loadingAtt det i Sverige bedömts nödvändigt att tre myndigheter ska kontrollera djurskyddet är något som nu ska utvärderas. Foto: Shutterstock
Att det i Sverige bedömts nödvändigt att tre myndigheter ska kontrollera djurskyddet är något som nu ska utvärderas. Foto: Shutterstock
Inrikes

Flera olika myndigheter kontrollerar djurskyddet – systemet ska ses över

Maria Eriksson

Tre myndigheter säkerställer att reglerna kring djurskydd efterlevs i Sverige. Samtidigt har Sverige i många fall fler och hårdare regler kring djurskydd än andra länder. Nu ska kontrollsystemet utredas.

Sedan 2009 är det Livsmedelsverket och länsstyrelserna som ansvarar för djurskyddet för sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur, ett ansvar de tog över från kommunerna. Främsta skälet för omstruktureringen var att länsstyrelserna ansågs ha bättre möjlighet att tillämpa lagen mer enhetligt. Jordbruksverket är den myndighet som samordnar deras uppdrag.

Det har länge diskuterats vilka roller som Livsmedelsverket och länsstyrelserna ska ha i sitt utövande av djurskydd, och förra regeringens livsmedelsstrategi, som togs fram 2017, har fått kritik för att inte leda till förbättringar.

Jordbruksverkets grupper

Rådet för djurskyddskontroll består av representanter från länsstyrelserna och Livsmedelsverket, där Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin är ordförande. ”I rådet arbetar vi för att djurskyddskontroller ska bli mer rättssäkra, likvärdiga och effektiva. Vi samordnar strategiska frågor och identifierar områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister”, säger Christina Nordin.
Rådets fokusområden är uppföljning och styrning av länsstyrelsernas djurskyddskontroll, underlättande för djurhållare att göra rätt, rutinkontroller och klagomålsärenden samt kompetens.
Rådet tittar på skillnaderna i hur olika länsstyrelser bedömer brister, samt på kontroller vid slakterier. ”Vi genomför nu en undersökning om hur djurhållare upplever kontrollerna”, säger Christina Nordin.
Dialoggruppen för bransch.och djurskyddsorganisationer samt vissa myndigheter träffas för att diskutera övergripande om djurskydd och uppdatera aktuell information.
Källa: Jordbruksverket

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAtt det i Sverige bedömts nödvändigt att tre myndigheter ska kontrollera djurskyddet är något som nu ska utvärderas. Foto: Shutterstock
Att det i Sverige bedömts nödvändigt att tre myndigheter ska kontrollera djurskyddet är något som nu ska utvärderas. Foto: Shutterstock
Inrikes

Flera olika myndigheter kontrollerar djurskyddet – systemet ska ses över

Maria Eriksson

Tre myndigheter säkerställer att reglerna kring djurskydd efterlevs i Sverige. Samtidigt har Sverige i många fall fler och hårdare regler kring djurskydd än andra länder. Nu ska kontrollsystemet utredas.

Sedan 2009 är det Livsmedelsverket och länsstyrelserna som ansvarar för djurskyddet för sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur, ett ansvar de tog över från kommunerna. Främsta skälet för omstruktureringen var att länsstyrelserna ansågs ha bättre möjlighet att tillämpa lagen mer enhetligt. Jordbruksverket är den myndighet som samordnar deras uppdrag.

Det har länge diskuterats vilka roller som Livsmedelsverket och länsstyrelserna ska ha i sitt utövande av djurskydd, och förra regeringens livsmedelsstrategi, som togs fram 2017, har fått kritik för att inte leda till förbättringar.

Jordbruksverkets grupper

Rådet för djurskyddskontroll består av representanter från länsstyrelserna och Livsmedelsverket, där Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin är ordförande. ”I rådet arbetar vi för att djurskyddskontroller ska bli mer rättssäkra, likvärdiga och effektiva. Vi samordnar strategiska frågor och identifierar områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister”, säger Christina Nordin.
Rådets fokusområden är uppföljning och styrning av länsstyrelsernas djurskyddskontroll, underlättande för djurhållare att göra rätt, rutinkontroller och klagomålsärenden samt kompetens.
Rådet tittar på skillnaderna i hur olika länsstyrelser bedömer brister, samt på kontroller vid slakterier. ”Vi genomför nu en undersökning om hur djurhållare upplever kontrollerna”, säger Christina Nordin.
Dialoggruppen för bransch.och djurskyddsorganisationer samt vissa myndigheter träffas för att diskutera övergripande om djurskydd och uppdatera aktuell information.
Källa: Jordbruksverket

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024