Enklare att avlägsna otillåtna bosättningar
Rivningen av EU-migrantlägret i Malmö i november 2015. Foto: Drago Prvulovic / TT. Arkivbild.


Det ska bli enklare för markägare att avlägsna otillåtna bosättningar, har riksdagen beslutat.

Det innebär att det införs en form av särskild handräckning, så kallat avlägsnande. Det ska kunna användas när en markägare vill förmå personer som bor utan tillstånd att flytta från mark, en byggnad eller liknande.

Syftet är både att markägaren lättare ska kunna få tillbaka sin mark, men även att de personer som bosatt sig på marken ska få en rättssäker process.

Riksdagen säger ja till i stort sett hela regeringens förslag men vill se vissa förändringar. Exempelvis att tidsfristen ska vara fem dagar och inte en vecka för ett avlägsnande, från det att den som ska avhysas informerats om det.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli i år.

(TT)