Fruktad geting på väg till Sverige – kan slå ut hela bisamhällen
Sammetsgetingen, mördargetingen, eller Vespa velutina, finns sedan några år i Frankrike. Här ses ett exemplar som söker vinterskydd under barken på ett dött träd nära Limoges i Frankrike. Foto: Siga


Aggressiv, stor som en bålgeting och med bon stora som badbollar – mördardargetingen tros vara på väg till Sverige.

Den asiatiska sammetsgetingen kallas ”mördargetingen” eftersom den slår ut hela bisamhällen. Människor som är allergiska mot getingstick kan också råka illa ut (på samma sätt som från våra inhemska getingar), liksom bär- och fruktodlingar.

Insekten har tagit sig upp från Kina till Centraleuropa, och nu varnar man för att den kan komma upp till Sverige. För närvarande finns den närmast i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Mördargetinge (Vespa velutina nigrithorax) - bygger på ett bo.

Det är främst via växter, buskar, träd, trävaror och exportgods som den fruktade getingen kan komma in. Troligen var det via en enda drottning av mördargeting som arten började spridas i Europa. Den kom in med lergods från östra Kina, skriver Jordbruksverket. Getingen sprider sig runt 20 kilometer om året.

Enligt Naturvårdsverket är det främst södra Sverige som hotas.

Bengt Andersson från Falbygdens biodlarförening har sagt till Falkenbergs tidning att han oroar sig för att Falköpingsområdet ska drabbas:

– Falköping är farligt ute, eftersom vi får in importer via Göteborg. Man kan säga att vi ligger lika illa till som de. Containrarna öppnas inte där, utan går direkt hit.

Mördargetingens bo kan bli 70x90 cm stort.

Jordbruksverkets bihälsokonsulent Preben Kristiansen säger till JP att sammetsgetingen har specialiserat sig på att angripa bisamhällen. En geting ska kunna äta upp till 40 bin om dagen, och skada såväl frukt- och bärodlingar som människor.

– Den är en skicklig jägare som hovrar utanför bikupan för att fånga och äta upp vuxna bin. Man kan se flera stycken hovra och de kan också gå in i kupan och fånga honungsbin tills hela bisamhället kollapsar, säger Kristiansen till JP.

I Jönköpings län oroar man sig för sina många fruktodlingar, skriver JP. Klimatet där tros vara gynnsamt för sammetsgetingen, särskilt i det varma klimatet runt Vättern.

Enligt Jordbruksverket är risken ganska stor att getingen ska ta sig vidare norrut.

Om insekten får fäste i landet måste lokalisera boet och döda det, säger Bengt Andersson, vilket inte är helt lätt. Det är just när man hittar bona som man måste vara väldigt försiktig.

Bona kan bli upp till 70 cm i diameter och upp till 90 cm högt, och ett bo kan innehålla fler än 1000 getingar. Vanligen bygger de boet högt uppe i träd eller i stora, luftiga byggnader. Bara i undantagsfall byggs boet under markytan.

Underarten Vespa velutina nigrithorax, från Toulouse i Frankrike. Notera gadden!

Mördargetingen är nästan lika stor som de vanliga bålgetingen. Drottningen kan bli 3 cm lång medan hanen blir 2,4 cm och arbetarna 2 cm. Kroppen har det karaktäristiska gulrandiga utseendet, med gula fötter och orange hjässa.

Sammetsgetingen står listad som invasiv främmande art i EU.

– Så om någon ser en sammetsgeting ska det rapporteras, det är jättebra om den kan frysas in och skickas till artdatabanken, säger Preben Kristiansen till JP.