loadingMålning från Telemark av Christian Skredsvig (1854–1924). Pojken i tavlan blev sedermera poeten Assamund Olavsson Vinje som var en av de första att litterärt använda nynorskan. Foto: Public Domain
Målning från Telemark av Christian Skredsvig (1854–1924). Pojken i tavlan blev sedermera poeten Assamund Olavsson Vinje som var en av de första att litterärt använda nynorskan. Foto: Public Domain
Litteratur

En bedrägligt enkel mästare

Tommy Gustavsson

Tarjei Vesaas är en av 1900-talets främsta norska författare. Han skrev på nynorska och blev en föregångare till andra stora norska författare som skriver på nynorska, som Jon Fosse. Hans skenbart enkla och symboliskt laddade prosa är unik och hans romaner Fåglarna och Isslottet är moderna klassiker.

I Norge finns två likställda skriftspråk: bokmål och nynorska. Bakgrunden till detta är en språkstrid. När unionen med Danmark upplöstes 1814 behövde den nya nationen Norge utveckla ett eget skriftspråk. Olika åsikter om hur det skulle ske splittrade norrmännen i två läger där det ena ansåg att det bästa vore att ”förnorska” det danska språket och det andra att man i stället borde utveckla ett helt nytt skriftspråk baserat på norska dialekter. Den första hållningen resulterade i bokmål och den andra i nynorska.

De flesta i den norska befolkningen använder i dag bokmål som sitt viktigaste skriftspråk. Bara omkring tio procent använder nynorska, som har sitt starkaste fäste på landsbygden i Vestlandet. Nynorska kan alltså räknas som ett minoritetsspråk i Norge. Även om statusen för nynorska som skolspråk inte är särskilt hög, så har den ändå alltid blomstrat som litteraturspråk. Jon Fosse, den förste författaren som skriver på nynorska att få Nobelpriset i litteratur, är långt ifrån ensam bland betydande norska författare om att skriva på nynorska.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMålning från Telemark av Christian Skredsvig (1854–1924). Pojken i tavlan blev sedermera poeten Assamund Olavsson Vinje som var en av de första att litterärt använda nynorskan. Foto: Public Domain
Målning från Telemark av Christian Skredsvig (1854–1924). Pojken i tavlan blev sedermera poeten Assamund Olavsson Vinje som var en av de första att litterärt använda nynorskan. Foto: Public Domain
Litteratur

En bedrägligt enkel mästare

Tommy Gustavsson

Tarjei Vesaas är en av 1900-talets främsta norska författare. Han skrev på nynorska och blev en föregångare till andra stora norska författare som skriver på nynorska, som Jon Fosse. Hans skenbart enkla och symboliskt laddade prosa är unik och hans romaner Fåglarna och Isslottet är moderna klassiker.

I Norge finns två likställda skriftspråk: bokmål och nynorska. Bakgrunden till detta är en språkstrid. När unionen med Danmark upplöstes 1814 behövde den nya nationen Norge utveckla ett eget skriftspråk. Olika åsikter om hur det skulle ske splittrade norrmännen i två läger där det ena ansåg att det bästa vore att ”förnorska” det danska språket och det andra att man i stället borde utveckla ett helt nytt skriftspråk baserat på norska dialekter. Den första hållningen resulterade i bokmål och den andra i nynorska.

De flesta i den norska befolkningen använder i dag bokmål som sitt viktigaste skriftspråk. Bara omkring tio procent använder nynorska, som har sitt starkaste fäste på landsbygden i Vestlandet. Nynorska kan alltså räknas som ett minoritetsspråk i Norge. Även om statusen för nynorska som skolspråk inte är särskilt hög, så har den ändå alltid blomstrat som litteraturspråk. Jon Fosse, den förste författaren som skriver på nynorska att få Nobelpriset i litteratur, är långt ifrån ensam bland betydande norska författare om att skriva på nynorska.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024