Doktor Kong: Meridiansystemet är vägnätet i din kropp
Nattvy över Paris. Benjamin Kong jämför kroppens meridiansystem med vägnätet i en stad.


Benjamin Kong kommer från Kina och är utbildad både i traditionell kinesisk medicin och i västerländsk medicin. Med denna dubbla kompetens har han utvecklat egna effektiva metoder. Han behandlar med positiva resultat tillstånd som den vanliga sjukvården ser som kroniska.

Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) finns det meridiansystem som agerar parallellt med övriga informations- och transportsystem, som blodkärl, lymfbanor, nerver, hormoner och elektrolyter/mineraler och liknande.

Meridianer kan beskrivas som flöden av energi i kroppen. Meridianer står i förbindelse med inre organ, vävnader och funktioner utmed deras utbredningsområde. Alla informationssystem samverkar för att upprätthålla mänskligt liv.

Meridiansystemet finns i en djupare dimension – man kan inte se meridiansystemet med vanliga ögon – men det har viktiga funktioner för hur energin cirkulerar i kroppen. Meridiansystemet dominerar kroppens komplexa verksamheter. Fysisk och psykisk hälsa beror på om systemet fungerar väl. Sjukdomar kommer fram på grund av att en viss del av meridiansystemet har blockerats, vilket resulterar i avbrott i hela kroppens normala drift.

För att illustrera detta kan man jämföra den mänskliga kroppen med en stad. Vägtrafiken är det viktigaste systemet i en stad, vilket är grundläggande för att upprätthålla driften i staden. Varje byggnad i denna stad måste ha vägar till omgivande miljö, annars kommer folk inte att kunna leva i byggnaderna. Vägsystemet i staden kan motsvara meridiansystemet i vår kropp, vilket påverkar kroppens energi, transport av material och avfallsutsläpp. När någon del av "vägen” blir blockerad, kommer det att påverka platsens normala drift, och därmed påverka helheten till en viss grad.

Enligt TKM rör sig livsenergin i meridianer. Det finns 14 huvudmeridianer som löper genom olika organ och kroppsdelar. Meridianernas kanaler går både djupt in i kroppens organ och ytligt ut mot huden. Det finns punkter i meridianer där kan man behandla för att rätta till energiflödet i meridianerna. Där kan man reglera de inre organs funktion och vävnader. Det finns några hundra akupunkturpunkter, som vanligtvis behandlas med nål, moxa eller finger.

När man är frisk och harmonisk flödar energin väl genom meridianerna. Om det finns blockeringar i meridianerna kommer man att få olika sjukdomar.

Meridiansystemet tillhör inte den kropp som bildas av jordens material.

Moderna studier har visat att kroppens meridianer och akupunkters elektricitet och hudresistans skiljer sig från det område som inte är meridian, och meridianer och akupunkter även skiljer sig från icke-meridianer i experiment med ljus, ljud och värme.

Alla meridianfenomen försvinner snabbt efter personens död. Det betyder att meridiansystemet inte tillhör den kropp som bildas av jordens material – istället tillhör den människans djupare kropp. Enligt kinesisk tro lämnar den djupare kroppen den ytliga kroppen när en person dör, och gå till platsen var hen förtjänar att stanna.

Benjamin Kong driver kliniken Kinesisk Akupunktur i Halmstad och håller ofta kurser runtom i landet.

Doktor Kong svarar på frågor av allmän karaktär utifrån TKM. Skicka din fråga till doktorkong@epochtimes.se Doktor Kong håller också kurser runtom i landet. Läs mer om kursen på Benjamin Kongs hemsida