loadingSiv Eveby behandlades under tre år utan att vården gjorde någon koppling till hennes dåliga tand. Tre månader efter en käkbehandling kunde hon gå igen. Foto: Privat
Siv Eveby behandlades under tre år utan att vården gjorde någon koppling till hennes dåliga tand. Tre månader efter en käkbehandling kunde hon gå igen. Foto: Privat
Inrikes

Obotliga blev friska – ändå stoppas tandläkare

Glenn Mattsing

En tandläkare med 46 år i yrket har förlorat sin legitimation trots att hon har botat patienter där övrig vård misslyckats. När Ivo fastställer vad som är beprövad erfarenhet tvingas de till svåra beslut som kan skapa likformighet.

Svensk tand och sjukvård omgärdas av omfattande byråkrati med Socialstyrelsen som expertmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som tillsynsmyndighet och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som ansvarig för legitimationsprövning.

Vissa anser att det omfattande uppdrag som åligger Ivo har blivit för stort och leder till brister som övergrepp på Sis-hem, undermålig äldrevård eller att läkare opererar bort fel ben. Men kritiken omfattar även jäv och myndighetens tillkortakommanden vad gäller anmärkningar och indragna legitimationer.

Inspektionen för vård och omsorg

Ivo ansvarar för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar även för prövning av klagomål enligt patientsäkerhetslagen.

Myndigheten har cirka 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex tillsynsavdelningar runt om i landet.

Samtliga tillsynsavdelningar ansvarar för:

1. Tillsyn över verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

2.Tillsyn över legitimerad personal, inklusive anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) angående återkallelse av legitimation och annan behörighet.

3. Enskildas klagomål enligt patientsäkerhetslagen.

Källa: IVO

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSiv Eveby behandlades under tre år utan att vården gjorde någon koppling till hennes dåliga tand. Tre månader efter en käkbehandling kunde hon gå igen. Foto: Privat
Siv Eveby behandlades under tre år utan att vården gjorde någon koppling till hennes dåliga tand. Tre månader efter en käkbehandling kunde hon gå igen. Foto: Privat
Inrikes

Obotliga blev friska – ändå stoppas tandläkare

Glenn Mattsing

En tandläkare med 46 år i yrket har förlorat sin legitimation trots att hon har botat patienter där övrig vård misslyckats. När Ivo fastställer vad som är beprövad erfarenhet tvingas de till svåra beslut som kan skapa likformighet.

Svensk tand och sjukvård omgärdas av omfattande byråkrati med Socialstyrelsen som expertmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som tillsynsmyndighet och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som ansvarig för legitimationsprövning.

Vissa anser att det omfattande uppdrag som åligger Ivo har blivit för stort och leder till brister som övergrepp på Sis-hem, undermålig äldrevård eller att läkare opererar bort fel ben. Men kritiken omfattar även jäv och myndighetens tillkortakommanden vad gäller anmärkningar och indragna legitimationer.

Inspektionen för vård och omsorg

Ivo ansvarar för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar även för prövning av klagomål enligt patientsäkerhetslagen.

Myndigheten har cirka 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex tillsynsavdelningar runt om i landet.

Samtliga tillsynsavdelningar ansvarar för:

1. Tillsyn över verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

2.Tillsyn över legitimerad personal, inklusive anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) angående återkallelse av legitimation och annan behörighet.

3. Enskildas klagomål enligt patientsäkerhetslagen.

Källa: IVO

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024