loadingDebattören menar att alla medborgare har rätt att känna trygghet i sin livsmiljö. Och att samhället bör ta ett samlat grepp kring telefonbedrägerierna. Foto: Ruslan Huzau/Shutterstock
Debattören menar att alla medborgare har rätt att känna trygghet i sin livsmiljö. Och att samhället bör ta ett samlat grepp kring telefonbedrägerierna. Foto: Ruslan Huzau/Shutterstock
Debatt

30 000 äldre blir varje år bestulna på miljarder

PA Håkansson

Dagligen blir äldre bestulna på sina ekonomiska tillgångar. Detta är ett nationellt trauma, och en helhetslösning med nolltolerans måste omedelbart presenteras. 30 000 personer, oftast äldre, blir bestulna på sina besparingar, blir traumatiserade och känner betungande skam över att ha blivit lurade, skriver författaren och samhällsdebattören PA Håkansson.

Ännu har ingen politiker, myndighet, teleopera­­tör eller bankförening presenterat en samordnad helhetslösning som kan bidra till att den utbredda kriminella bedrägeriverksamheten förhindras och även blir så olönsam att den upphör. De kriminella sitter i Turkiet, Portugal, Sverige och Egypten som organiserade grupper för telefonbedrägerier. De tvättar sina pengar via medlöpare i bland annat Dubai. De berättar om sitt firande av en bra månads penningstölder på exempelvis 1,5 miljoner kronor med att ”vi köper horor i kväll”, de skrattar och hånar inom gruppen sina offer. 

Det krävs nu att alla, direkt och indirekt berörda och ansvariga, visar handlingskraft för att stoppa alla telefonbedrägerier.

Här några exempel på akuta direkta åtgärder som måste vidtas i samarbete mellan banker, myndigheter, polis, teleoperatörer, Säpo och politiker:

1. Med den nya lagen om avlyssning kan man ta vara på den kompetens som finns hos dem som lyckats bryta sig in i kriminellas telefoner och datorer och registrera både texter, samtal och ibland även bilder. Dessa perso­­ner bör direkt anställas av Säpo och där utbilda tio eller fler personer inom tekniken för avlyssning så att man kan få tillgång till avslöjande uppgifter dygnet runt.

2. Vid varje bankkontakt, personlig eller per telefon, ska tjänstemän informera om pågående bedrägerier och hur man ska agera för att skydda sig, och då få bekräftat att bankkunden förstått budskapet. Information bör också ges via vårdcentraler. 

3. Banker ska utveckla sina system för övervakning av transaktioner. Man ska ta hjälp av AI i arbetet med att upptäcka potentiella och pågående bedrägerier, automatiskt varna kunder om bedräglig aktivitet och stoppa överföringar. 

4. ”Hotline” till polis med ögonblicklig information om misstänkta bedrägerier och genomförda bedrägliga transaktioner. 

5. Kontinuerligt uppdaterade listor med telefonnummer som används för bedrägerier och som ska blockeras. Utländska telefonnummer ska inte kunna manipuleras så att de verkar komma från Sverige. 

6. Banken ska använda system för realtidsverifiering och eventuell dubbelverifiering, riktade speciellt till drabbade kundkategorier, för att säkerställa att kunderna godkänner bankens begränsningar i transaktioner och fördröjningar av överföringar av större belopp från deras konton.

7. Uppmuntra alla som utsatts för försök eller genomförda bedrägerier att informera polis och myndigheter, som en hjälp i arbetet med att kartlägga bedrägerigrupper och deras arbetsmönster.

8. En hemsida skapas: 
”www.tele­skydd.se”, där alla åtgärder som banker, stat och myndigheter genomför presenteras. Där visas också hur bedrägerierna går till och man får information om hur man ska agera och skydda sig. Där visas också resultat av olika åtgärder. Det blir en stark signal till kriminella att det inte lönar sig med telefonbedrägerier. Att hela samhället är dem i hälarna dygnet runt.

9. Alla digitala kanaler och sociala plattformar ska användas för att varna, informera och visa upp resultat.

10. Även den internationella jakten ska pågå dygnet runt i nära samverkan med polis och underrättelseverksamhet utanför Sveriges gränser.

11. Nästa steg i en alltmer komplicerad värld blir när kriminella med hjälp av AI återskapar någons röst så att det låter som om ett barnbarn vädjar till exempelvis farmor om att hon snabbt ska skicka pengar som hjälp i ett påhittat trångmål. När ett barn eller barnbarn vädjar om hjälp är det svårt att motstå impulsen att bistå. Denna kriminella ”deep fake”-verksamhet med AI hotar alltmer både enskilda personer, företag och myndigheter och har redan ytterligare utvecklats till rena terroristhot mot Sverige som land.  

Det krävs nu att alla, direkt och indirekt berörda och ansvariga, visar kreativitet och handlingskraft så att vi kan stoppa alla telefonbedrägerier. Det gäller också att samtliga banker aktivt medverkar enligt uppsatta spelregler för att vi ska kunna genomföra hela planen och nå målet. Alla medborgare har rätt att känna tillförsikt och trygghet i sin livsmiljö.

