loadingRiksdagen ska ta ställning till den nya könstillhörighetslagen, som väckt stor debatt. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Riksdagen ska ta ställning till den nya könstillhörighetslagen, som väckt stor debatt. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Debatt

Förslaget om ny könstillhörighetslag är förkastligt

Carina Ståhl Herrstedt och Carita Boulwén

Trots stor splittring inom partierna för Moderaterna och Liberalerna förslaget om den nya könstillhörighetslagen vidare till omröstning. Det är oansvarig att tillåta juridiskt könsbyte från 16 år utan en ordentlig medicinsk utredning, skriver Carina Ståhl Herrstedt och Carita Boulwén (SD).

Tidigare regeringens oansvariga och oerhört dåliga förslag om ny könstillhörighetslag hamnade efter valet på den nya regeringens bord. Men eftersom regeringspartierna inte kunnat enas i frågan har ingen proposition lagts fram. Detta hindrade dock inte Moderaterna och Liberalerna från att fortsätta driva frågan vidare. De kom överens om att bortse från regeringsunderlagets splittring och öppnade för stöd från vänsteroppositionen för att driva igenom sitt förslag. Ett agerande som måste ses som mycket anmärkningsvärt. 

Moderaterna och Liberalerna lade fram ett så kallat utskottsinitiativ i riksdagens socialutskott, till synes stött av alla partier förutom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Förslaget, som är lika naivt som det är oansvarigt, innebär att det blir enklare att genomföra juridiska könsbyten utan krav på ordentlig medicinsk utredning eller diagnos. Dessutom vill de sänka åldersgränsen till 16 år för att tillåta barn och unga att genomgå juridiska könsbyten. Utöver det så ska det inte heller längre krävas tillstånd från Socialstyrelsen för kirurgiska ingrepp i könsorganen för att byta kön fullt ut.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRiksdagen ska ta ställning till den nya könstillhörighetslagen, som väckt stor debatt. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Riksdagen ska ta ställning till den nya könstillhörighetslagen, som väckt stor debatt. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Debatt

Förslaget om ny könstillhörighetslag är förkastligt

Carina Ståhl Herrstedt och Carita Boulwén

Trots stor splittring inom partierna för Moderaterna och Liberalerna förslaget om den nya könstillhörighetslagen vidare till omröstning. Det är oansvarig att tillåta juridiskt könsbyte från 16 år utan en ordentlig medicinsk utredning, skriver Carina Ståhl Herrstedt och Carita Boulwén (SD).

Tidigare regeringens oansvariga och oerhört dåliga förslag om ny könstillhörighetslag hamnade efter valet på den nya regeringens bord. Men eftersom regeringspartierna inte kunnat enas i frågan har ingen proposition lagts fram. Detta hindrade dock inte Moderaterna och Liberalerna från att fortsätta driva frågan vidare. De kom överens om att bortse från regeringsunderlagets splittring och öppnade för stöd från vänsteroppositionen för att driva igenom sitt förslag. Ett agerande som måste ses som mycket anmärkningsvärt. 

Moderaterna och Liberalerna lade fram ett så kallat utskottsinitiativ i riksdagens socialutskott, till synes stött av alla partier förutom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Förslaget, som är lika naivt som det är oansvarigt, innebär att det blir enklare att genomföra juridiska könsbyten utan krav på ordentlig medicinsk utredning eller diagnos. Dessutom vill de sänka åldersgränsen till 16 år för att tillåta barn och unga att genomgå juridiska könsbyten. Utöver det så ska det inte heller längre krävas tillstånd från Socialstyrelsen för kirurgiska ingrepp i könsorganen för att byta kön fullt ut.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024