loadingArtikelförfattaren frågar sig om Sveriges stora rovdjur är på väg att utrotas i det tysta. Foto: Piotr Krzeslak
Artikelförfattaren frågar sig om Sveriges stora rovdjur är på väg att utrotas i det tysta. Foto: Piotr Krzeslak
Debatt

Rovdjurspolitiken hotar den biologiska mångfalden

Charlotte Swanstein

Regeringens rovdjurspolitik följer inte lagen och tycks syfta till utrotning av våra rovdjur. Det är oroande hur jakten får bedrivas och att det snarare är jägarkåren än utbildade yrkesgrupper som förstår samspelet i naturen som bestämmer omfattningen av jakten. Den förda politiken representerar inte folket, skriver hundpsykologen och naturdebattören Charlotte Swanstein.

Det pågår systemhotande aktivitet mot biologisk mångfalds möjliga överlevnad och existens. Har våra stora rovdjur något existensberättigande eller är det utrotning i det ”tysta” som pågår? Flera av Sveriges rödlistade djur i SLU:s Artdatabank tillåts jagas.

EU:s art och habitatdirektiv och Bernkonventionens paragrafer om skyddade, rödlistade och strikt skyddade individer finns för att skydda djur och miljöer från människan, inte tvärtom.

”Tjänstemän i staten måste återfå respekt för våra grundlagar, särskilt regeringsformens honnörsord: rättssäkerhet, likabehandling och laglighet.” Några ord från före detta riksrevisorn Inga-Britt Ahlenius. Detta ser vi inget av i Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas licensjaktsbeslut de senaste åren. Man lyssnar mer på jägarkollektivet än till olika yrkesgrupper som kan sköta vår biologiska mångfald, med kunskap om vilda djur, och utbildning i samspelet mellan djur och natur. Det är ekologer och biologer, liksom etologer, zoologer och populationsgenetiker. Personer i denna yrkeskår finns i Sverige och de är dessutom välansedda internationellt. Tre års högskoleutbildning krävs för att få den lägsta examen, för jägarexamen krävs en helgkurs på distans. Förstnämnda yrkeskategorier arbetar för att maximera möjligheten till frisk, sund och levande miljö – en miljö som alla människor är helt beroende av för sin överlevnad, på flera olika plan.

Några siffror:

• Sveriges folkmängd: 10 524 556.

Antal rovdjur i Sverige innan jakterna: (björn hösten 2023, varg vintern 2024 och lodjur mars 2024). Varg 450, järv 668, björn 2 500, lo 1 417. Totalt 5 149 individer. De utgör 0,05 procent mätt mot folkmängden. Antal bland några av rovdjurens bytesdjur: vildsvin uppskattningsvis 300 000 individer, älg uppskattningsvis 250 000–300 000 individer, rådjur uppskattningsvis 500 000 individer.

• Medlemmar i jaktorganisationer:

Svenska Jägareförbundet 158 725, Riksjägarna 30 000.

Totalt cirka 188 000. 1,79 procent av befolkningen är jägare.

• Jägare som ägnar sig mest åt rovdjursjakt anses vara en mycket liten del av totalen, cirka 0,03 procent – drygt 500 personer. Däremot finns det 37,6 jägare för varje rovdjur.

• Antal dödade jakthundar (2022) av varg – 3, av lo – 1, av björn – 3, av vildsvin – 51, skottskadade – 9, trafikdödade – 197. I Naturvårdsverkets föreskrifter om viltskador regleras att en hund som dödas av varg får ersättas med högst 25 000 kronor. För hundar som skadas av varg och är försäkrade utgår ersättning om högst 5 000 kronor för att täcka självrisken. Det visar på en nonchalans för jakthundens väl och ve, då det inte finns någon kravspecifikation på jakthundars inlärning och kontroll över hur deras liv är.

Cirka 500 000 får finns inom näringen. 333 får dödades av rovdjur 2022. Tio av björn, 209 av varg, 113 av lo – ingen statistik på hur många hundar som skadat/dödat får går att få tag på, även om SVA kan konstatera många sådan fall via DNA.

