loadingMånga barn råkar illa ut på grund av att inget görs åt systemfelet, skriver debattörerna. Foto: Arek Socha
Många barn råkar illa ut på grund av att inget görs åt systemfelet, skriver debattörerna. Foto: Arek Socha
Debatt

Inled en haverikommission för att granska socialtjänsten

Epoch Times Debatt

Det är oroande att medierna bortser från de allvarliga fel som socialtjänsten i Älvsbyn begick 2020 och i stället riktar strålkastarljuset mot pappan som nu utreds för barnpornografibrott. Det är fruktansvärt, men det är socialtjänsten som ska granskas.

En socialnämnds eller ett socialutskotts beslut kan aldrig bli bättre än den kvalitet en barnavårdsutredning håller. Det är socialnämnden som är ytterst ansvarig för beslut om LVU. De fattar sina beslut på basis av socialtjänstens underlag. De litar på dem som anses vara experter. En bristfällig utredning, med total avsaknad av helt avgörande delar, kan aldrig leda till ett rättssäkert beslut av socialnämnden eller för den delen av en rättslig instans, domstolen. Precis som i Älvsbyfallet. 

Ett tvångsomhändertagande är en mycket ingripande åtgärd både för barnet och för barnets familj och det måste därför ställas höga krav på den utredning som ska ligga till grund för omhändertagandet. Så är tyvärr inte fallet i Sverige i dag. Fallet i Älvsbyn är inte unikt. Vi som arbetar dagligen med drabbade barn och föräldrar ser att detta sker i alla kommuner. Det som däremot är unikt med fallet i Älvsbyn är att ordföranden i socialutskottet Peter Lundberg (KD) uppmärksammade att utredningarna var bristfälliga, tillsatte en extern granskning och upphävde LVU-beslutet utifrån bristerna. Det var bra. Men det som skedde därefter lämnar en hel del övrigt att önska: Barnens perspektiv glömdes bort. Det bästa hade varit att öppna en ny utredning där alla fakta kom upp på bordet. Det gjordes inte. 

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMånga barn råkar illa ut på grund av att inget görs åt systemfelet, skriver debattörerna. Foto: Arek Socha
Många barn råkar illa ut på grund av att inget görs åt systemfelet, skriver debattörerna. Foto: Arek Socha
Debatt

Inled en haverikommission för att granska socialtjänsten

Epoch Times Debatt

Det är oroande att medierna bortser från de allvarliga fel som socialtjänsten i Älvsbyn begick 2020 och i stället riktar strålkastarljuset mot pappan som nu utreds för barnpornografibrott. Det är fruktansvärt, men det är socialtjänsten som ska granskas.

En socialnämnds eller ett socialutskotts beslut kan aldrig bli bättre än den kvalitet en barnavårdsutredning håller. Det är socialnämnden som är ytterst ansvarig för beslut om LVU. De fattar sina beslut på basis av socialtjänstens underlag. De litar på dem som anses vara experter. En bristfällig utredning, med total avsaknad av helt avgörande delar, kan aldrig leda till ett rättssäkert beslut av socialnämnden eller för den delen av en rättslig instans, domstolen. Precis som i Älvsbyfallet. 

Ett tvångsomhändertagande är en mycket ingripande åtgärd både för barnet och för barnets familj och det måste därför ställas höga krav på den utredning som ska ligga till grund för omhändertagandet. Så är tyvärr inte fallet i Sverige i dag. Fallet i Älvsbyn är inte unikt. Vi som arbetar dagligen med drabbade barn och föräldrar ser att detta sker i alla kommuner. Det som däremot är unikt med fallet i Älvsbyn är att ordföranden i socialutskottet Peter Lundberg (KD) uppmärksammade att utredningarna var bristfälliga, tillsatte en extern granskning och upphävde LVU-beslutet utifrån bristerna. Det var bra. Men det som skedde därefter lämnar en hel del övrigt att önska: Barnens perspektiv glömdes bort. Det bästa hade varit att öppna en ny utredning där alla fakta kom upp på bordet. Det gjordes inte. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024