loadingWHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus,   förespråkade munskydd mot covid-19, trots att infektionsläkare länge vetat att dessa inte skyddar mot små viruspartiklar.Foto:  Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
WHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, förespråkade munskydd mot covid-19, trots att infektionsläkare länge vetat att dessa inte skyddar mot små viruspartiklar.Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
Inrikes

Ekonomiska intressen har inflytande över WHO

Malin Nordstrand

Ett helt nytt pandemifördrag och stora förändringar i de internationella hälsobestämmelserna kan ge Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör ökad makt vid globala hälsokriser. Samtidigt varnar en tidigare läkare och forskare vid WHO för att det finns stora ekonomiska intressen bakom hela projektet.

I mitten av april rapporterade Epoch Times i artikeln "Förslag kan ge WHO överstatlig makt i hälsokriser” om att omfattande ändringar i WHO:s internationella hälsobestämmelser, IHR, ska ligga på bordet för omröstning i maj 2024.

Runt om i världen har röster höjts från bland andra läkare, forskare och advokater som motsätter sig ändringsförslagen. Man menar att dessa skulle innebära att medlemsstaterna förlorar sin suveränitet och sin möjlighet att ta självständiga beslut under en pandemi eller ett internationellt hälsonödläge.

Pandemifördraget och översynen av IHR

– 2021 föreslog WHO en översyn av det internationella hälsoreglementet (IHR). Sedan dess har totalt drygt 300 ändringsförslag inkommit från 16 medlemsländer varav vissa som regionala grupper.

– Ändringar i IHR och framtagandet av ett helt nytt pandemifördrag pågår parallellt inom ramen för WHO.

– En första revidering av ändringsförslagen i IHR presenterades för WHO:s beslutande organ, Världshälsoförsamlingen (WHA), i november 2022. Utkast till pandemifördraget har lagts fram vid tre tillfällen under våren 2023.

– Röstningen om ändringarna i IHR och om det nya pandemifördraget ska ske i WHA i maj 2024. För ändringarna i IHR krävs endast enkel majoritet (50 procent av rösterna) för att förslagen ska antas. För pandemifördraget krävs två tredjedelar av rösterna.

– Om ändringarna i IHR röstas igenom träder de i kraft den 1 juni 2025. Det nya pandemifördraget träder i kraft i november 2025.

– För IHR har medlemsstaterna tio månader på sig från omröstningen 2024 att motsätta sig förslaget. För pandemifördraget är tidsfristen 18 månader.

KÄLLA: WHO

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingWHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus,   förespråkade munskydd mot covid-19, trots att infektionsläkare länge vetat att dessa inte skyddar mot små viruspartiklar.Foto:  Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
WHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, förespråkade munskydd mot covid-19, trots att infektionsläkare länge vetat att dessa inte skyddar mot små viruspartiklar.Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
Inrikes

Ekonomiska intressen har inflytande över WHO

Malin Nordstrand

Ett helt nytt pandemifördrag och stora förändringar i de internationella hälsobestämmelserna kan ge Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör ökad makt vid globala hälsokriser. Samtidigt varnar en tidigare läkare och forskare vid WHO för att det finns stora ekonomiska intressen bakom hela projektet.

I mitten av april rapporterade Epoch Times i artikeln "Förslag kan ge WHO överstatlig makt i hälsokriser” om att omfattande ändringar i WHO:s internationella hälsobestämmelser, IHR, ska ligga på bordet för omröstning i maj 2024.

Runt om i världen har röster höjts från bland andra läkare, forskare och advokater som motsätter sig ändringsförslagen. Man menar att dessa skulle innebära att medlemsstaterna förlorar sin suveränitet och sin möjlighet att ta självständiga beslut under en pandemi eller ett internationellt hälsonödläge.

Pandemifördraget och översynen av IHR

– 2021 föreslog WHO en översyn av det internationella hälsoreglementet (IHR). Sedan dess har totalt drygt 300 ändringsförslag inkommit från 16 medlemsländer varav vissa som regionala grupper.

– Ändringar i IHR och framtagandet av ett helt nytt pandemifördrag pågår parallellt inom ramen för WHO.

– En första revidering av ändringsförslagen i IHR presenterades för WHO:s beslutande organ, Världshälsoförsamlingen (WHA), i november 2022. Utkast till pandemifördraget har lagts fram vid tre tillfällen under våren 2023.

– Röstningen om ändringarna i IHR och om det nya pandemifördraget ska ske i WHA i maj 2024. För ändringarna i IHR krävs endast enkel majoritet (50 procent av rösterna) för att förslagen ska antas. För pandemifördraget krävs två tredjedelar av rösterna.

– Om ändringarna i IHR röstas igenom träder de i kraft den 1 juni 2025. Det nya pandemifördraget träder i kraft i november 2025.

– För IHR har medlemsstaterna tio månader på sig från omröstningen 2024 att motsätta sig förslaget. För pandemifördraget är tidsfristen 18 månader.

KÄLLA: WHO

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024