loadingDe vanligaste turbinbladen är 40–80 meter långa och väger 5–20 ton. Bilden visar uttjänta turbinblad som sedan förra året har legat orörda på en gotländsk äng. Foto: Bert Cedergren
De vanligaste turbinbladen är 40–80 meter långa och väger 5–20 ton. Bilden visar uttjänta turbinblad som sedan förra året har legat orörda på en gotländsk äng. Foto: Bert Cedergren
Inrikes

Fortfarande oklart hur skrotade turbinblad ska hanteras

Glenn Mattsing

Att återvinna vindturbinblad från vindkraftverk har visat sig svårt. Nu presenterar Energimyndigheten nya förslag i hopp om att skapa en grönare eftermarknad för vindkraftindustrin.

Förbrukade vindturbinblad ökar i antal. Hur detta ska hanteras är fortfarande en obesvarad fråga i Sverige – och i stora delar av världen. Frågan blev aktuell för några år sedan efter rapporter om vindturbinblad som staplades på hög i väntan på en lösning. Det är en besvärlig fråga för en industri som har blivit en symbol för så kallad ren energi och höga hållbarhetsambitioner.

I juni förra året riktade Riksrevisionen kritik mot Energimyndigheten och Naturvårdsverket för bristande strategi för kommande restströmmar av bland annat turbinblad.

Rapport om skräp från den gröna energin

I regleringsbrevet från år 2023 fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda hur solcellspaneler och vindturbinblad ska kunna återvinnas eller återbrukas i högre utsträckning, dessutom på ett giftfritt och cirkulärt sätt i enlighet med avfallshierarkin.

För att kunna beräkna mängden uttjänta turbinblad, och därmed hur mycket material som måste hanteras de kommande åren, har turbinbladens livslängder nu uppskattats till 20 alternativt 29 år.

Vindturbinblad med 20 års livslängd

• 2024–2029 förväntas 2 000 ton/år
• 2030–2039 förväntas 8 000 ton/år
• 2040–2070 förväntas 15 000–30 000 ton/år

Vindturbinblad med 29 års livslängd

• 2024–2029 förväntas mindre än 500 ton/år
• 2030–2039 förväntas 2 000 ton/år
• 2040–2049 förväntas 9 000 ton/år
• 2050–2070 förväntas 15 000–20 000 ton/år

Uppdraget har utförts av Energimyndigheten i samverkan med Naturvårdsverket och berörda aktörer. Underlag till arbetet har tagits fram av Rise. Uppdraget rapporterades 25 mars 2024 till Klimat och näringslivsdepartementet.
Källa: Energimyndigheten

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDe vanligaste turbinbladen är 40–80 meter långa och väger 5–20 ton. Bilden visar uttjänta turbinblad som sedan förra året har legat orörda på en gotländsk äng. Foto: Bert Cedergren
De vanligaste turbinbladen är 40–80 meter långa och väger 5–20 ton. Bilden visar uttjänta turbinblad som sedan förra året har legat orörda på en gotländsk äng. Foto: Bert Cedergren
Inrikes

Fortfarande oklart hur skrotade turbinblad ska hanteras

Glenn Mattsing

Att återvinna vindturbinblad från vindkraftverk har visat sig svårt. Nu presenterar Energimyndigheten nya förslag i hopp om att skapa en grönare eftermarknad för vindkraftindustrin.

Förbrukade vindturbinblad ökar i antal. Hur detta ska hanteras är fortfarande en obesvarad fråga i Sverige – och i stora delar av världen. Frågan blev aktuell för några år sedan efter rapporter om vindturbinblad som staplades på hög i väntan på en lösning. Det är en besvärlig fråga för en industri som har blivit en symbol för så kallad ren energi och höga hållbarhetsambitioner.

I juni förra året riktade Riksrevisionen kritik mot Energimyndigheten och Naturvårdsverket för bristande strategi för kommande restströmmar av bland annat turbinblad.

Rapport om skräp från den gröna energin

I regleringsbrevet från år 2023 fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda hur solcellspaneler och vindturbinblad ska kunna återvinnas eller återbrukas i högre utsträckning, dessutom på ett giftfritt och cirkulärt sätt i enlighet med avfallshierarkin.

För att kunna beräkna mängden uttjänta turbinblad, och därmed hur mycket material som måste hanteras de kommande åren, har turbinbladens livslängder nu uppskattats till 20 alternativt 29 år.

Vindturbinblad med 20 års livslängd

• 2024–2029 förväntas 2 000 ton/år
• 2030–2039 förväntas 8 000 ton/år
• 2040–2070 förväntas 15 000–30 000 ton/år

Vindturbinblad med 29 års livslängd

• 2024–2029 förväntas mindre än 500 ton/år
• 2030–2039 förväntas 2 000 ton/år
• 2040–2049 förväntas 9 000 ton/år
• 2050–2070 förväntas 15 000–20 000 ton/år

Uppdraget har utförts av Energimyndigheten i samverkan med Naturvårdsverket och berörda aktörer. Underlag till arbetet har tagits fram av Rise. Uppdraget rapporterades 25 mars 2024 till Klimat och näringslivsdepartementet.
Källa: Energimyndigheten

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024