Domareförbundets klagan på Jomshof är aktivistisk

Kritik har riktats från Domareförbundet mot ordföranden i justitieutskottet Richard Jomshof på grund av kommentarer kring aktuella rättsfall. Foto: Arek Socha


Den skarpa kritiken mot Jomshofs kommentarer rörande specifika domar framstår som politisk opportunism, vilken främst bottnar i Jomshofs partitillhörighet. Denna upprördhet syntes minsann inte till när till exempel en socialdemokrat eller en centerpartist på liknande sätt kritiserade specifika domar. Det menar ordföranden för föreningen Medborgarperspektiv Åke Thunström.

Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) råkade uttala sig negativt om frisläppandet av elva stenkastande individer i samband med koranupploppen sistlidna påsk. Detta fick kritiska röster att höjas då man menade att politiker, och särskilt den som är ordförande för justitieutskottet, inte ska uttala sig om enskilda domar. En viktig instans som deltar i kritikerkåren är Domareförbundet i SvD Debatt den 4 januari:

”Att en företrädare för en lagstiftande församling, eller för den delen en regering, inte påverkar eller recenserar enskilda domar är en grundläggande princip i alla demokratiska rättsstater.”

De flesta i olika kommentarsfält tyckte att detta är bara nonsens – självklart ska en politiker kunna uttala sig om enskilda domar. Det är ju de som stiftar lagar. Lika självklart är det att politiker, eller vilka det än må vara, inte ska påverka under mål, så tycker vi nog alla. Tycker man som politiker att domstolarna inte dömer efter lagarna eller att lagarna inte täcker upp fall så som det var tänkt ska man också som lagstiftande politiker kunna ge uttryck för detta. Så är den allmänna meningen – folkets röst (och min röst).

Domareförbundets förklaring till varför Jomshof gör fel är följande:

”Han ska däremot inte uttala sig om hur enskilda domare tillämpar lagarna. Det är en enkel regel. Regeln finns inte av hövlighetsskäl eller för att domare är känsliga för kritik. Den finns för att alla som kommer till en domstol ska få en rättvis prövning av sin sak av en oberoende domare. Ingen ska någonsin ha anledning att tro att politiker använder sin makt för att pressa domare att döma på ett visst sätt. Alla som har ett mål i en domstol i Sverige ska känna sig trygga med att domarna dömer utifrån de lagar de har att tillämpa och att det inte finns några andra hänsyn som tas i målet.”

De är också rent oförskämda mot Jomshof:

”En rättsstat bygger på maktbalans och att makthavarna i rättsstaten förstår sina roller och agerar därefter. Det visar Richard Jomshof genom sina uttalanden att han inte gör.”

Domareförbundet anklagar alltså Jomshof för att pressa domare att döma på ett visst sätt. Detta är märkligt då Jomshof har uttalat sig efter att dom fallit. Påverkan på det enskilda målet måste alltså vara noll. Dock menar kanske Domareförbundet att domen kan överklagas och då är det ju inte bra att Jomshof har uttalat sig negativt. De skriver dock inte detta, varför deras uttalande är märkligt, eller så menar de att när nästa stenkastande upploppsmakare kommer till domstol är det olyckligt att justitieutskottets ordförande uttalat sig förklenande över domen i ett tidigare liknande brott. Det framgår inte heller av deras inlaga i SvD Debatt.

Märkligt i sammanhanget blir också att det från 1948 inte är olagligt att yttra sig över enskilda domar; att kvälja dom, en relik från 1614. Man kan ju tänka sig att en enväldig stat då ville döma som man ville utan att få kritik.

Det finns ett tidsglapp mellan att en dom faller och att domen inte längre kan överklagas, det vill säga att domen har vunnit i laga kraft. Jomshof kan ha råkat uttala sig under detta tidsspann. Det kan vara det som de menar är påverkan. I så fall kunde de ha påpekat denna formalitet och att det var ett misstag av Jomshof att yttra sig innan denna formalitet avklarats. Det hade man kunnat säga på ett artigt sätt och inte hoppat med i den allmänna misskrediteringskampanjen mot Jomshof (och SD). Förbundet har uttryckt sig oskickligt.

De är alltså oklara i sin inlaga när de nu så att säga intervenerar i politiken. Detta är dock inte det mest anmärkningsvärda. Det anmärkningsvärda är att ingen kritik har lyfts från Domareförbundet och etablissemanget i övrigt när andra politiker har kritiserat domar.

Nej, kritiken har blommat upp därför att det handlar om SD. Detta blir övertydligt när andra, i flera fall högt uppsatta politiker, uttalar sig om enskilda domar. I citatet ovan nämner Domareförbundet ”företrädare för en lagstiftande församling, eller för den delen en regering”. Här finns det ett konkret uttalande av en socialdemokratisk minister när det gäller en dom mot ett finansbolag. Ardalan Shekarabi (S) om Allra: ”Ett misslyckande för staten.” Alla fyra i Allrarättegången friades. Civilminister Ardalan Shekarabi säger att det ”är ett misslyckande för den svenska staten” och kallar det ”ett svek mot medborgarna”.

Fler grava exempel figurerar på nätet. Annie Lööf på Twitter: ”Förfärlig dom i Solna. Hårresande resonemang och värderingar som inte platsar i en rättsstat. Dessa värderingar har ingen plats i vårt parti. C:s politik bygger på alla människors lika rätt och värde, och likhet inför lagen. På morgonen har vi aktualiserat uteslutningsärenden.”

Domareförbundets inlaga är alltså hyckleri eftersom de höll tyst när minister Shekarabi och andra politiker uttalade sig om domar. Domareförbundets inlaga i SvD får därmed betecknas som politisk aktivism. Höll man tyst då skulle man gjort det nu också.

Domareförbundets inlaga i SvD får därmed betecknas som politisk aktivism.

Det svenska rättsväsendet verkar vara mycket ineffektivt. Vaneförbrytare sätts inte åt utan ges i stället straffrabatter eller klarar sig genom alltför höga beviskrav. Skjutningar pågår som aldrig förr. Mängder med brott utreds inte därför att, som det verkar, man vill ha oantastliga mål där ingen råkar bli felaktigt dömd.

Det är hög tid att politiker och allmänheten artikulerar kritik mot rättsväsendet som satt sig på en piedestal. Och vem kan vara mer lämpad för den rollen än folkets representant i justitieutskottet, tillika dess ordförande?

Åke Thunström - Ordförande för föreningen Medborgarperspektiv