Kinesisk och västerländsk medicin: Vad är hälsa egentligen?Traditionell kinesisk medicin är på uppgång som alternativ behandling. Modern västerländsk medicin kan inte riktigt förklara hur kinesisk medicin fungerar, men nu för tiden erkänns kinesiska tekniker, till exempel akupunktur, som effektiva för att bota vissa sjukdomar.

Kinesisk medicin är mer än bara en gren inom alternativ medicin. Det är ett komplett, omfattande system inom medicinsk lära, med en historia på mellan 5 000 och 7 000 år.

Här följer fem viktiga skillnader mellan kinesisk och västerländsk medicin:

1. Människokroppen – bara en ”kropp” eller något mer?

Taiji och de fem elementen. Foto: Shutterstock

Kinesisk medicin: Filosofin inom kinesisk medicin kan förstås mot bakgrund av den klassiska taoismen. Kinesiska läkare ser den mänskliga kroppen som en invecklat universum, om än ett mikroskopiskt sådant. Universum består av ”de fem elementen” – metall, trä, vatten, eld och jord, vilka regleras av de tudelade yin-yang krafterna.

Västerländsk medicin: Modern västerländsk medicin ser det som att kroppen består av delar som kan undersökas separat. Detta synsätt härrör från 1900-talets förståelse om mikrober och den ”bakterieteori” som utarbetades av den franske kemisten Louis Pasteur (1822-1895) och den tyske ”bakteriologen” Robert Koch (1843-1910).

2. Slaget mot mikrober i jämförelse med balanserande behandling

Mikrober under mikroskop. Foto: Shutterstock

Kinesisk medicin: Kinesisk medicin bygger på att säkerställa balansen mellan elementen yin och yang i kroppen, och genom att reglera kroppens vitala energi – qi. Sjukdomar dyker upp när det finns en obalans mellan yin och yang i kroppen, eller om kroppens inre vägar eller meridianer har blockerats någonstans, vilket hindrar flödet av qi.

Västerländsk medicin: Västerländsk medicin betraktar mikrober som viktigast. Att hitta mikrober, isolera mikrober och förhindra att de sprids är nyckeln till att övervinna sjukdomar.

3. Naturmediciner i jämförelse med syntetiska mediciner

Inom kinesisk medicin används många olika sorters örter och mineraler, och extrakt från sjö-och landlevande djur. Foto: Shutterstock

Kinesisk medicin: Den legendariske och första kinesiske läkaren Shennong identifierade 365 helande örter för 5000 år sedan, och kinesiska läkare har sedan dess lagt till fler på listan. Mineraler, insekter, havsdjur och delar från större djur används också. Dessa ingredienser blandas till flytande form eller tablettform och riktar in sig på att återställa balansen av yin och yang i olika delar av kroppen.

Västerländsk medicin: Västerländsk medicin har också sitt ursprung i olika växter och örter. I dag används dock de flesta mediciner inte i sin naturliga form. De har syntetiserats kemiskt i tillverkningsprocesser. De är också till stor del framtagna för att rikta in sig på specifika symptom och kroppsdelar. Ofta krävs mediciner för att behandla biverkningarna av andra mediciner.

4. Två olika sätt att uppnå bättre hälsa

En kvinna utövar Falun Gongs meditationsövning. Foto: Jeff Nenarella /Epoch Times

Kinesisk medicin: Förutom örter, finns det inom kinesisk medicin ytterligare ett antal behandlingsmetoder, som akupunktur, moxibustion (värmebehandling av områden och meridianer med örtcigarr av gråbo), tuina (massage för behandling av sjukdomar i rörelseapparaten) och qigong (övningar som reglerar qi; inkluderar ofta meditation). Vare sig man använder nålar, kopplingstekniker, mjuka övningar eller diet-råd så syftar alla dessa olika metoder till att återställa balansen av yin och yang och reglera qi för att behandla och förebygga sjukdomar. Även maten anses viktig inom kinesisk medicin.

Västerländsk medicin: De huvudsakliga behandlingsmetoderna inom västerländsk medicin är kirurgi och medicinering. För att hålla kroppen i bra form och förebygga sjukdom, rekommenderar västerländsk medicin motion, balanserad kost och en daglig dos av viktiga vitaminer. Den behandlar symptomen, men har inga holistiska, underliggande principer för kroppens allmänna hälsa.

5. Antikens supermän i jämförelse med supermaskiner

Zhang Lushan och Hua Tuo var stora kinesiska läkare under Handynastin som sades äga övernaturliga förmågor. Foto: KanZongGuo.com

Kinesisk medicin: Forntida kinesiska läkare hade mycket speciell metod. Liksom seriefiguren Stålmannen sades flera av de kända läkarna ha övernaturlig röntgensyn. De kunde se om en patient hade en hjärntumör eller elakartade symptom som ännu inte hade att manifesterat sig utanpå kroppen.

Västerländsk medicin: För att se in i människokroppen, utan att skära i den, använder västerländska läkare röntgenapparater.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.