande stund har Sveriges diplomatiska relationer till Irak gått in i en kris på grund av den pågående internationella vreden bland muslimer mot upplevda förorätter mot islam. Därmed har konsekvenserna av detta svårbeskrivna komplex av mestadels mediala händelser med utgångspunkt i brännandet av koraner nått en ny nivå.

Det är dessutom vid det här laget inte frågan om huruvida, utan när, Sverige kommer att drabbas av något slags islamistiskt motiverat terrordåd som ett resultat av detta. Det riskerar att få de mest slutgiltiga konsekvenser man kan tänka sig – döden – för helt slumpmässiga personer som råkar befinna sig på svensk mark, vare sig de är svenskar eller ej.

Koranbränningarna har blivit en gordisk knut för svenska politiker, rättsskipare och ordningsmakt. Somliga diskuterar frågan pragmatiskt, utifrån hur vi ska undvika allvarliga konflikter och bevara nationell säkerhet, och undviker de mer abstrakta principiella frågorna.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024