Förhandlingarna kraschade i hamnkonflikten
Konflikten i Göteborgs hamn har pågått en längre tid. Foto: TT-arkivbild


Förhandlingarna mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals strandade på fredagen i den segdragna konflikten kring Göteborgs containerhamn.

Företagets lockout blir därmed verklighet och hamnens kapacitet sjunker med 60 procent.

Konflikten i hamnen har pågått sedan i april förra året och har lett till en rad punktstrejker och blockader det senaste året. Hamnarbetarförbundet införde i måndags blockad mot övertidsarbete och nyanställningar. Arbetsgivaren svarade med hot om en lockout mot arbete på vardagskvällar och vardagsnätter med start klockan 16 på fredagen.

Nytt förslag från facket

Hamnfyran tog initiativ till ett sent möte på fredagen för att undvika lockouten, och la där fram två nya förslag. Det ena förslaget var känt sedan tidigare, men det andra var nytt.

– De hade med sig en ny dom från Arbetsdomstolen som de påstod förändrade rättsläget. Den kände vi inte till så vi begärde rådrum för att analysera om det faktiskt stämmer. Vi bad dem att under rådrummet dra tillbaka sina stridsåtgärder, men det var de inte beredda att göra, säger Sophia Tuveson, förhandlingschef på APM Terminals.

Peter Annerback är ordförande för Hamnfyran.

– Förslaget innebär att vi skulle ha samma avtal som Transport, men att det skulle gälla våra medlemmar parallellt. Det är ingen perfekt lösning, men det är det bästa som finns just nu. Men vi lämnade två förslag och fick ingenting tillbaka, inte ens ett kanske. Och då är det inte aktuellt att dra tillbaka våra stridsåtgärder, säger han.

Sänkt kapacitet

Fackets stridsåtgärder och bolagets lockout gör nu att hamnen går ned till en kapacitet på 4 000 containrar i veckan, en rejäl nedgång från den normala på 10 000. Hälften är export och hälften import.

– Det här får långtgående konsekvenser, och vi som företag beklagar situationen. Vi har pratat med våra kunder som har förståelse för situationen, säger Sophia Tuvesson.

APM Terminals vill att framtida förhandlingar kommer ske med hjälp av Medlingsinstitutet, något som Hamnfyran tycker är onödigt.

– Vi tror inte att det ska dröja allt för länge innan vi kan få hjälp av Medlingsinstitutet. Men när vi kan förhandla igen är helt omöjligt att svara på i dagsläget, säger Sophia Tuvesson.

– Jag hoppas att vi kan mötas nästa vecka, säger Peter Annerback.

Både blockaden och lockouten ska enligt parternas tidigare meddelanden pågå till den 30 juni om en lösning på konflikten inte går att hitta innan dess.

(TT)

Fakta

Hamnkonflikten

Konflikten mellan Svenska hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborg har pågått i över ett år.

Striden har hittills lett till en handfull punktstrejker samt övertidsblockader och handlar bland annat om arbetsvillkor och arbetsmiljöfrågor.

Hamnarbetarförbundet, som organiserar merparten av hamnarbetarna i Göteborg, har inget kollektivavtal med arbetsgivarförbundet Sveriges Hamnar. Däremot finns ett kollektivavtal mellan arbetsgivarsidan och Transportarbetareförbundet.

Omkring 50 procent av containertrafiken i Sverige går via Göteborgs hamn.