loadingMånga konstnärer har kallats för en ljusets mästare – norrmannen Lars Hertervig är på goda grunder en av dem. (Beskuren.) Foto: Public Domain
Många konstnärer har kallats för en ljusets mästare – norrmannen Lars Hertervig är på goda grunder en av dem. (Beskuren.) Foto: Public Domain
Konst

En ljusets mästare från Stavanger

Tommy Gunnarsson

Lars Hertervig var en särling som aldrig lyckades etablera sig i konstlivet. I dag anses han inte bara vara en av det norska romantiska måleriets största. Konsthistoriskt intar han högsätet bland alla tiders norska målare.

Lars Hertervig föddes i en fattig barnrik jordbrukarfamilj i Borgøya i sydvästra Norge utanför Stavanger. I barndomen bar han på en hemlig önskan om att bli konstnär. Ett av hans tidiga uttalanden lyder: ”Antingen blir jag en berömd konstnär eller så kommer jag inte att försörja mig.” Det blev en självuppfyllande profetia. Någon berömd konstnär blev Hertervig aldrig under sin levnad, och försörjde sig gjorde han med nöd och näppe.

Under hösten i år kommer en utställning med verk av Lars Hertervig att visas på Prins Eugens Waldemarsudde. Foto: Public Domain

I dag räknas Hertervig till de största norska målarna. Jämte Edvard Munch är Hertervig den konstnär som satt störst avtryck inom det norska måleriet, och intresset för hans konst har med åren ökat även internationellt.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMånga konstnärer har kallats för en ljusets mästare – norrmannen Lars Hertervig är på goda grunder en av dem. (Beskuren.) Foto: Public Domain
Många konstnärer har kallats för en ljusets mästare – norrmannen Lars Hertervig är på goda grunder en av dem. (Beskuren.) Foto: Public Domain
Konst

En ljusets mästare från Stavanger

Tommy Gunnarsson

Lars Hertervig var en särling som aldrig lyckades etablera sig i konstlivet. I dag anses han inte bara vara en av det norska romantiska måleriets största. Konsthistoriskt intar han högsätet bland alla tiders norska målare.

Lars Hertervig föddes i en fattig barnrik jordbrukarfamilj i Borgøya i sydvästra Norge utanför Stavanger. I barndomen bar han på en hemlig önskan om att bli konstnär. Ett av hans tidiga uttalanden lyder: ”Antingen blir jag en berömd konstnär eller så kommer jag inte att försörja mig.” Det blev en självuppfyllande profetia. Någon berömd konstnär blev Hertervig aldrig under sin levnad, och försörjde sig gjorde han med nöd och näppe.

Under hösten i år kommer en utställning med verk av Lars Hertervig att visas på Prins Eugens Waldemarsudde. Foto: Public Domain

I dag räknas Hertervig till de största norska målarna. Jämte Edvard Munch är Hertervig den konstnär som satt störst avtryck inom det norska måleriet, och intresset för hans konst har med åren ökat även internationellt.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024