Kinesiska staten kan ha mörkat statistik om organdonationer
Forskarna hittar bara en förklaring till statistiken: att den konstruerats för att missleda. Foto: (vä) Pete Linforth och (hö) Sasin Tipchai


En ny studie vid Australian National University som granskat Kinas officiella statistik över organdonationer visar ”starkt övertygande bevis att den är förfalskad”.

Kina har sedan 2010 arbetat på att reformera sitt organtransplantationssystem genom att etablera ett system för frivillig organdonation. Officiellt upphörde Kina att använda organ från dödsdömda fångar den 1 januari 2015 för att istället enbart transplantera organ från sjukhusbaserade donatorer.

Avsiktligt missledande

I forskningsarbetet användes två uppsättningar data över organdonationer: från China Organ Transplant Response System (COTRS) och Red Cross Society of China. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften BMC Medical Ethics och har letts av Matthew Robertson. Genom att använda rättsmedicinsk statistik på officiella data över antal transplanterade organ såg forskarna en nästan perfekt matchning mot en kvadratisk matematisk funktion. Robertson förklarar för tidningen the Guardian varför detta är uppseendeväckande.

Det är för snyggt för att vara sant.

- Matthew Robertson, doktorand

– När man tar en närmare titt på antal organ som uppenbarligen samlats in så matchar de den här ekvationen nästan punkt för punkt, år in och år ut. Det är för snyggt för att vara sant, säger han.

Siffrorna ser inte ut att vara verkliga data från verkliga donationer, berättar han vidare. Det är mer troligt att det är siffror man fått genom att använda en ekvation.

– Det är svårt att föreställa sig hur man kan ha landat i den här modellen bara av en slump, vilket lyfter möjligheten att det har gjorts med avsikt att missleda.

Artikeln har granskats av Sir David Spiegelhalter, före detta ordförande för brittiska Royal Statistical Society.

– Det är anmärkningsvärt hur väl antal donationer och transplantationer stämmer överens med en kvadratisk funktion och det är i skarp kontrast till andra länder som har ökat sin aktivitet under den här perioden... Jag kan inte komma på något bra skäl till att en sådan här kvadratisk trend skulle uppkomma på naturligt sätt, säger han till the Guardian.

Enligt data från COTRS har antalet frivilliga, avlidna donatorer ökat årligen från 2010 till 2018 från 34 till 6 316. Framgångarna har välkomnats internationellt och 2017 bjöds Huang Jiefu, före detta vice hälsominister in till Pontificial Academy of Science i Vatikanen för att presentera den kinesiska framgången. Vid detta tillfälle lade han också fram ett upplägg för en Kina-stödd specialgrupp inom WHO för att ”utrota organhandel” internationellt, skriver forskarna.

Kina är det land i världen som genomför näst flest organtransplantationer per år. Ändå skiljer sig de offentliga bestämmelserna avsevärt från andra länder. Allmänheten kan inte komma åt de officiella organtransplantionsregistren och för att få dessa uppgifter krävs att man samlar ihop dessa uppgifter från officiella källor som statliga publikationer, officiella webbsidor och vetenskapliga artiklar. Det är svårt att kunna bekräfta att Kina inte längre använder fångar som organkälla.

Ofrivilliga donatorer

Med start 2000 ökade antalet transplantationer snabbt i Kina. Inte förrän 2006 infördes några formella regler, då man förbjöd försäljning av organ. Det här var i mars och en vecka efter att vittnen hade trätt fram och hävdat att människor som utövar Falun Gong, en förföljd traditionell qigong- och meditationsmetod, användes som källa till organ. Kinesiska tjänstemän förnekar detta påstående.

Syftet med studien var att se om den enorma framgången hos den kinesiska transplantationsreformen är baserad på pålitliga data som kommer från verkliga organdonations- och transplantationsaktiviteter på sjukhus i landet eller om det istället baseras på artificiellt framtagna data på central och provinsiell nivå.

Vid granskningen av data från det kinesiska Röda korset hittade Robertson och hans kollegor olika avvikelser i jämförelse med sjukhusens donationsrapporter. En del avvikelser pekar starkt på en avsevärd användning av ofrivilliga donatorer.

Forskarna förklarar sina observationer med att data har skapats och manipulerats på central nivå inom den kinesiska medicinska byråkratin. Målet verkar ha varit att ge den internationella transplantationsvärlden ett missledande intryck kring Kinas framgångsrika frivilliga organdonationsreform och att neutralisera kritiken från aktivister som hävdar att man begår brott mot mänskligheten genom att ta organ för transplantation.

I somras slog en oberoende folktribunal fast att kinesiska samvetsfångar har dödats ”i en betydande omfattning” för användningen av deras organ i den kinesiska organtransplantationsindustrin. Enligt undersökningar, bland annat av den brittiske författaren och journalisten Ethan Gutmann är dessa människor oskyldigt fängslade tibetaner, uigurer, hus-kristna och Falun Gong-utövare.

Med tanke på att kinesiska transplantationsläkare har tagits emot med öppna armar av den internationella transplantationsvärlden, grundat på dessa data och ett förtroende, menar artikelförfattarna nu att detta förtroende har missbrukats och hoppas att internationella läkarorganisationer kommer att omvärdera Kinas transplantationsframgångar.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.