De senaste veckorna har undertecknad varit i kontakt med tre olika fårbönder (en i Skåne, en i Kronobergs län/Småland och en i Härjedalen). Två av dem har RAS – rovdjursavvisande stängsel, och en av dem har herdehund som skydd mot rovdjur. Samtliga är nöjda med sitt skydd och har inte haft några angrepp. En av dem uttrycker också att de tid efter annan använder teknikhjälp, såsom olika ljud och ljus som går på slumpmässigt inom skymnings, grynings och/eller mörkertid.

4 500 renägande samer har cirka 225 000–280 000 renar (vinterhjord) i näringen. Denna näring uppbär stöd på minst 500 miljoner kronor från staten. Av dessa 500 är cirka 300 miljoner kronor stöd och bidrag till renskötseln och näringen. Som exempel utbetalas cirka 3 600 kronor för en tågdödad ren. Antal rovdjursdödade renar är svårt att få en exakt siffra på, men 19 000–72 000 renar per år dödas av rovdjur; siffrorna skiljer sig åt beroende på var man tittar. Svårigheten beror på flera frågetecken och att renen är knappt semitam, rör sig på markerna som vilket annat klövvilt som helst och kan vara svår att finna. Med dessa siffror främst från Sametinget skulle konsensus vara att 199 renar dödas dagligen.

Rovdjur och biologisk mångfald är en grundbult i vårt lands existens.

Helt klart är att ”här ligger en hund begraven” och regeringen är ansvarig för att vår mångfald är på randen till katastrof, att jägarlicensen bottnar i urusel utbildning och noll krav på god hundhållning och inga krav på egenkontroll från jägarförbund av illegala jakter till exempel, vilka sker i betydande grad. Dessutom behöver företag som har får som näring inte följa djurskyddslagen.

Jag menar att folkets åsikt inte representeras till fullo av de 349 ledamöterna i riksdagen. Rovdjur och biologisk mångfald är en grundbult i vårt lands existens.

Nedan, några organisationer med inriktning på djur och natur och deras respektive medlemsantal:

• WWF Sverige, drygt 200 000

• Sveriges Naturskyddsförening, drygt 200 000

• Svenska Rovdjursföreningen, cirka 5 000

• Djurskyddet Sverige, cirka 11 000 Det totala medlemsantalet är cirka 416 000.

Charlotte Swanstein
Beteendevetare på hund som art/hundpsykolog, naturdebattör 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingArtikelförfattaren frågar sig om Sveriges stora rovdjur är på väg att utrotas i det tysta. Foto: Piotr Krzeslak
Artikelförfattaren frågar sig om Sveriges stora rovdjur är på väg att utrotas i det tysta. Foto: Piotr Krzeslak
Debatt

Rovdjurspolitiken hotar den biologiska mångfalden

Charlotte Swanstein

Regeringens rovdjurspolitik följer inte lagen och tycks syfta till utrotning av våra rovdjur. Det är oroande hur jakten får bedrivas och att det snarare är jägarkåren än utbildade yrkesgrupper som förstår samspelet i naturen som bestämmer omfattningen av jakten. Den förda politiken representerar inte folket, skriver hundpsykologen och naturdebattören Charlotte Swanstein.

Det pågår systemhotande aktivitet mot biologisk mångfalds möjliga överlevnad och existens. Har våra stora rovdjur något existensberättigande eller är det utrotning i det ”tysta” som pågår? Flera av Sveriges rödlistade djur i SLU:s Artdatabank tillåts jagas.

EU:s art och habitatdirektiv och Bernkonventionens paragrafer om skyddade, rödlistade och strikt skyddade individer finns för att skydda djur och miljöer från människan, inte tvärtom.

”Tjänstemän i staten måste återfå respekt för våra grundlagar, särskilt regeringsformens honnörsord: rättssäkerhet, likabehandling och laglighet.” Några ord från före detta riksrevisorn Inga-Britt Ahlenius. Detta ser vi inget av i Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas licensjaktsbeslut de senaste åren. Man lyssnar mer på jägarkollektivet än till olika yrkesgrupper som kan sköta vår biologiska mångfald, med kunskap om vilda djur, och utbildning i samspelet mellan djur och natur. Det är ekologer och biologer, liksom etologer, zoologer och populationsgenetiker. Personer i denna yrkeskår finns i Sverige och de är dessutom välansedda internationellt. Tre års högskoleutbildning krävs för att få den lägsta examen, för jägarexamen krävs en helgkurs på distans. Förstnämnda yrkeskategorier arbetar för att maximera möjligheten till frisk, sund och levande miljö – en miljö som alla människor är helt beroende av för sin överlevnad, på flera olika plan.

