loadingBjörn Lyrvall, generaldirektör Försvarets Radioanstalt (FRA), i samband med konferensen Folk och Försvar 2024. Foto: Pontus Lundahl/TT
Björn Lyrvall, generaldirektör Försvarets Radioanstalt (FRA), i samband med konferensen Folk och Försvar 2024. Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes

FRA: En ”perfekt storm” av hot mot Sverige

Marc Skogelin/TT

En perfekt storm. Så beskriver FRA:s generaldirektör de många olika hot som sammanfallit mot Sverige i myndighetens årsrapport för 2023.

– Det har varit ett år av allvarligare hot än någonsin egentligen, säger Björn Lyrvall.

Fortsatt krig i Ukraina och höjt terrorhot mot Sverige gav en kraftigt ökad efterfrågan på signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA) i fjol.

Det handlar bland annat om säkerhetsläget runt Östersjön kopplat till kriget, det ökade terrorhotet, fortsatta påverkans- och desinformationskampanjer och cyberattacker mot svenska intressen.

– Det har varit ett osedvanligt intensivt år, framkallat av att vi har haft allvarligare hot än tidigare, säger Björn Lyrvall.

Stöd till Säpo och Noa

Det tydliggörs av att samtliga uppdragsgivare för FRA:s signalunderrättelseverksamhet: regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och polisens nationella operativa avdelning (Noa), har begärt in mer rapportering och stöd än tidigare.

Även efterfrågan kring myndighetens andra uppdrag – arbetet med att stärka cybersäkerheten i landet – har stigit.

FRA har bland annat rapporterat om truppförflyttningar och flyginsatser till Försvarsmakten, och till Säkerhetspolisen lämnat stöd som bidragit till att "undanröja allvarliga hot" i flera fall, enligt Lyrvall.

Växande myndighet

Antalet anställda vid FRA har ökat med 25 procent på några år och i dag jobbar omkring 1 000 personer vid myndigheten, som ska fortsätta att växa. Det föreslagna budgetanslaget går från 1,9 miljarder 2023 till 3 miljarder 2026.

Lyrvall säger att myndigheten har stränga rutiner för att säkerställa att "fel" personer inte anställs i takt med det ökade underrättelsehotet.

– Vi har procedurer för det och hur man ska kunna komma ifråga för anställning på den här myndigheten som är noggranna och rigorösa, och vi har förstärkt för att kunna ta emot mer personal.

Frågan blev aktuell då det i höstas framkom att en kvinnlig anställd vid FRA misstänktes för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Hon har senare lämnat sin anställning.

– Det är så klart väldigt allvarligt att en före detta medarbetare är misstänkt för ett sådant allvarligt brott. Utredningen fortsätter så jag kan inte uttala mig så mycket mer, säger Lyrvall.

Försvarets radioanstalt

Försvarets radioanstalt (FRA) arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. Myndigheten är civil och lyder under Försvarsdepartementet.

FRA inhämtar information från andra länder genom signalunderrättelseverksamhet på beställning från regeringen, regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom polisen (Noa).

FRA spelar även en central roll i det svenska cyberförsvaret och ger understöd till antiterrorarbetet.

FRA bildades 1942 efter att Försvarsstabens delar för signalspaning och kryptoforcering avskilts till en självständig myndighet.

Högkvarteret finns på Lovön strax väster om Stockholm.

Källa: FRA

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingBjörn Lyrvall, generaldirektör Försvarets Radioanstalt (FRA), i samband med konferensen Folk och Försvar 2024. Foto: Pontus Lundahl/TT
Björn Lyrvall, generaldirektör Försvarets Radioanstalt (FRA), i samband med konferensen Folk och Försvar 2024. Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes

FRA: En ”perfekt storm” av hot mot Sverige

Marc Skogelin/TT

En perfekt storm. Så beskriver FRA:s generaldirektör de många olika hot som sammanfallit mot Sverige i myndighetens årsrapport för 2023.

– Det har varit ett år av allvarligare hot än någonsin egentligen, säger Björn Lyrvall.

Fortsatt krig i Ukraina och höjt terrorhot mot Sverige gav en kraftigt ökad efterfrågan på signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA) i fjol.

Det handlar bland annat om säkerhetsläget runt Östersjön kopplat till kriget, det ökade terrorhotet, fortsatta påverkans- och desinformationskampanjer och cyberattacker mot svenska intressen.

– Det har varit ett osedvanligt intensivt år, framkallat av att vi har haft allvarligare hot än tidigare, säger Björn Lyrvall.

Stöd till Säpo och Noa

Det tydliggörs av att samtliga uppdragsgivare för FRA:s signalunderrättelseverksamhet: regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och polisens nationella operativa avdelning (Noa), har begärt in mer rapportering och stöd än tidigare.

Även efterfrågan kring myndighetens andra uppdrag – arbetet med att stärka cybersäkerheten i landet – har stigit.

FRA har bland annat rapporterat om truppförflyttningar och flyginsatser till Försvarsmakten, och till Säkerhetspolisen lämnat stöd som bidragit till att "undanröja allvarliga hot" i flera fall, enligt Lyrvall.

Växande myndighet

Antalet anställda vid FRA har ökat med 25 procent på några år och i dag jobbar omkring 1 000 personer vid myndigheten, som ska fortsätta att växa. Det föreslagna budgetanslaget går från 1,9 miljarder 2023 till 3 miljarder 2026.

Lyrvall säger att myndigheten har stränga rutiner för att säkerställa att "fel" personer inte anställs i takt med det ökade underrättelsehotet.

– Vi har procedurer för det och hur man ska kunna komma ifråga för anställning på den här myndigheten som är noggranna och rigorösa, och vi har förstärkt för att kunna ta emot mer personal.

Frågan blev aktuell då det i höstas framkom att en kvinnlig anställd vid FRA misstänktes för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Hon har senare lämnat sin anställning.

– Det är så klart väldigt allvarligt att en före detta medarbetare är misstänkt för ett sådant allvarligt brott. Utredningen fortsätter så jag kan inte uttala mig så mycket mer, säger Lyrvall.

Försvarets radioanstalt

Försvarets radioanstalt (FRA) arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. Myndigheten är civil och lyder under Försvarsdepartementet.

FRA inhämtar information från andra länder genom signalunderrättelseverksamhet på beställning från regeringen, regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom polisen (Noa).

FRA spelar även en central roll i det svenska cyberförsvaret och ger understöd till antiterrorarbetet.

FRA bildades 1942 efter att Försvarsstabens delar för signalspaning och kryptoforcering avskilts till en självständig myndighet.

Högkvarteret finns på Lovön strax väster om Stockholm.

Källa: FRA

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024