loadingWHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kan få större befogenheter att ta egna beslut i samband med hälsokriser om ändringsförslagen godtas.Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
WHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kan få större befogenheter att ta egna beslut i samband med hälsokriser om ändringsförslagen godtas.Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
Inrikes

Förslag kan ge WHO överstatlig makt i hälsokriser

Malin Nordstrand

Om bara drygt ett år kan omfattande förändringar av WHO:s hälsobestämmelser införas. Kritiker ser allvarliga risker för såväl demokratin som för staternas suveränitet och människor fri- och rättigheter. Svenska regeringen är däremot positiv och menar att syftet  är att förhindra pandemier och globala kriser.

Världshälsoorganisationen (WHO) bildades 1948 och är den organisation inom FN som specifikt hanterar hälsofrågor. Syftet var att bidra till att förbättra människors hälsa och bekämpa hot mot den globala folkhälsan.

Under årens gång har organisationen tagit fram en rad hälsobestämmelser som finns samlade i det internationella hälsoreglementet (IHR) som är juridiskt bindande för WHO:s 194 medlemsländer. Den version som gäller i dag utarbetades 2005.

Världshälsoorganisationen

– Världshälsoorganisationen, WHO, är FN:s fackorgan för hälsofrågor. Organisationen bildades den 7 april 1948 och har sitt huvudkontor i Genève i Schweiz.

– Organisationen har 194 medlemsländer. Sverige ingår tillsammans med totalt 53 länder i WHO:s Europaregion.

– WHO har upprättat flera hälsobestämmelser som finns samlade i det internationella hälsoreglementet (IHR). En av WHO:s främsta funktioner är dess globala vaccinationskampanjer.

– Ursprungligen finansierades WHO av medlemsländerna, men från år 1974 började andra aktörer uppträda som medfinansiärer, i så kallade public-private-partnerships (PPP).

– Regeringen har beslutat om en strategi för Sveriges samarbete med WHO 2021–2025. Syftet med strategin är att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken och att understödja svensk hälsopolitik. Detta är i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, och Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

KÄLLA: HISTORISKA MEDIA

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingWHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kan få större befogenheter att ta egna beslut i samband med hälsokriser om ändringsförslagen godtas.Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
WHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kan få större befogenheter att ta egna beslut i samband med hälsokriser om ändringsförslagen godtas.Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
Inrikes

Förslag kan ge WHO överstatlig makt i hälsokriser

Malin Nordstrand

Om bara drygt ett år kan omfattande förändringar av WHO:s hälsobestämmelser införas. Kritiker ser allvarliga risker för såväl demokratin som för staternas suveränitet och människor fri- och rättigheter. Svenska regeringen är däremot positiv och menar att syftet  är att förhindra pandemier och globala kriser.

Världshälsoorganisationen (WHO) bildades 1948 och är den organisation inom FN som specifikt hanterar hälsofrågor. Syftet var att bidra till att förbättra människors hälsa och bekämpa hot mot den globala folkhälsan.

Under årens gång har organisationen tagit fram en rad hälsobestämmelser som finns samlade i det internationella hälsoreglementet (IHR) som är juridiskt bindande för WHO:s 194 medlemsländer. Den version som gäller i dag utarbetades 2005.

Världshälsoorganisationen

– Världshälsoorganisationen, WHO, är FN:s fackorgan för hälsofrågor. Organisationen bildades den 7 april 1948 och har sitt huvudkontor i Genève i Schweiz.

– Organisationen har 194 medlemsländer. Sverige ingår tillsammans med totalt 53 länder i WHO:s Europaregion.

– WHO har upprättat flera hälsobestämmelser som finns samlade i det internationella hälsoreglementet (IHR). En av WHO:s främsta funktioner är dess globala vaccinationskampanjer.

– Ursprungligen finansierades WHO av medlemsländerna, men från år 1974 började andra aktörer uppträda som medfinansiärer, i så kallade public-private-partnerships (PPP).

– Regeringen har beslutat om en strategi för Sveriges samarbete med WHO 2021–2025. Syftet med strategin är att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken och att understödja svensk hälsopolitik. Detta är i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, och Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

KÄLLA: HISTORISKA MEDIA

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024