Hård brexit kan ge jobb i Södertälje
Om Storbritannien kraschar ut ur EU den sista oktober står ett nytt testlabb redo på Astra Zeneca för att börja kontrollera brittisktillverkade läkemedel som ska säljas i EU. Foto: Claudio Bresciani/TT


Södertälje kan bli något av en brexitvinnare. Om Storbritannien kraschar ut ur EU den sista oktober står ett nytt testlabb redo på Astra Zeneca för att börja kontrollera brittisktillverkade läkemedel som ska säljas i EU.

I anslutning till Astra Zenecas fabriker i Gärtuna i Södertälje har ett nytt testlabb byggts upp. En back-up för om Storbritannien lämnar EU utan avtal. Då måste de läkemedel som tillverkas i landet, och i dag kvalitetssäkras i England, kontrolleras i ett annat EU-land.

För enligt EU:s regler måste läkemedel godkännas på den marknad där de ska säljas.

— Vi måste vara hundra procent säkra på att patienterna får sina läkemedel. Och eftersom vi inte vet om de kommer kunna testas i England längre, så måste vi helt enkelt göra det här så att patienterna ska kunna få tillgång till läkemedel, säger Katarina Ageborg, vd för Astra Zeneca i Sverige.

Skapar jobb

Bolaget har investerat runt 500 miljoner kronor på olika brexitåtgärder, varav den absolut största kostnaden är för det högteknologiska testlabbet i Södertälje. Företaget har som man säger "duplicerat" labbet som redan finns i England. Det parallella, svenska labbet kan bli arbetsplats för runt 50 personer framöver.

Redan när britterna vid midsommar 2016 röstade för att lämna EU började förberedelserna på den brittisksvenska läkemedelskoncernen.

— Vi har jobbat med våra förberedelser från dag ett, för vi förstod att det fanns en viss risk att det inte skulle bli så enkelt, säger Katarina Ageborg.

Eftersom läget i brexitförhandlingarna hela tiden varit osäkert och ingen riktigt vet om Storbritannien kommer att lämna under ordnade former eller inte, har bolaget varit tvunget att förbereda sig för alla scenarier.

Inte råd att chansa

Det innebär att företaget kan ha satsat stora pengar på ett labb som aldrig kommer att behövas. Men man har inte råd att chansa.

— Vi kan absolut inte riskera något. Det är oerhört viktigt att patienter får sina läkemedel i tid, säger Katarina Ageborg.

Om det i slutändan visar sig att kontrollerna ändå kan fortsätta göras i Storbritannien, så räknar hon med att laboratoriet ska kunna användas i annan verksamhet.

Även om kvalitetssäkringen av läkemedel är det mest akuta som måste fungera vid en avtalslös brexit, så har företaget också förberett sig på en rad andra områden. Man har gått igenom transporter, annan logistik och sett över om extra lager behövs. Också personalfrågor är viktigt, eftersom de anställda kommer från många länder och verksamheten finns i både Storbritannien och Sverige.

Oro för de små företagen

Organisationen Svenskt näringsliv har arrangerat seminarier, tagit fram informationsmaterial, gjort poddar och guider och på alla möjliga vis försökt få medlemsföretagen att förbereda sig för brexit, med eller utan avtal.

— Vår stora oro är inte de stora bolagen, de är generellt sett väl förberedda, säger Svenskt näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

De små och mindre företagen, däremot, har ofta varken tid eller resurser att lägga på förberedelser. Och det är inte alltid klart vad man ska förbereda sig på.

— Jag tror att det finns många som har strategin att vi får lösa problemen när de kommer. Och det är min stora oro, säger Jan-Olof Jacke.

Risk för hård brexit

Han ser fortfarande en stor risk för en avtalslös brexit. Den omedelbara effekten den 1 november lär bli förseningar och turbulens för den gränsöverskridande handeln. Och osäkerheten kommer att vara stor om vad som gäller legalt och affärsmässigt.

Men det är omöjligt att förstå den exakta omfattningen av det här, förrän det väl händer. Vi hoppas fortfarande att det ska bli en mjukare övergång och inte en krasch ut, säger Jan-Olof Jacke.
 
(Maria Davidsson/TT)

Fakta

Vad händer vid en avtalslös brexit?

(TT)

Om det inte finns ett godkänt utträdesavtal mellan EU och Storbritannien vid midnatt den 31 oktober kommer Storbritannien att lämna EU utan avtal, enligt nuvarande tidsplan.

Det innebär att landet formellt och praktiskt blir ett så kallat tredjeland i förhållande till EU. Den övergångsperiod som ska mildra effekterna av utträdet, och som finns med i det framförhandlade utträdesavtalet, kommer inte att inträffa. EU-rätten kommer inte längre att tillämpas i Storbritannien.

EU ska i stället tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien bland annat i fråga om tulltariffer, tullkontroller och kontroller av att EU-regler för varor är uppfyllda. Det kan leda till förseningar vid transporter mellan EU och Storbritannien.

En avtalslös brexit skulle också inverka på många andra områden och regelverk som påverkar förutsättningarna för att bedriva handel. Det handlar exempelvis om transport- och logistikfrågor, produktregler för varor, möjligheterna att överföra persondata, offentlig upphandling, immaterialrättsliga frågor, e-handel, avtalsfrågor och förutsättningar för att bedriva tjänstehandel, inklusive etableringar och förflyttningar av personal.

(Källa: Regeringen)