Doktor Kong: Akupunktörer befinner sig på olika nivåer
Akupunktur är väldigt effektiv om den utförs på rätt sätt, säger den kinesiska läkaren Benjamin Kong. Bilden är från 19 februari 1973 och har inget direkt samband med artikeln: En patient får akupunkturbehandling med nålar i ansiktet och händerna vid Tyringham Clinic, England. Foto: Ian Tyas/Keystone Features/Getty Images


Benjamin Kong kommer från Kina och är utbildad både i traditionell kinesisk medicin och i västerländsk medicin. Med denna dubbla kompetens har han utvecklat egna effektiva metoder. Han behandlar med positiva resultat tillstånd som den vanliga sjukvården ser som kroniska.

Ibland hör man folk säga att akupunktur inte fungerar för dem. Detta uttalande stämmer inte. Om man låter vem som helst sätta nålar i sig, då fungerar inte den så kallade akupunkturen. Kanske finns det någon som inte håller med, eftersom hen har besökt en akupunktör, kanske även en akupunktör utbildad i traditionell kinesisk medicin (TKM). Då är det emellertid mer korrekt att säga att den akupunktör som behandlat dig inte har lyckats med att få ett bra resultat.

För att ta ett exempel: kanske en universitetsstudent inte lyckas med att lösa ett matematiskt problem, men en annan universitetsstudent kan det. Samma sak gäller för akupunktörer: att en akupunktör är TKM-utbildad betyder inte säkert att hen är duktig!

För att bli en duktig akupunktör räcker inte kunskap från textböcker, man behöver lära sig mycket mycket mer. Man behöver få en djup förståelse för kroppen och livet, plus ett stort hjärta för att hjälpa andra.

Enligt min uppfattning och erfarenhet finns det akupunktörer på fem nivåer:

De som utför så kallad västerländsk akupunktur och som inte har kunskap om meridianerna är den första nivån. Kanske kan de behandla en del lättare åkommor, som lätt smärta eller besvär med stelhet, och ibland fungerar det, ibland inte. Många kritiker säger att akupunktur bara har en placeboeffekt, och det ligger inte så långt ifrån sanningen om man menar den så kallade västerländska akupunkturen.

En del säger att de som utför den västerländska medicinens akupunktur bara har några veckors utbildning, och därför kan den inte ha lika bra effekt som TKM-utbildade akupunktörers. Det är inte så det ligger till. Om man inte har kunskap i TKM så spelar det ingen roll hur länge man utbildar sig inom västerländsk medicin, man kan inte jämföras med en duktig TKM-akupunktör.

Akupunkturschema från Mingdynastin: Hand-Jueyins pericardium-meridian

Den andra nivåns akupunktörer har lärt sig teorin om meridianerna, och har lärt sig några akupunkter för att behandla vissa problem. Ibland får de det att fungera, ibland inte.

Akupunktörer som har goda kunskaper om förhållandet mellan olika meridianer, och kan använda kunskapen för att behandla olika problem med god effekt på mer än 60 procent efter några behandlingar, tillhör den tredje nivån.

En akupunktör som har större kunskaper, bortom meridianteorin, som kan använda meridianerna utan att begränsas av dem, och har effekt på mer än 90 procent efter några behandlingar, är på den fjärde nivån.

När en akupunktör tydligt kan leda patientens qi-rörelse kan patienterna känna de starka energifenomenen när de behandlas. Effekten av de här akupunktörernas behandling är högre än 90 procent efter en enda behandling, och de är på den femte nivån.

Flera regelbundna behandlingar rekommenderas för att få ett bättre behandlingsresultat och behålla effekten, även om man besöker en skicklig akupunktör. Vi kan ta ett exempel på en typisk behandlingsprocess: En patient som har värk i ryggen kommer för behandling en gång per vecka. Hen känner värken försvinna efter den första behandlingen, men efter en dag kommer värken tillbaka. Efter den andra behandlingen försvinner värken, men efter två dagar kommer värken tillbaka. Efter den tredje behandlingen försvinner värken, men efter tre dagar kommer värken tillbaka. Efter den fjärde behandlingen försvinner värken, men efter fyra dagar kommer värken tillbaka. Värken har dock minskat betydligt. Efter den femte behandlingen försvinner värken, men efter sex dagar kommer lite värk tillbaka. Efter den sjätte behandlingen försvinner värken, och värken kommer inte tillbaka. Effekten kan bibehållas länge.

Benjamin Kong driver kliniken Kinesisk Akupunktur i Halmstad och håller ofta kurser runtom i landet.

Doktor Kong svarar på frågor av allmän karaktär utifrån TKM. Skicka din fråga till doktorkong@epochtimes.se Doktor Kong håller också kurser runtom i landet. Läs mer om kursen på Benjamin Kongs hemsida