loadingOftast saknas en handlingsplan för att hantera ett destruktivt chefskap på en arbetsplats.  Foto: Elnur
Oftast saknas en handlingsplan för att hantera ett destruktivt chefskap på en arbetsplats. Foto: Elnur
Inrikes

Författare: Arbetsplatser tar inte itu med toxiska chefer

Eva Sagerfors

Det talas för lite om destruktivt ledarskap och dess konsekvenser. Det menar författaren Martina Skowronska som pekar på följder som stressrelaterade sjukdomar, uppsägningar och stora förluster för företag och myndigheter.

I våras utgavs Martina Skowronskas bok Toxiska chefer, som är baserad på forskning och intervjuer. Boken är en handbok i hur man i olika roller kan hantera ledare som missbrukar sin makt. Idén att skriva en bok kom efter att hon hade lagt märke till att problemet med destruktivt ledarskap är utbrett.

– Jag har själv blivit drabbad och nästan alla i min omgivning har drabbats.

Olika typer av toxiska chefer

Kontrollerande: Vill detaljstyra och få sista ordet. Kör lätt över medarbetare och får dem att känna sig mindre värda. Medarbetare känner sig begränsade och upplever att de inte får full tillit från chefen.

Konflikträdda och passiva: Vill inte hantera konflikter på arbetsplatsen utan låtsas som att konflikter inte finns. Detta leder till försämrad arbetsmiljö och prestation.

Härskande: Använder medvetet eller omedvetet härskartekniker – metoder som på ett subtilt sätt manipulerar medarbetare. Den drabbade försätts i en kaosartad situation med en känsla av oklarhet, olust och oro.

Mobbande: Använder mobbning på ett medvetet sätt för att orsaka smärta – fysisk eller psykisk – hos medarbetaren. En teori om mobbande chefer är att de känner sig hotade av duktiga och drivna medarbetare. Den mobbade känner sig utesluten och illa behandlad.

Narcissistiska: Utnyttjar andra för att själva vinna på det, till exempel för att framstå i bättre dager inför andra.

Källa: Toxiska chefer, Martina Skowronska

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingOftast saknas en handlingsplan för att hantera ett destruktivt chefskap på en arbetsplats.  Foto: Elnur
Oftast saknas en handlingsplan för att hantera ett destruktivt chefskap på en arbetsplats. Foto: Elnur
Inrikes

Författare: Arbetsplatser tar inte itu med toxiska chefer

Eva Sagerfors

Det talas för lite om destruktivt ledarskap och dess konsekvenser. Det menar författaren Martina Skowronska som pekar på följder som stressrelaterade sjukdomar, uppsägningar och stora förluster för företag och myndigheter.

I våras utgavs Martina Skowronskas bok Toxiska chefer, som är baserad på forskning och intervjuer. Boken är en handbok i hur man i olika roller kan hantera ledare som missbrukar sin makt. Idén att skriva en bok kom efter att hon hade lagt märke till att problemet med destruktivt ledarskap är utbrett.

– Jag har själv blivit drabbad och nästan alla i min omgivning har drabbats.

Olika typer av toxiska chefer

Kontrollerande: Vill detaljstyra och få sista ordet. Kör lätt över medarbetare och får dem att känna sig mindre värda. Medarbetare känner sig begränsade och upplever att de inte får full tillit från chefen.

Konflikträdda och passiva: Vill inte hantera konflikter på arbetsplatsen utan låtsas som att konflikter inte finns. Detta leder till försämrad arbetsmiljö och prestation.

Härskande: Använder medvetet eller omedvetet härskartekniker – metoder som på ett subtilt sätt manipulerar medarbetare. Den drabbade försätts i en kaosartad situation med en känsla av oklarhet, olust och oro.

Mobbande: Använder mobbning på ett medvetet sätt för att orsaka smärta – fysisk eller psykisk – hos medarbetaren. En teori om mobbande chefer är att de känner sig hotade av duktiga och drivna medarbetare. Den mobbade känner sig utesluten och illa behandlad.

Narcissistiska: Utnyttjar andra för att själva vinna på det, till exempel för att framstå i bättre dager inför andra.

Källa: Toxiska chefer, Martina Skowronska

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024