Fråga veterinären: Grannen har fler katter än de kan ta hand om
Kattungar är underbara, men om de inte kastreras i tid är det lätt att det snabbt blir för många. Foto: Jan Mallander/Pixabay


Då och då kan man läsa en notis i tidningen om personer som samlat på sig en oräknelig mängd katter, hundar eller andra smådjur. De är djursamlare och det finns några olika typer, men det är inte säkert att djuren alltid far illa. Ofta ligger ensamhet eller psykisk ohälsa bakom och om du misstänker att djuren far illa ska du anmäla det till länstyrelsen.

Fråga: Min granne har så många katter att jag inte kan räkna dem så jag tror att hon är "kattsamlare". Ska jag lägga mig i, och vart ska jag isåfall vända mig?

Veterinären svarar: Att bara ha många katter gör inte grannen till ”kattsamlare”. Men om hon eller han har fler katter än den klarar att ta hand om ordentligt så kan man prata om ”samlare”.

När en person samlar på sig många djur men inte kan ge dem skydd, goda sanitära förhållanden, näringsriktig mat och nödvändig veterinärvård behöver omgivningen ingripa. Annars blir det snabbt alldeles för många djur, de blir undernärda och svälter. Parasiter och infektioner sprider sig och obehandlade skador och sjukdomar kan orsaka svåra lidanden.

Människor med det här samlarbeteendet kan inte eller vill inte se att djuren lider. Ibland kan de inte ens känna stanken av urin och exkrementer eller döda djur. Dessutom är de här samlarna ovilliga att skiljas från sina djur och de fortsätter att samla på sig fler.

Det vanligaste är att samla på sig katter följt av hundar, smådjur, fåglar och boskapsdjur.

Vad gör man när grannens hus översvämmas av katter? Foto: Philipp T/Pixabay

Det finns tre typer av djursamlare, där den vanligaste är den ”överväldigande omhändertagaren”. De brukar passivt samla på sig djur och har vanligen 15 till 30 djur. Det här är ofta ensamma människor som är socialt isolerade, och vars självkänsla och egenvärde är knutet till deras roll att ta hand om djur. 

Den andra typen är ”räddaren”. De förvärvar aktivt djur och har vanligen 50 till 200 djur. De kan ge sken av att vara en räddningsorganisation men de flesta av deras djur blir aldrig bortadopterade.

Om grannen verkar vara någon av ovanstående typer kan du kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Den tredje typen är ”utnyttjaren”, en karismatisk, manipulerande person som aktivt förvärvar djur för att tillgodose sina egna behov. Sådana personer är helt likgiltiga för djurens lidande, känner ingen skuld och avvisar utomståendes oro för djurens välbefinnande.

I ett sådant fall bör man också göra en polisanmälan.

Att samla på sig djur är nära besläktat med att samla på saker eller annan psykisk ohälsa. Risken för att återfalla i att samla på sig djur är mycket stor om inte personen får adekvat hjälp och behandling. Därför bör även sociala myndigheter och sjukvården informeras om situationen.    

 

Lee Pickett är smådjursveterinär i North Carolina.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.