loadingUngAngered finns i Angered för att arbeta med unga i utsatta områden i Göteborgs stadsområde Nordost, med tre utsatta områden och två problemområden. Foto:  CC BY-SA 3.0
UngAngered finns i Angered för att arbeta med unga i utsatta områden i Göteborgs stadsområde Nordost, med tre utsatta områden och två problemområden. Foto: CC BY-SA 3.0
Inrikes

Forskare: Brister i det sociala systemet måste åtgärdas

Eva Sagerfors

De strukturella och lagmässiga förändringar som behövs för att man ska kunna hjälpa unga som riskerar att dras in i kriminella nätverk, har regeringarna missat hittills. Det menar både verksamma i utsatta områden och Michael Tärnfalk, forskare i socialt arbete.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) sade nyligen att gärningsmän och offer för det grova våldet blir allt yngre. Vid våldsvågen i Stockholm var cirka hälften av de misstänkta under 18 år. Han menar att detta försätter politiken, brottsbekämpande myndigheter och socialtjänsten i en ny situation.

Regeringen satsar nu på att ta fram särskilda insatser mot unga förövare.

Insatser avseende unga förövare

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, till exempel ska fler brott som barn under 15 år misstänks för utredas av polis (lagrådsremiss beslutad 26 januari 2023).

Sänkt åldersgräns från 15 till 12 år för socialtjänstens möjlighet att sätta in öppna insatser till barn utan vårdnadshavares samtycke (proposition beslutad 16 februari 2023).

Ungdomskriminalitetsnämnder efter dansk modell (tilläggsdirektiv till pågående utredning beslutade 16 februari, utredningen ska vara klar efter årsskiftet).

Frihetsberövande påföljder för unga. Frågan är om kriminalvården ska ta över ansvaret från Sis-hemmen (sluten ungdomsvård) för de grövsta unga brottslingarna (utredning ska redovisas i augusti 2023).

Sänkt straffmyndighetsålder och avskaffad ungdomsrabatt, med syftet att bättre komma åt de yngre förövarna (arbete med utredningsdirektiv pågår).

Hemliga tvångsmedel mot personer under 15 år (arbete med utredningsdirektiv pågår).

Källa: Regeringen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingUngAngered finns i Angered för att arbeta med unga i utsatta områden i Göteborgs stadsområde Nordost, med tre utsatta områden och två problemområden. Foto:  CC BY-SA 3.0
UngAngered finns i Angered för att arbeta med unga i utsatta områden i Göteborgs stadsområde Nordost, med tre utsatta områden och två problemområden. Foto: CC BY-SA 3.0
Inrikes

Forskare: Brister i det sociala systemet måste åtgärdas

Eva Sagerfors

De strukturella och lagmässiga förändringar som behövs för att man ska kunna hjälpa unga som riskerar att dras in i kriminella nätverk, har regeringarna missat hittills. Det menar både verksamma i utsatta områden och Michael Tärnfalk, forskare i socialt arbete.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) sade nyligen att gärningsmän och offer för det grova våldet blir allt yngre. Vid våldsvågen i Stockholm var cirka hälften av de misstänkta under 18 år. Han menar att detta försätter politiken, brottsbekämpande myndigheter och socialtjänsten i en ny situation.

Regeringen satsar nu på att ta fram särskilda insatser mot unga förövare.

Insatser avseende unga förövare

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, till exempel ska fler brott som barn under 15 år misstänks för utredas av polis (lagrådsremiss beslutad 26 januari 2023).

Sänkt åldersgräns från 15 till 12 år för socialtjänstens möjlighet att sätta in öppna insatser till barn utan vårdnadshavares samtycke (proposition beslutad 16 februari 2023).

Ungdomskriminalitetsnämnder efter dansk modell (tilläggsdirektiv till pågående utredning beslutade 16 februari, utredningen ska vara klar efter årsskiftet).

Frihetsberövande påföljder för unga. Frågan är om kriminalvården ska ta över ansvaret från Sis-hemmen (sluten ungdomsvård) för de grövsta unga brottslingarna (utredning ska redovisas i augusti 2023).

Sänkt straffmyndighetsålder och avskaffad ungdomsrabatt, med syftet att bättre komma åt de yngre förövarna (arbete med utredningsdirektiv pågår).

Hemliga tvångsmedel mot personer under 15 år (arbete med utredningsdirektiv pågår).

Källa: Regeringen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är partipolitiskt obunden och ansluten till det medieetiska systemet.

© Svenska Epoch Times 2024