loadingHannah Bergelin har arbetat i yttre tjänst i Göteborg i snart 20 år och har förslag på hur Sverige ska kunna knäcka gängen. Foto: Privat
Hannah Bergelin har arbetat i yttre tjänst i Göteborg i snart 20 år och har förslag på hur Sverige ska kunna knäcka gängen. Foto: Privat
Inrikes

Polis: ”En kollega slutade på grund av hotbilden”

Eva Sagerfors

Polisen behöver bättre verktyg och mer resurser för att hantera gängkriminaliteten. Det menar Göteborgspolisen Hannah Bergelin. Gängens brist på respekt för polisen är ett problem, liksom att många poliser slutar.

Av landets 61 utsatta områden 2021 låg åtta i Göteborg. Göteborgspolisen Hannah Bergelin har arbetat i yttre tjänst i snart 20 år.

– Mycket har jag upplevt som polis, många trasiga själar och människoöden. Men det som de kriminella nätverken gör just nu i Sverige påverkar varje medborgare på ett eller annat sätt och är ytterst alarmerande. Det är ett hot mot rättssäkerheten och hela den grundläggande tryggheten i landet.

Polisanställda

2005–2012 slutade i genomsnitt cirka 285 polisanställda per år. Ungefär lika många per år har slutat på grund av pension. Under samma tid ökade antal anställda från 17 073 till 19 890.

2013–2022 slutade i genomsnitt cirka 400 polisanställda per år. Ungefär lika många per år har slutat på grund av pension. Under den perioden gick antal anställda från 19 911 till 21 981.

Medarbetarskyddsenkäten 2021 visade att sex procent övervägt att byta jobb på grund av hot, påtryckningar och andra påverkansförsök. Var femte medarbetare (20 procent) angav att de utsatts för kategorierna otillåten eller otillbörlig påverkan eller självcensur. Enkäten från 2018 visade att var fjärde medarbetare (27 procent) hade utsatts för den typen av påverkan.

Polislönesatsningar har gjorts de senaste åren för att uppvärdera polisyrket. Det fortsätter fram till 2024.

Polisutbildningen finns på fem orter: Umeå, Växjö, Stockholm, Borås och Malmö. Fyra av lärosätena ger även utbildning på distans.

Källa: Polismyndigheten

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingHannah Bergelin har arbetat i yttre tjänst i Göteborg i snart 20 år och har förslag på hur Sverige ska kunna knäcka gängen. Foto: Privat
Hannah Bergelin har arbetat i yttre tjänst i Göteborg i snart 20 år och har förslag på hur Sverige ska kunna knäcka gängen. Foto: Privat
Inrikes

Polis: ”En kollega slutade på grund av hotbilden”

Eva Sagerfors

Polisen behöver bättre verktyg och mer resurser för att hantera gängkriminaliteten. Det menar Göteborgspolisen Hannah Bergelin. Gängens brist på respekt för polisen är ett problem, liksom att många poliser slutar.

Av landets 61 utsatta områden 2021 låg åtta i Göteborg. Göteborgspolisen Hannah Bergelin har arbetat i yttre tjänst i snart 20 år.

– Mycket har jag upplevt som polis, många trasiga själar och människoöden. Men det som de kriminella nätverken gör just nu i Sverige påverkar varje medborgare på ett eller annat sätt och är ytterst alarmerande. Det är ett hot mot rättssäkerheten och hela den grundläggande tryggheten i landet.

Polisanställda

2005–2012 slutade i genomsnitt cirka 285 polisanställda per år. Ungefär lika många per år har slutat på grund av pension. Under samma tid ökade antal anställda från 17 073 till 19 890.

2013–2022 slutade i genomsnitt cirka 400 polisanställda per år. Ungefär lika många per år har slutat på grund av pension. Under den perioden gick antal anställda från 19 911 till 21 981.

Medarbetarskyddsenkäten 2021 visade att sex procent övervägt att byta jobb på grund av hot, påtryckningar och andra påverkansförsök. Var femte medarbetare (20 procent) angav att de utsatts för kategorierna otillåten eller otillbörlig påverkan eller självcensur. Enkäten från 2018 visade att var fjärde medarbetare (27 procent) hade utsatts för den typen av påverkan.

Polislönesatsningar har gjorts de senaste åren för att uppvärdera polisyrket. Det fortsätter fram till 2024.

Polisutbildningen finns på fem orter: Umeå, Växjö, Stockholm, Borås och Malmö. Fyra av lärosätena ger även utbildning på distans.

Källa: Polismyndigheten

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024