loadingOm Jönköpings förvaltningsdomstol beslutar till oppositionens fördel upphävs kommunfullmäktiges beslut att avskriva motionerna. Foto: Tommy Hvitfeldt
Om Jönköpings förvaltningsdomstol beslutar till oppositionens fördel upphävs kommunfullmäktiges beslut att avskriva motionerna. Foto: Tommy Hvitfeldt
Inrikes

Domstol granskar avskrivning av 25 motioner

Eva Sagerfors

Att lättvindigt avskriva motioner är ett demokratiproblem, menar den blå oppositionen i Borås, som nu lyfter kommunfullmäktiges beslut i förvaltningsdomstolen. Socialdemokraternas kommunalråd säger att motionerna var för gamla och vill påskynda processen.

När kommunfullmäktige den 8 december röstade om förslaget att avskriva 25 motioner enligt kommunstyrelsens förslag röstade alla ledamöter i oppositionspartierna emot. Men med 38 röster mot 35 togs beslutet att avskriva motionerna från vidare hantering.

Magnus Sjödahl, gruppledare för Kristdemokraterna i Borås stad, talar för alla i oppositionspartierna KD, M och SD när han säger att agerandet är märkligt.

Motioner i det politiska arbetet

Motioner skrivs för att lyfta frågor och komma med förslag i det politiska arbetet. En inkommen motion ska först beredas, det vill säga att man utreder och prövar frågan eller förslaget utifrån olika synvinklar. Beredningen kan göras av den nämnd som berörs. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till det utredningen kommit fram till och fattar ett beslut.

Kommunallagen reglerar hanteringen av motioner. 

Kapitel 5, paragraf 35 uppger att en motion eller ett medborgarförslag om möjligt ska beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingOm Jönköpings förvaltningsdomstol beslutar till oppositionens fördel upphävs kommunfullmäktiges beslut att avskriva motionerna. Foto: Tommy Hvitfeldt
Om Jönköpings förvaltningsdomstol beslutar till oppositionens fördel upphävs kommunfullmäktiges beslut att avskriva motionerna. Foto: Tommy Hvitfeldt
Inrikes

Domstol granskar avskrivning av 25 motioner

Eva Sagerfors

Att lättvindigt avskriva motioner är ett demokratiproblem, menar den blå oppositionen i Borås, som nu lyfter kommunfullmäktiges beslut i förvaltningsdomstolen. Socialdemokraternas kommunalråd säger att motionerna var för gamla och vill påskynda processen.

När kommunfullmäktige den 8 december röstade om förslaget att avskriva 25 motioner enligt kommunstyrelsens förslag röstade alla ledamöter i oppositionspartierna emot. Men med 38 röster mot 35 togs beslutet att avskriva motionerna från vidare hantering.

Magnus Sjödahl, gruppledare för Kristdemokraterna i Borås stad, talar för alla i oppositionspartierna KD, M och SD när han säger att agerandet är märkligt.

Motioner i det politiska arbetet

Motioner skrivs för att lyfta frågor och komma med förslag i det politiska arbetet. En inkommen motion ska först beredas, det vill säga att man utreder och prövar frågan eller förslaget utifrån olika synvinklar. Beredningen kan göras av den nämnd som berörs. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till det utredningen kommit fram till och fattar ett beslut.

Kommunallagen reglerar hanteringen av motioner. 

Kapitel 5, paragraf 35 uppger att en motion eller ett medborgarförslag om möjligt ska beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är partipolitiskt obunden och ansluten till det medieetiska systemet.

© Svenska Epoch Times 2024