Kinesisk människorättsadvokat torterades med okända droger
Advokaten Li Heping åldrad och utmärglad efter fängelsevistelse
Den kinesiske människorättsadvokaten Li Heping, till höger, efter att han släppts ur fängelset. Foto: Radio Free Asia


Efter nästan två år bakom galler släpptes den framstående människorättsadvokaten Li Heping ur fängelset förra veckan. Både hans vänner och fru sade att han knappt gick att känna igen. Li var tidigare stadigt byggd och vid god hälsa. Nu var han mager, utmärglad och vithårig, trots att han bara är lite över 40.

Den 9 juli 2015 fördes Li bort av säkerhetspolisen i staden Tianjin, och dömdes senare för ”omstörtande verksamhet”. Hans gripande var bara ett i en landsomfattande attack som senare blev känd som ”709-incidenten”, där över 250 människorättsadvokater och aktivister greps.

Efter två år av hårt arbete lyckades Wang Qiaoling, Lis fru, få honom släppt. Li fick fyra år villkorligt, vilket innebär att han fortfarande inte kan verka som advokat.

Representerar utsatta grupper

Li Heping har fått uppmärksamhet och respekt för att han försvarar politiska dissidenter och utsatta och förföljda grupper i Kina, såsom ”underjordiska” kristna, personer som tvingats bort från sina hem och utövare av den förföljda andliga metoden falungong. När det gäller den sistnämnda gruppen har Li varit drivande för att systematiskt faktiskt börja försvara falungong-utövare med stöd i kinesisk lag.

Li försökte också hjälpa andra advokater som tagit liknande fall och utsatts för förföljelse, som Chen Guangcheng och Gao Zhisheng. 2006 försvarade han miljöaktivisten Tan Kai, grundare av miljögruppen ”Green Watch”.

Li har länge övervakats, trakasserats och hotats av kinesisk myndigheter för sitt arbete. Redan 2007 kidnappades Li av civilklädd polis, som misshandlade honom med elektriska batonger och lämnade honom i skogen utanför Peking. 2009 vägrade myndigheterna att förnya hans advokatlicens, vilket gjorde att han fick övergå till att arbeta som juridisk konsult i stället.

Från försvarare till förföljd

Enligt Wang Qiaoling har Li utsatts för konstant bevakning under hela sin tid i fångenskap. Folk har bevakat honom till och med på toaletten. Han har misshandlats och torterats med elektriska batonger.

Dessutom har man tvingat honom att ta okända mediciner, som man hävdade var mot högt blodtryck, något som Li aldrig lidit av.

De här preparaten gjorde Li svag, och ledde till muskelvärk och problem med synen. Andra människorättsadvokater som släppts ur fängelset är Lis yngre bror, Li Chunfu, som berättat om liknande upplevelser av att ha tvingats ta okända preparat i fångenskap. Efter att Li släpptes i januari 2017 uppvisade han symptom på schizofreni.

Enligt Heng He, politisk kommentator på New Tang Dynasty Television (som är del av samma mediekoncern som Epoch Times) är användningen av droger som ett slags tortyr inte någon isolerad företeelse. 2001 började American Psychiatric Association väcka uppmärksamhet kring att psykotropiska droger användes på falungong-utövare som hölls fängslade på mentalsjukhus.

Heng sade att tvångsmedicineringen ”användes i stor skala på falungong-utövare innan de började användas för att förfölja människorättsadvokater”. Syftet är att ”knäcka dem” och samtidigt hota andra genom att visa vad konsekvenserna blir för dem som motsätter sig statens politik.

Som svar på de växande bevisen på tvångsmedicinering skrev Chinese Lawyers for the Protection of Human Rights ett öppet brev den 14 maj där man kräver en oberoende utredning av användningen av droger för att tortera de advokater som fängslades i 709-incidenten.