loadingI Östersjön finns planer på att bygga tusentals vindkraftverk längs såväl Sveriges som andra länders kuster. Innan detta blir verklighet måste de effekter en sådan utbyggnad har på havsmiljön undersökas noga, menar forskare på SMHI. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images
I Östersjön finns planer på att bygga tusentals vindkraftverk längs såväl Sveriges som andra länders kuster. Innan detta blir verklighet måste de effekter en sådan utbyggnad har på havsmiljön undersökas noga, menar forskare på SMHI. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images
Inrikes

Vindkraft till havs påverkar havet

Malin Nordstrand

Den stora vindkraftsutbyggnaden i Östersjön kommer att påverka den marina miljön, inte bara i närheten av vindkraftparker utan långt bortom anläggningarna när verken är i drift. Det menar forskare på SMHI som just nu tittar på effekterna i en ny modellstudie.

En pågående studie vid SMHI undersöker hur den storskaliga vindkraftsutbyggnaden till havs som planeras i och längs Östersjöns kuster kommer att påverka den marina miljön. Hittills har studier i Sverige fokuserat på hur havsmiljön påverkas av vindkraft lokalt i närheten av verken, och främst under byggtiden. Nu har forskarna upptäckt att vindkraften har effekter som sträcker sig långt utanför anläggningarna.

Studie: Effekter av havsbaserad vindkraft

Preliminära resultat visar att den existerande vindkraftens påverkan på vinden orsakar signifikanta förändringar i salthalt och temperatur i Östersjöns mynningsområde. Effekterna påverkar även ett betydligt större område än de lokala vindparkernas yttre gräns.

Förändringarna är små jämfört med naturlig variabilitet, men kumulativa effekter från andra vindparker gör att förändringarna ackumuleras.

Hur stor den totala effekten av en storskalig vindkraftsutbyggnad blir, samt om detta kan ha en signifikant påverkan, till exempel på syrebrist, algblomningar och ekosystem i Östersjön återstår att se. 

Innan en sådan utbyggnad av vindkraft sker i Östersjön och Östersjöns mynningsområde måste effekterna från planerad vindkraft, inte bara i Sverige utan i hela området, undersökas.

Studien utförs på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten. Resultaten ska presenteras under maj/juni 2024, och ska utgöra underlag till de svenska havsplanerna.

Planerad Vindkraft i Östersjön:

Enbart längs de svenska kusterna av Östersjön finns just nu 14 vindkraftsanläggningar under beredning hos regeringen eller länsstyrelserna. Sammantaget kan dessa anläggningar bestå av upp till 2 500 vindkraftverk, med en höjd på mellan 270 och 420 meter. 

Utöver dessa finns planer på ytterligare 18 stora vindkraftsanläggningar i de svenska delarna av Östersjön där tillståndsansökningar ännu inte lämnats in.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingI Östersjön finns planer på att bygga tusentals vindkraftverk längs såväl Sveriges som andra länders kuster. Innan detta blir verklighet måste de effekter en sådan utbyggnad har på havsmiljön undersökas noga, menar forskare på SMHI. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images
I Östersjön finns planer på att bygga tusentals vindkraftverk längs såväl Sveriges som andra länders kuster. Innan detta blir verklighet måste de effekter en sådan utbyggnad har på havsmiljön undersökas noga, menar forskare på SMHI. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images
Inrikes

Vindkraft till havs påverkar havet

Malin Nordstrand

Den stora vindkraftsutbyggnaden i Östersjön kommer att påverka den marina miljön, inte bara i närheten av vindkraftparker utan långt bortom anläggningarna när verken är i drift. Det menar forskare på SMHI som just nu tittar på effekterna i en ny modellstudie.

En pågående studie vid SMHI undersöker hur den storskaliga vindkraftsutbyggnaden till havs som planeras i och längs Östersjöns kuster kommer att påverka den marina miljön. Hittills har studier i Sverige fokuserat på hur havsmiljön påverkas av vindkraft lokalt i närheten av verken, och främst under byggtiden. Nu har forskarna upptäckt att vindkraften har effekter som sträcker sig långt utanför anläggningarna.

Studie: Effekter av havsbaserad vindkraft

Preliminära resultat visar att den existerande vindkraftens påverkan på vinden orsakar signifikanta förändringar i salthalt och temperatur i Östersjöns mynningsområde. Effekterna påverkar även ett betydligt större område än de lokala vindparkernas yttre gräns.

Förändringarna är små jämfört med naturlig variabilitet, men kumulativa effekter från andra vindparker gör att förändringarna ackumuleras.

Hur stor den totala effekten av en storskalig vindkraftsutbyggnad blir, samt om detta kan ha en signifikant påverkan, till exempel på syrebrist, algblomningar och ekosystem i Östersjön återstår att se. 

Innan en sådan utbyggnad av vindkraft sker i Östersjön och Östersjöns mynningsområde måste effekterna från planerad vindkraft, inte bara i Sverige utan i hela området, undersökas.

Studien utförs på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten. Resultaten ska presenteras under maj/juni 2024, och ska utgöra underlag till de svenska havsplanerna.

Planerad Vindkraft i Östersjön:

Enbart längs de svenska kusterna av Östersjön finns just nu 14 vindkraftsanläggningar under beredning hos regeringen eller länsstyrelserna. Sammantaget kan dessa anläggningar bestå av upp till 2 500 vindkraftverk, med en höjd på mellan 270 och 420 meter. 

Utöver dessa finns planer på ytterligare 18 stora vindkraftsanläggningar i de svenska delarna av Östersjön där tillståndsansökningar ännu inte lämnats in.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024