Folktribunal utreder organplundring i Kina
En dramatisering av organstölder i Kina under en protestaktion. Foto: Epoch Times. Arkivbild.


På lördag inleds en oberoende folktribunal som ska undersöka anklagelserna om statsledd organplundring i Kina.

Ett 30-tal vittnen och sakkunniga kommer att delta i förhandlingarna i London. De leds av sir Geoffrey Nice, som tidigare medverkat i FN:s tribunal om krigsbrott i före detta Jugoslavien och åtalade Serbiens förre president Slobodan Milošević.

Under de tre dagarnas förhör kommer samvetsfångar som flytt från fångenskap och förföljelse i Kina, medicinskt sakkunniga samt utredare att delge sina erfarenheter och kunskaper.

Kinatribunalen fokuserar enligt ett pressmeddelande på frågan om, och så fall vilka, brott som har begåtts av staten eller av staten godkända enheter, organisationer eller individer, genom påtvingad organskörd från levande människor i Kina.

Organskörd används som begrepp för att beskriva hur inre organ som ska användas vid transplantation opereras ur en levande människa mot dessa vilja, med dödlig utgång, i strid med internationella regler om bland annat samtycke, spårbarhet och transparens.

Folktribunalen består utöver sir Geoffrey Nice av sex medlemmar med bakgrund i internationell rätt, medicin, företagande, internationella relationer och kinesisk historia. Den får oberoende juridisk vägledning från flera håll i världen, om den rättsliga betydelsen av vad som framkommer i förhören.

De offentliga förhören hålls i Grand Connaught Rooms i London, den 8, 9 och 10 december. Resultaten ska presenteras i en rapport under 2019. Tribunalens sista dag, 10 december, sammanfaller med 70-årsjubileet av den Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Initiativet till Kinatribunalen togs av International Coalition To End Transplant Abuse in China (ETAC), en frivilligorganisation bestående av jurister, akademiker, etiskt sakkunniga och medicinskt yrkesverksamma, liksom utredare och människorättsaktörer.

Tribunalen är en befogad respons på de substantiella och mycket trovärdiga anklagelserna om dödandet av samvetsfångar för deras organs skull i Kina. För att kunna hantera påstådda brott av denna magnituden kräver det internationella samfundet att det görs en omfattande rättslig analys av ansvaret som staten eller av staten godkända enheter eller organisationer i Kina har för sitt deltagande i påtvingad organskörd, säger Wendy Rogers, professor i klinisk etik och ordförande i ETAC:s internationella rådgivande kommitté.

Bakgrund

I rapporten ”Bloody Harvest/The Slaughter – an update” från 2016 har juristerna David Matas och David Kilgour och den undersökande journalisten Ethan Gutmann redogjort för vad de under tio års arbete har kommit fram till i sina undersökningar av illegal organplundring från huvudsakligen utövare av den i Kina förföljda meditationsmetoden Falun Gong men även andra samvetsfångar.

Deras slutsats är att det sker betydligt fler transplantationer i Kina är de cirka 10 000 som Kinas myndigheter påstår. Den 680-sidiga rapporten nagelfar antalet vårdplatser på transplantationsavdelningarna på Kinas sjukhus liksom intäkter, antalet kirurger, omfattningen av utbildningsprogram och liknande. Granskarna hävdar att det verkliga antalet transplantationer i Kina snarare är mellan 60 000 och 100 000. Kinas myndigheter har ingen förklaring till var dessa organ kommer ifrån och har inte tillåtit oberoende internationella undersökningar på kinesiska transplantationssjukhus.

Enligt anklagelserna om organskörd bränns kropparna som organen tas ut ur efter operationen, vilket innebär att det inte finns några bevis kvar av brottet.