Forskning: Yoga och meditation förändrar stressgener
Foto: Marion Michele/Unsplash


Forskare har i årtionden studerat effekterna av yoga och meditation på stress, ångest och depression. Nu visar en studie att de här aktiviteterna kan ha effekt för att minska stress på genetisk nivå.

En studie från Centre for Psychology vid Coventry University kom fram till att aktiviteter för kropp och sinne, som yoga och meditation (även konstterapi och tai chi) kan motverka DNA-förändringar som orsakar stress. En stor del av den tidigare forskningen kring effekterna av dessa aktiviteter har fokuserat på den mentala hälsan. I den här studien undersöktes specifikt effekterna på genernas aktivitet.

När vi upplever stress sätts det sympatiska nervsystemet igång och orsakar en kamp- eller flyktrespons. När det sker aktiveras gener för att tillverka molekyler som kallas cytokiner, som kan leda till inflammation i cellerna. Med tiden kan det här orsaka problem för hälsan genom depression, ångest och till och med cancer.

Enligt studien kan aktiviteter för kropp och sinne minska produktionen av cytokiner, vilket leder till lägre nivåer av inflammation och stress överlag.

 

– De här aktiviteterna för kropp och sinne ger ett molekylärt avtryck i cellerna genom att ändra på genernas aktivitet. Det motverkar effekten som stress eller ångest kan ha på kroppen. För att säga det enkelt så orsakar aktiviteter för kropp och sinne hjärnan att styra våra DNA-processer längs en väg som ökar vårt välmående, säger Ivana Buric, studiens författare.

Sedan 2002 har antalet människor i USA som utövar yoga och meditation ökat till nästan det dubbla. Om du vill börja få in aktiviteter för att minska stressen i livet så har vi ett antal förslag. Den här enkla yoga-övningen tar 15 minuter och ger energi när som helst under dagen. För att få bättre sömn, prova de här åtta positionerna. De här tipsen kan hjälpa till att avmystifiera meditation och förbereda dig för en lyckad stund. Börja i liten skala, du behöver inte bli en yogi för att kunna lätta på stresskänslan genom de här övningarna för kropp och sinne.

Steph Davidson skriver för NaturallySavvy.com, som först publicerade den här artikeln.