loadingJulen 2022 inleddes en våg av skjutningar och sprängningar. Regeringen satsar nu brett på olika åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten. Foto: Pontus Lundahl/TT
Julen 2022 inleddes en våg av skjutningar och sprängningar. Regeringen satsar nu brett på olika åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten. Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes

KD: Familjerna centrala för att bekämpa brottsligheten

Eva Sagerfors

Satsningar behövs både på bättre verktyg för polisen och brottsbekämpande åtgärder, men enligt partierna i olika grad. Att allt fler unga och i allt yngre åldrar rekryteras till de kriminella gängen väcker oro. Viktigast är att satsa brett, menar en Göteborgspolis.

Justitieminister Gunnar Strömmer gav den 17 februari en lägesbild av den grova organiserade brottsligheten. Under 2022 skedde 62 dödsskjutningar i Sverige, ett rekord. Han jämförde med grannländernas fåtal dödsskjutningar under året och konstaterade att kontrasten är slående.

Strömmer presenterade åtgärder och menade att regeringen arbetar effektivt för att ta ett grepp om situationen. Samtidigt sade han att ett läge som försämrats under lång tid tar tid att vända.

Åtgärder mot gängkriminaliteten

Polismyndigheten får ökade anslag. Antalet bevakningskameror ska fyrdubblas, då man vet att det har en brottsförebyggande effekt. Den operativa förmågan (NOA, NFC och utredningsverksamheten) ska ökas, med fokus på grova brott med koppling till kriminella nätverk.

Tidsbegränsade visitationszoner (utredning beslutad 19/12 2022).

Sekretesslagstiftningen ändras: Myndigheter ska bli skyldiga att dela information med brottsbekämpande myndigheter (utredning blir klar efter sommaren).

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (proposition beslutad 26/1 2023).

Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden (lagrådsremiss beslutad 16/2 2023).

Utökade möjligheter för polisen att använda hemliga tvångsmedel och preventiva tvångsmedel, till exempel hemlig avlyssning i brottsförebyggande syfte (lagrådsremiss kommer under våren).

Möjligheterna att ta brottsvinster ska utökas för att störa den ekonomiska basen i brottsligheten (lagrådsremiss i närtid).

Källa: Regeringen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingJulen 2022 inleddes en våg av skjutningar och sprängningar. Regeringen satsar nu brett på olika åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten. Foto: Pontus Lundahl/TT
Julen 2022 inleddes en våg av skjutningar och sprängningar. Regeringen satsar nu brett på olika åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten. Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes

KD: Familjerna centrala för att bekämpa brottsligheten

Eva Sagerfors

Satsningar behövs både på bättre verktyg för polisen och brottsbekämpande åtgärder, men enligt partierna i olika grad. Att allt fler unga och i allt yngre åldrar rekryteras till de kriminella gängen väcker oro. Viktigast är att satsa brett, menar en Göteborgspolis.

Justitieminister Gunnar Strömmer gav den 17 februari en lägesbild av den grova organiserade brottsligheten. Under 2022 skedde 62 dödsskjutningar i Sverige, ett rekord. Han jämförde med grannländernas fåtal dödsskjutningar under året och konstaterade att kontrasten är slående.

Strömmer presenterade åtgärder och menade att regeringen arbetar effektivt för att ta ett grepp om situationen. Samtidigt sade han att ett läge som försämrats under lång tid tar tid att vända.

Åtgärder mot gängkriminaliteten

Polismyndigheten får ökade anslag. Antalet bevakningskameror ska fyrdubblas, då man vet att det har en brottsförebyggande effekt. Den operativa förmågan (NOA, NFC och utredningsverksamheten) ska ökas, med fokus på grova brott med koppling till kriminella nätverk.

Tidsbegränsade visitationszoner (utredning beslutad 19/12 2022).

Sekretesslagstiftningen ändras: Myndigheter ska bli skyldiga att dela information med brottsbekämpande myndigheter (utredning blir klar efter sommaren).

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (proposition beslutad 26/1 2023).

Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden (lagrådsremiss beslutad 16/2 2023).

Utökade möjligheter för polisen att använda hemliga tvångsmedel och preventiva tvångsmedel, till exempel hemlig avlyssning i brottsförebyggande syfte (lagrådsremiss kommer under våren).

Möjligheterna att ta brottsvinster ska utökas för att störa den ekonomiska basen i brottsligheten (lagrådsremiss i närtid).

Källa: Regeringen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024