Några siffror:

• Sveriges folkmängd: 10 524 556.

Antal rovdjur i Sverige innan jakterna: (björn hösten 2023, varg vintern 2024 och lodjur mars 2024). Varg 450, järv 668, björn 2 500, lo 1 417. Totalt 5 149 individer. De utgör 0,05 procent mätt mot folkmängden. Antal bland några av rovdjurens bytesdjur: vildsvin uppskattningsvis 300 000 individer, älg uppskattningsvis 250 000–300 000 individer, rådjur uppskattningsvis 500 000 individer.

• Medlemmar i jaktorganisationer:

Svenska Jägareförbundet 158 725, Riksjägarna 30 000.

Totalt cirka 188 000. 1,79 procent av befolkningen är jägare.

• Jägare som ägnar sig mest åt rovdjursjakt anses vara en mycket liten del av totalen, cirka 0,03 procent – drygt 500 personer. Däremot finns det 37,6 jägare för varje rovdjur.

• Antal dödade jakthundar (2022) av varg – 3, av lo – 1, av björn – 3, av vildsvin – 51, skottskadade – 9, trafikdödade – 197. I Naturvårdsverkets föreskrifter om viltskador regleras att en hund som dödas av varg får ersättas med högst 25 000 kronor. För hundar som skadas av varg och är försäkrade utgår ersättning om högst 5 000 kronor för att täcka självrisken. Det visar på en nonchalans för jakthundens väl och ve, då det inte finns någon kravspecifikation på jakthundars inlärning och kontroll över hur deras liv är.

Cirka 500 000 får finns inom näringen. 333 får dödades av rovdjur 2022. Tio av björn, 209 av varg, 113 av lo – ingen statistik på hur många hundar som skadat/dödat får går att få tag på, även om SVA kan konstatera många sådan fall via DNA.

De senaste veckorna har undertecknad varit i kontakt med tre olika fårbönder (en i Skåne, en i Kronobergs län/Småland och en i Härjedalen). Två av dem har RAS – rovdjursavvisande stängsel, och en av dem har herdehund som skydd mot rovdjur. Samtliga är nöjda med sitt skydd och har inte haft några angrepp. En av dem uttrycker också att de tid efter annan använder teknikhjälp, såsom olika ljud och ljus som går på slumpmässigt inom skymnings, grynings och/eller mörkertid.

4 500 renägande samer har cirka 225 000–280 000 renar (vinterhjord) i näringen. Denna näring uppbär stöd på minst 500 miljoner kronor från staten. Av dessa 500 är cirka 300 miljoner kronor stöd och bidrag till renskötseln och näringen. Som exempel utbetalas cirka 3 600 kronor för en tågdödad ren. Antal rovdjursdödade renar är svårt att få en exakt siffra på, men 19 000–72 000 renar per år dödas av rovdjur; siffrorna skiljer sig åt beroende på var man tittar. Svårigheten beror på flera frågetecken och att renen är knappt semitam, rör sig på markerna som vilket annat klövvilt som helst och kan vara svår att finna. Med dessa siffror främst från Sametinget skulle konsensus vara att 199 renar dödas dagligen.

Rovdjur och biologisk mångfald är en grundbult i vårt lands existens.

Helt klart är att ”här ligger en hund begraven” och regeringen är ansvarig för att vår mångfald är på randen till katastrof, att jägarlicensen bottnar i urusel utbildning och noll krav på god hundhållning och inga krav på egenkontroll från jägarförbund av illegala jakter till exempel, vilka sker i betydande grad. Dessutom behöver företag som har får som näring inte följa djurskyddslagen.

Jag menar att folkets åsikt inte representeras till fullo av de 349 ledamöterna i riksdagen. Rovdjur och biologisk mångfald är en grundbult i vårt lands existens.

Nedan, några organisationer med inriktning på djur och natur och deras respektive medlemsantal:

• WWF Sverige, drygt 200 000

• Sveriges Naturskyddsförening, drygt 200 000

• Svenska Rovdjursföreningen, cirka 5 000

• Djurskyddet Sverige, cirka 11 000 Det totala medlemsantalet är cirka 416 000.

Charlotte Swanstein
Beteendevetare på hund som art/hundpsykolog, naturdebattör 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024