PA Håkansson
Författare och debattör 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDebattören menar att alla medborgare har rätt att känna trygghet i sin livsmiljö. Och att samhället bör ta ett samlat grepp kring telefonbedrägerierna. Foto: Ruslan Huzau/Shutterstock
Debattören menar att alla medborgare har rätt att känna trygghet i sin livsmiljö. Och att samhället bör ta ett samlat grepp kring telefonbedrägerierna. Foto: Ruslan Huzau/Shutterstock
Debatt

30 000 äldre blir varje år bestulna på miljarder

PA Håkansson

Dagligen blir äldre bestulna på sina ekonomiska tillgångar. Detta är ett nationellt trauma, och en helhetslösning med nolltolerans måste omedelbart presenteras. 30 000 personer, oftast äldre, blir bestulna på sina besparingar, blir traumatiserade och känner betungande skam över att ha blivit lurade, skriver författaren och samhällsdebattören PA Håkansson.

Ännu har ingen politiker, myndighet, teleopera­­tör eller bankförening presenterat en samordnad helhetslösning som kan bidra till att den utbredda kriminella bedrägeriverksamheten förhindras och även blir så olönsam att den upphör. De kriminella sitter i Turkiet, Portugal, Sverige och Egypten som organiserade grupper för telefonbedrägerier. De tvättar sina pengar via medlöpare i bland annat Dubai. De berättar om sitt firande av en bra månads penningstölder på exempelvis 1,5 miljoner kronor med att ”vi köper horor i kväll”, de skrattar och hånar inom gruppen sina offer. 

Det krävs nu att alla, direkt och indirekt berörda och ansvariga, visar handlingskraft för att stoppa alla telefonbedrägerier.

Här några exempel på akuta direkta åtgärder som måste vidtas i samarbete mellan banker, myndigheter, polis, teleoperatörer, Säpo och politiker:

1. Med den nya lagen om avlyssning kan man ta vara på den kompetens som finns hos dem som lyckats bryta sig in i kriminellas telefoner och datorer och registrera både texter, samtal och ibland även bilder. Dessa perso­­ner bör direkt anställas av Säpo och där utbilda tio eller fler personer inom tekniken för avlyssning så att man kan få tillgång till avslöjande uppgifter dygnet runt.

2. Vid varje bankkontakt, personlig eller per telefon, ska tjänstemän informera om pågående bedrägerier och hur man ska agera för att skydda sig, och då få bekräftat att bankkunden förstått budskapet. Information bör också ges via vårdcentraler. 

3. Banker ska utveckla sina system för övervakning av transaktioner. Man ska ta hjälp av AI i arbetet med att upptäcka potentiella och pågående bedrägerier, automatiskt varna kunder om bedräglig aktivitet och stoppa överföringar. 

4. ”Hotline” till polis med ögonblicklig information om misstänkta bedrägerier och genomförda bedrägliga transaktioner. 

5. Kontinuerligt uppdaterade listor med telefonnummer som används för bedrägerier och som ska blockeras. Utländska telefonnummer ska inte kunna manipuleras så att de verkar komma från Sverige. 

6. Banken ska använda system för realtidsverifiering och eventuell dubbelverifiering, riktade speciellt till drabbade kundkategorier, för att säkerställa att kunderna godkänner bankens begränsningar i transaktioner och fördröjningar av överföringar av större belopp från deras konton.

7. Uppmuntra alla som utsatts för försök eller genomförda bedrägerier att informera polis och myndigheter, som en hjälp i arbetet med att kartlägga bedrägerigrupper och deras arbetsmönster.

8. En hemsida skapas: 
”www.tele­skydd.se”, där alla åtgärder som banker, stat och myndigheter genomför presenteras. Där visas också hur bedrägerierna går till och man får information om hur man ska agera och skydda sig. Där visas också resultat av olika åtgärder. Det blir en stark signal till kriminella att det inte lönar sig med telefonbedrägerier. Att hela samhället är dem i hälarna dygnet runt.

9. Alla digitala kanaler och sociala plattformar ska användas för att varna, informera och visa upp resultat.

10. Även den internationella jakten ska pågå dygnet runt i nära samverkan med polis och underrättelseverksamhet utanför Sveriges gränser.

11. Nästa steg i en alltmer komplicerad värld blir när kriminella med hjälp av AI återskapar någons röst så att det låter som om ett barnbarn vädjar till exempelvis farmor om att hon snabbt ska skicka pengar som hjälp i ett påhittat trångmål. När ett barn eller barnbarn vädjar om hjälp är det svårt att motstå impulsen att bistå. Denna kriminella ”deep fake”-verksamhet med AI hotar alltmer både enskilda personer, företag och myndigheter och har redan ytterligare utvecklats till rena terroristhot mot Sverige som land.  

Det krävs nu att alla, direkt och indirekt berörda och ansvariga, visar kreativitet och handlingskraft så att vi kan stoppa alla telefonbedrägerier. Det gäller också att samtliga banker aktivt medverkar enligt uppsatta spelregler för att vi ska kunna genomföra hela planen och nå målet. Alla medborgare har rätt att känna tillförsikt och trygghet i sin livsmiljö.

PA Håkansson
Författare och debattör 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024