Forskning: Giftmetaller kopplas till ökad risk för hjärtsjukdom
Eftersom man inte kan se, lukta eller känna smaken av bly i vatten så är enda sättet att veta om där finns skadliga mängder bly att testa dricksvattnet. Foto: Shutterstock


Människor som utsätts för större mängder arsenik, bly, kadmium eller koppar kan löpa större riska att få hjärt- kärlsjukdomar, enligt en genomgång av genomförda forskningsstudier.

Dessa ämnen finns naturligt i jordskorpan, men vissa metaller kan förekomma i ohälsosamma nivåer i dricksvatten, mat och luft som ett resultat av jordbruk och industrier, gruvverksamhet och rökning, enligt forskarteamet i The BMJ. Till exempel kan koppar och bly läcka ut i dricksvattnet från korroderade rör, medan arsenik och kadmium kan samlas i grundvattnet genom avrinningsvatten från fabriker och bevattningssystem i jordbruk. De finns också i cigarettrök.

Forskarna undersökte data från 37 tidigare studier med totalt 350 000 deltagare. Ungefär 13 000 av dessa personer hade fått hjärtattacker, genomgått bypass-operationer eller annat relaterat till hjärtsjukdom. Runt 4 200 personer hade haft en stroke.

I jämförelse med människor som hade utsatts för de lägsta mängderna arsenik löpte de som utsatts för de högsta mängderna 30 procent större risk att utveckla hjärt- kärlsjukdomar. De högsta nivåerna av blyexponering kunde kopplas till 43 procent större risk, medan exponering för de största mängderna kadmium kopplades till 33 procent högre risk. Exponering för de högsta mängderna koppar kunde kopplas till 81 procent högre risk.

– De här upptäckerna förstärker det faktum att miljöexponering är lika viktigt (utöver de konventionella riskfaktorerna från livsvanor som fysisk aktivitet eller kost) när det gäller risk för att få hjärt- kärlsjukdomar och det bör inte ignoreras, säger huvudförfattaren Rajiv Chowdhury vid University of Cambridge i Storbritannien.

Forskare tittade också på kvicksilver, men utan att hitta någon koppling till hjärt- kärlsjukdomar. Det innebär inte att kvicksilver inte är harmlöst, skriver Chowdbury i ett e-brev.

– Kvicksilver kan också vara en markör för fiskkonsumtion. Det är möjligt att kopplingen mellan kvicksilver och hjärt- kärlsjukdomar i de studier som vi har gått igenom kan ha blivit påverkats på något vis av jämförbara bidrag av att äta fisk, tillägger Chowdbury.

Ansamling av giftmetaller i kroppen kan leda till metallförgiftning och det som kallas oxidativ stress, säger medförfattaren Sara Shahzad, vid University of Cambridge.

När kroppen använder syre producerar den också biprodukter som kallas fria radikaler, och som kan skada celler och vävnader. Den skadan kallas oxidativ stress.

– Oxidativ stress är egentligen en obalans mellan produktionen av fria radikaler och kroppens förmåga att motverka eller avgifta de skadliga effekterna genom att antioxidanter neutraliserar dem. En konsekvens kan bli att hjärt- kärl- och nervsystem, och även njurar, ögon och hjärna påverkas, säger Shahzad i ett e-brev.

Tidigare forskning har kopplat metallerna i studien till en ökad risk för cancer, särskilt vid högre exponering undre längre perioder. Men genom att lägga ihop resultaten från flera mindre studier, ger den här analysen nya bevis för deras potential att även bidra till hjärtsjukdom, sammanfattar författarna.

Studierna i analysen var inte kontrollerade experiment upplagda för att bevisa om eller hur exponering för metaller i miljön direkt kan orsaka hjärtattacker eller en stroke. Det är även möjligt att faktorer som fattigdom och kvalité på mat och bostad kan påverka både risken för att utsättas för metaller och risken för hjärt- kärlsjukdomar.

Det finns inte mycket man kan göra för att undvika att utsättas för giftmetaller via miljön, säger Chowdhury. För att begränsa exponeringen krävs åtgärder från regeringens håll för att begränsa aktiviteter som ger föroreningar och för att uppmuntra rening när metaller har släppts ut i miljön genom jordbruk eller industri.

– För att minimera exponeringen för de här giftiga metallerna borde regeringen driva fram lagstadgning för att kontrollera utsläppen från industrier och avlopp som kan leda till farliga föroreningar. Dessutom borde människor informeras om vanliga källor till giftmetaller i maten, drycken och miljön för att minimera risken att utsättas, säger Chowdhury.

(Lisa Rapaport/Reuters)

 

Det är halvtidsuppträdande i matchen – den lilla flickan stjäl showen

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?