loadingSkatteverket fick nyligen kritik för att kontant betalning för en ansökningsavgift inte är möjlig. Foto: Eva Sagerfors
Skatteverket fick nyligen kritik för att kontant betalning för en ansökningsavgift inte är möjlig. Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

JO-kritik mot Skatteverket: Tar inte emot kontanter

Eva Sagerfors
Publicerad 2023-03-29

Att inte ge möjlighet till kontant betalning av en ansökningsavgift hos Skatteverket strider mot riksbankslagen och för detta kritiseras nu Skatteverket av JO. Enligt Skatteverket är en förändring på gång, men det kommer att ta tid.

Erik Nymansson, chefsjustitieombudsman, har granskat om Skatteverket lever upp till sina skyldigheter enligt riksbankslagen.

– Enligt riksbankslagen är myndigheter i princip skyldiga att ta emot kontanter som betalning av en avgift, säger han i ett uttalande.

Skyldighet att ta emot kontanter

Riksbankslagen (2022:1568) säger att kontanter (sedlar och mynt) och beredskapspengar är lagliga betalningsmedel. Det innebär att var och en är skyldig att ta emot detta som betalningsmedel. Vissa undantag finns i andra lagar. Ett undantag är att skatter och avgifter ska betalas in till Skatteverkets konto för skattebetalningar. Skyldigheten kan också avtalas bort i civilrättsliga förhållanden.

Riksdagens konstitutionsutskott har påtalat för regeringarna att de bör säkerställa att myndigheterna är tillgängliga och erbjuder fullgoda alternativ till digital service, så att även de som inte kan eller vill vara digitala kan ta till vara sina intressen i kontakter med myndigheter.

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete, särskilt lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Källa: JO

Läs mer

Mest lästa

loadingSkatteverket fick nyligen kritik för att kontant betalning för en ansökningsavgift inte är möjlig. Foto: Eva Sagerfors
Skatteverket fick nyligen kritik för att kontant betalning för en ansökningsavgift inte är möjlig. Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

JO-kritik mot Skatteverket: Tar inte emot kontanter

Eva Sagerfors
Publicerad 2023-03-29

Att inte ge möjlighet till kontant betalning av en ansökningsavgift hos Skatteverket strider mot riksbankslagen och för detta kritiseras nu Skatteverket av JO. Enligt Skatteverket är en förändring på gång, men det kommer att ta tid.

Erik Nymansson, chefsjustitieombudsman, har granskat om Skatteverket lever upp till sina skyldigheter enligt riksbankslagen.

– Enligt riksbankslagen är myndigheter i princip skyldiga att ta emot kontanter som betalning av en avgift, säger han i ett uttalande.

Skyldighet att ta emot kontanter

Riksbankslagen (2022:1568) säger att kontanter (sedlar och mynt) och beredskapspengar är lagliga betalningsmedel. Det innebär att var och en är skyldig att ta emot detta som betalningsmedel. Vissa undantag finns i andra lagar. Ett undantag är att skatter och avgifter ska betalas in till Skatteverkets konto för skattebetalningar. Skyldigheten kan också avtalas bort i civilrättsliga förhållanden.

Riksdagens konstitutionsutskott har påtalat för regeringarna att de bör säkerställa att myndigheterna är tillgängliga och erbjuder fullgoda alternativ till digital service, så att även de som inte kan eller vill vara digitala kan ta till vara sina intressen i kontakter med myndigheter.

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete, särskilt lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Källa: JO

Rekommenderat