loadingEU-budgeten är en ständig källa till diskussioner och dispyter i olika forum i unionen. Medan EU-kommissionen, parlamentet och bidragsländerna vill ha mer pengar, spjärnar de nettobetalande medlemsländerna emot. Illustration: Designrage/Shutterstock
EU-budgeten är en ständig källa till diskussioner och dispyter i olika forum i unionen. Medan EU-kommissionen, parlamentet och bidragsländerna vill ha mer pengar, spjärnar de nettobetalande medlemsländerna emot. Illustration: Designrage/Shutterstock
Inrikes

EU-budgeten – mycket pengar och bristande kontroll

Olle Felten

EU:s nuvarande långtidsbudget fördelar drygt 2 200 miljarder euro under sjuårsperioden 2021–2027 enligt den senaste omräkningen i löpande priser. Budgetprocessen är en dragkamp mellan nationella och EU-centrerade intressen.

EU:s budget är en inte alldeles självklar historia. Den handlar om att fördela pengar mellan medlemsstater, med det uttalade syftet att utjämna de ekonomiska förutsättningarna mellan de olika länderna. Grunden i budgeteringen handlar om att kommissionen lämnar förslag till budget och att parlamentet beslutar om utgiftsbudgeten medan rådet tar beslut om intäktssidan.

Processen i sig leder till en förhandlingssituation mellan parlamentet och rådet, eftersom budgeten inte får antas slutgiltigt innan de föreslagna utgifterna är finansierade.

EU-budgetens utgiftsområden

EU-budgetens utgifter fördelas på 7 olika huvudområden. Belopp i miljarder euro:

• Inre marknaden, innovation och digitalisering: 143,4 (148,8)

• Sammanhållning, resiliens och värden: 1 099,7 (1 153,2)

• Naturresurser och miljö:

373,9 (382)

• Migration och gränsförvaltning: 22,7

• Säkerhet och försvar: 13,2

• Grannskapet och omvärlden: 98,4 • Europeisk offentlig förvaltning: 73,1

• Övriga delar av NextGenerationEU: (69,6)

Angivna belopp är summan av ordinarie budget (1 074 miljarder euro) och tilläggslånen till NextGe nerationEU (750 miljarder euro) räknat i 2018 års penningvärde. EU redovisar inte en jämförbar uppdelning av de omräknade totalbelopp i löpande priser som man beräknat i samband med halvtidsjusteringen av långtidsbudgeten. Där redovisas ordinarie budget till 1 207 miljarder euro och NextGenerationEU till 807 miljarder euro. Tre områden går att identifiera i de omräknade värdena, vilket anges inom parentes. Resterande delar redovisas i ”Övriga delar”.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEU-budgeten är en ständig källa till diskussioner och dispyter i olika forum i unionen. Medan EU-kommissionen, parlamentet och bidragsländerna vill ha mer pengar, spjärnar de nettobetalande medlemsländerna emot. Illustration: Designrage/Shutterstock
EU-budgeten är en ständig källa till diskussioner och dispyter i olika forum i unionen. Medan EU-kommissionen, parlamentet och bidragsländerna vill ha mer pengar, spjärnar de nettobetalande medlemsländerna emot. Illustration: Designrage/Shutterstock
Inrikes

EU-budgeten – mycket pengar och bristande kontroll

Olle Felten

EU:s nuvarande långtidsbudget fördelar drygt 2 200 miljarder euro under sjuårsperioden 2021–2027 enligt den senaste omräkningen i löpande priser. Budgetprocessen är en dragkamp mellan nationella och EU-centrerade intressen.

EU:s budget är en inte alldeles självklar historia. Den handlar om att fördela pengar mellan medlemsstater, med det uttalade syftet att utjämna de ekonomiska förutsättningarna mellan de olika länderna. Grunden i budgeteringen handlar om att kommissionen lämnar förslag till budget och att parlamentet beslutar om utgiftsbudgeten medan rådet tar beslut om intäktssidan.

Processen i sig leder till en förhandlingssituation mellan parlamentet och rådet, eftersom budgeten inte får antas slutgiltigt innan de föreslagna utgifterna är finansierade.

EU-budgetens utgiftsområden

EU-budgetens utgifter fördelas på 7 olika huvudområden. Belopp i miljarder euro:

• Inre marknaden, innovation och digitalisering: 143,4 (148,8)

• Sammanhållning, resiliens och värden: 1 099,7 (1 153,2)

• Naturresurser och miljö:

373,9 (382)

• Migration och gränsförvaltning: 22,7

• Säkerhet och försvar: 13,2

• Grannskapet och omvärlden: 98,4 • Europeisk offentlig förvaltning: 73,1

• Övriga delar av NextGenerationEU: (69,6)

Angivna belopp är summan av ordinarie budget (1 074 miljarder euro) och tilläggslånen till NextGe nerationEU (750 miljarder euro) räknat i 2018 års penningvärde. EU redovisar inte en jämförbar uppdelning av de omräknade totalbelopp i löpande priser som man beräknat i samband med halvtidsjusteringen av långtidsbudgeten. Där redovisas ordinarie budget till 1 207 miljarder euro och NextGenerationEU till 807 miljarder euro. Tre områden går att identifiera i de omräknade värdena, vilket anges inom parentes. Resterande delar redovisas i ”Övriga delar”.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024