Januaripartierna röstade igenom 150 miljarder till EU:s coronafond
Svenska flaggan tillsammans med EU-flaggan utanför Sveriges riksdag, 24 mars 2021. Foto: Sofia Drevemo


Knappt halva riksdagen röstade den 24 mars igenom regeringens förslag att bidra med 150 miljarder kronor till EU:s nya återhämtningsfond, även kallad coronafonden.

Socialdemokraterna, tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, röstade ja.

Riksdagsledamoten Björn Wiechel (S) betonade i riksdagens debatt EU:s värde för Sverige som exporterar mycket till EU.

– Sverige är beroende av samarbeten och reglerad handel. Därför behöver vi EU.

– För svensk del är det mycket viktigt att Europa återhämtar sig.

Riksdagens beslut gäller EU:s budgetram för 2021–2027, vilket omfattar nya regler för Europeiska unionens inkomstsystem och finansiering av EU:s återhämtningsfond. För att EU-rådets beslut ska träda i kraft krävs godkännande av alla medlemsländer.

Återhämtningsfonden innebär att EU gemensamt får låna upp till 750 miljarder euro som sedan får gå till medlemsländerna i form av lån och bidrag. Sverige kommer att stå för cirka 150 miljarder kronor till fonden. Summan ska betalas efter den här budgetperioden.

Sverige kommer att få cirka 35 miljarder kronor ur fonden i lån och bidrag. 

Valutasamarbete

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade nej till regeringsförslaget.

– Vår huvudsakliga kritik är att vi har sagt nej till ett valutasamarbete och ett finanssamarbete inom EU, men nu införs det bakvägen, säger Ilona Szatmari Waldau, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, till Epoch Times.

Sverige beslutade efter folkomröstningen 2003 att inte införa euron och därmed en gemensam valutapolitik inom Europeiska unionen.

– Nu ska vi i Sverige gå in och rädda ett valutasamarbete som vi inte vill vara med i. Det hade funnits bättre lösningar.

Vänsterpartiet hade hellre sett att valutaunionen hade löst det själva.

– Starka länder hade kunnat stötta länderna i syd som drabbats hårt av corona.

Szatmari Waldau menar att det är euroländernas tidigare politik som har gjort att länder som Italien, Grekland och Spanien har hamnat i en djup kris.

Avstod

Vid omröstningen röstade 27 ledamöter ja, 15 nej och 14 avstod.

Kristdemokraterna och Moderaterna lade ner sina röster. Jan Ericson (M) motiverar varför partiet avstod:

– Vi är inte villiga att stödja förslaget. Vi tycker att det är dåligt, men vi är inte villiga att fälla det. Det skulle skada Sverige långsiktigt, säger riksdagsledamoten i debatten den 24 mars.

Han säger att Moderaterna istället hade velat se en EU-fond utan bidragsdel. Medlemsländerna kommer att få ungefär hälften som bidrag och hälften som lån. Alla medlemsländer ska ha betalat tillbaka lånen senast 31 december 2058.

Europeiska unionens råd har inte specificerat vad som kommer att ske om medlemsländer inte lyckas betala tillbaka hela summan innan dess.

Med anledning av covid-19-pandemin har riksdagen minskat antal närvarande ledamöter. Därför finns bara 55 ledamöter på plats vid omröstningarna. Partigrupperna beslutar inför varje omröstning vilka riksdagsledamöter som ska delta. De som närvarar är fördelade enligt ordinarie mandatfördelning. Överenskommelsen gäller till den 23 juni 2021. Behovet utvärderas dock löpande.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: