loadingGasläckan vid Nord Stream 2. Bild från 27 september. Foto: Danmarks försvarsmakt
Gasläckan vid Nord Stream 2. Bild från 27 september. Foto: Danmarks försvarsmakt
Inrikes

Försvaret: Vi kan följa vad som hänt i området

Marc Skogelin

Allt av avvikande karaktär som nu sker måste ses i ljuset av konflikten mellan väst och Ryssland – det gäller även de förmodade sabotagen bakom läckorna vid Nord Stream, säger Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson. Men han spekulerar inte i vem som ligger bakom.

Likt flera andra myndigheter i Sverige och Danmark gör Försvarsmakten bedömningen att läckagen vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön troligtvis är resultatet av sabotage.

TT: Vad baserar ni det på?

Gasläckorna i Östersjön

(TT)

Flera läckor har upptäckts på gasledningarna i Östersjön, både i svensk ekonomisk zon och i dansk ekonomisk zon, sydost om Bornholm. Länders ekonomiska zoner är inte detsamma som territorialvatten.

Läckaget i Nord Stream 2 uppstod under natten till måndag 26 september. Under tisdagen upptäcktes att Nord Stream 1 också läcker. På onsdagen upptäcktes ytterligare läckage.

Både svenska och danska seismiska mätningar visar att explosioner ägt rum i havet timmar före respektive läcka upptäcktes.

Myndigheter och bedömare i flera länder lutar åt att det rör sig om medvetna attacker.

En säkerhetszon har upprättats för sjö- och flygtrafik som bör hålla avstånd till läckorna på minst fem sjömil respektive 1 000 höjdmeter.

Det är oklart hur mycket gas som läckt ut. Enbart Nord Stream 2 beräknas innehålla 300 miljoner kubikmeter stillastående gas.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingGasläckan vid Nord Stream 2. Bild från 27 september. Foto: Danmarks försvarsmakt
Gasläckan vid Nord Stream 2. Bild från 27 september. Foto: Danmarks försvarsmakt
Inrikes

Försvaret: Vi kan följa vad som hänt i området

Marc Skogelin

Allt av avvikande karaktär som nu sker måste ses i ljuset av konflikten mellan väst och Ryssland – det gäller även de förmodade sabotagen bakom läckorna vid Nord Stream, säger Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson. Men han spekulerar inte i vem som ligger bakom.

Likt flera andra myndigheter i Sverige och Danmark gör Försvarsmakten bedömningen att läckagen vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön troligtvis är resultatet av sabotage.

TT: Vad baserar ni det på?

Gasläckorna i Östersjön

(TT)

Flera läckor har upptäckts på gasledningarna i Östersjön, både i svensk ekonomisk zon och i dansk ekonomisk zon, sydost om Bornholm. Länders ekonomiska zoner är inte detsamma som territorialvatten.

Läckaget i Nord Stream 2 uppstod under natten till måndag 26 september. Under tisdagen upptäcktes att Nord Stream 1 också läcker. På onsdagen upptäcktes ytterligare läckage.

Både svenska och danska seismiska mätningar visar att explosioner ägt rum i havet timmar före respektive läcka upptäcktes.

Myndigheter och bedömare i flera länder lutar åt att det rör sig om medvetna attacker.

En säkerhetszon har upprättats för sjö- och flygtrafik som bör hålla avstånd till läckorna på minst fem sjömil respektive 1 000 höjdmeter.

Det är oklart hur mycket gas som läckt ut. Enbart Nord Stream 2 beräknas innehålla 300 miljoner kubikmeter stillastående gas.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024