Forskning: Skogsbad förbättrar immunförsvaret

Naturliga upplevelser kan göra oss lugnare samtidigt som det stärker vårt immunförsvar

Att vistas i och uppleva naturliga miljöer är vad japanerna kallar för skogsbad. Forskare studerar nu de positiva effekterna på det fysiska och mentala. Foto: Nicolas Picard/Unsplash


Skogsbad är även känt som Shinrin-yoku, och handlar om att gå ut i skogen och andas skogsluft. I Japan är det en naturterapi som används som en naturlig kur för att lätta på stress och mot mental trötthet. På senare år har den fått mycket uppmärksamhet inom forskarvärlden, där många studier utforskat dess fördelar, både fysiska och psykiska.

Urbaniseringen är en global trend och man beräknar att 68 procent av världens befolkning lever i stadsmiljö 2050. Att bo i stadsmiljö kopplas till ökad ångest och en negativ påverkan på mental och fysisk hälsa, inklusive viktökning, dålig kvalitet på maten, och ökad risk för hjärt- och kärlproblem i jämförelse med människor som bor på landsbygden.

Forskare har därför börjat följa och jämföra effekterna av vistelse i naturen, som skogsbad, på människans hälsa. Förutom de psykiska fördelarna finns det nu även bevis för att skogsbad kan förbättra immunförsvaret.

Skogsbad påverkar immunförsvaret positivt

En japansk studie utforskade effekterna av skogsbad på immunförsvarets funktioner. Friska män som var 35 eller 55 år valdes ut att delta på en tredagars utflykt i naturen där man bland annat vandrade i skogen.

Koncentrationen av naturliga mördarceller (NK-celler) mättes hos männen före och efter turen, och nästan alla deltagare upplevde en ökning i aktiviteten hos NK-cellerna efter turen. Dessa celler spelar en nyckelroll i det ospecifika immunförsvaret och hjälper kroppen att avvisa cancerceller och virusinfektioner.

Forskarna mätte också koncentrationen av perforin, granzymer (enzymer som bidrar till programmerad celldöd i målcellerna), och granulysin-uttryck i perifera blodlymfocyter (däribland NK-celler) och fann att skogsturen gav en dramatisk ökning av produktionen av dessa anti-cancerproteiner. Detta signalerar att skogsbad verkligen kan öka den immunologiska funktionen.

Det här var dock inte den första studien där man såg skogsbadets goda effekter på immunförsvaret. I en studie på friska, unga kvinnor fick man liknande resultat på produktionen av NK-celler och anti-cancerproteiner efter en tredagars utflykt i naturen. Man fann också att resultatet varade åtminstone sju dagar efter att deltagarna kommit tillbaka.

Forskare tror att fytoncider, aromatiska ämnen som utsöndras från träd och växter, kan vara orsaken till minskade koncentrationer av stresshormoner och en ökning i produktionen av NK-celler. Andra studier har visat samma resultat och även att produktionen av NK-celler låg på samma förhöjda nivå till och med 30 dagar efter sådana turer. Detta pekar på att skogsbad en gång i månaden kan förbättra den immunologiska funktionen drastiskt.

Foto: Eva Sagerfors/Epoch Times

Vad forskning säger mer

Förutom dess goda påverkan på immunförsvaret har man studerat skogsbadets positiva effekter på ett antal andra hälsotillstånd.

Stress

Forskning har visat att skogsbad effektivt förändrar kortisolnivån, vilket är en biologisk markör för stress. Dessutom är placeboeffekten här rätt stark och kunde minska kortisolkoncentrationen i saliv hos deltagare innan de ens hade upplevt skogsbadet i försöket.

Depression och ångest

Ångest är bland de vanligaste formerna av psykisk ohälsa. Ungefär tio procent av de som upplever mildare former av depression löper risk för att senare utveckla klinisk depression.

Forskare har visat att skogsbad effektivt kan minska hjärtfrekvensen och det systoliska blodtrycket, vilket pekar på en ökad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet och en minskning i aktiviteten hos det sympatiska nervsystemet. Detta gällde även för de deltagare som inte tillbringade mer än 15 minuter i naturlig miljö.

Deltagare upplevde även minskad ilska, depression, trötthet och förvirring, medan personer som promenerade i stadsmiljö upplevde en ökning på dessa områden. De här upptäckterna pekar på att även korta promenader i naturen kan ge en signifikant minskning av ångest och en ökad psykisk hälsa, och kan utgöra en potentiell behandling mot ångest och depression.

Foto: Unsplash

Hjärt- och kärlsjukdomar

Forskare undersökte i en studie hur skogspromenader påverkade 48 unga, friska män. Forskarna mätte hur heart rate variability (som beskriver ett normalt tillstånd där två hjärtslag efter varandra aldrig är helt identiska, översättarens anmärkning), och systoliskt och diastoliskt blodtryck. Resultaten jämfördes mellan de deltagare som gick i skogen och de som gick i stadsmiljö.

Förutom att man mätte dessa fysiologiska faktorer så rapporterade deltagarna sina känslor i frågeformulär. De som vandrade i skogen rapporterade att de kände sig ”uppfriskade” efter sin promenad, medan de som gick i stadsmiljö gav avsevärt lägre poäng i den här kategorin. Forskarna pekar överlag på att de positiva effekterna på hjärt- och kärlreaktionen efter skogsbad kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och förbättra hjärthälsan och den mentala hälsan.

Dåligt humör, ilska och trötthet

I en studie med 128 medelålders och äldre deltagare visade forskare att skogspromenader kan förbättra humöret, och såg att ilska, trötthet och förvirring minskade signifikant efter promenader i naturen. Samma resultat fick man även efter promenader på en till två timmar eller en kort sträcka på 2,5 km.

Fördelarna med att vara i naturen är ingen nyhet för den som nyligen har varit i skogen. Det är tydligt att de fysiska och psykiska positiva effekterna av att vistas i naturen är omfattande och forskare är bara i början av att förstå de många hälsotillstånd som skulle kunna förbättras av skogsbad.

För att få mer information om immunförsvaret eller andra sätt att stimulera immunsvaret på ett naturligt sätt, se gärna forskningsdatabasen hos GreenMedInfo.com. Här finns också fler studier kring skogsbad och de positiva effekter som visats i forskning.

GMI Research Group (GMIRG) är dedikerad till att undersöka de viktigaste hälso- och miljöfrågorna idag. Särskild tyngd läggs vid miljöhälsa. Vår djupgående och fokuserade forskning utforskar de många sätt på vilka människokroppens aktuella tillstånd speglar det verkliga tillståndet i den omgivande miljön. Ta del av GreenMedInfos nyhetsbrev här. Artikeln publicerades ursprungligen på GreenMedInfo.com

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.