loading

Vad vi äter spelar stor roll för kroppens förmåga förmåga att rena sig. Kosten ska förse kroppen med näringsämnen som den behöver för detta, däribland vissa vitaminer. Foto: Shutterstock
Vad vi äter spelar stor roll för kroppens förmåga förmåga att rena sig. Kosten ska förse kroppen med näringsämnen som den behöver för detta, däribland vissa vitaminer. Foto: Shutterstock
Hälsa & Livsstil

Detox – rena kroppen och må bättre

Conan Milner
Publicerad 2022-05-14

Det har blivit på modet att att använda så kallade detox-metoder som tarmsköljning och juicefasta för att spola ut ohälsosamma substanser ur kroppen. Uppfattningarna går isär men det finns de som menar att det är nödvändigt att rena kroppen.


Fastän våra kroppar belastas med giftiga ämnen som aldrig förr, kritiseras detox-metoder av skolmedicinen. Med en enkel sökning på detox på internet hittar man massor av uttalanden från medicinska experter som avfärdar dessa metoder och säger att de inte är till någon som helst nytta. Man hävdar att kroppen renar sig alldeles utmärkt på egen hand, utan några speciella reningsmetoder, och att det, till skillnad från dubbelblindstudier som påvisar ett läkemedels effektivitet, finns knappa bevis för att en detox verkligen leder till förbättrad hälsa.

Även om det är oklart huruvida produkter som påstås avgifta kroppen verkligen har effekt så är det bra att begränsa sin exponering för gifter och samtidigt stödja kroppens förmåga att avgifta sig själv. Enligt näringsfysiologen och författaren Ann Louise Gittleman är det inte bara fördelaktigt att detoxa, utan helt enkelt nödvändigt.

Läs mer

Mest lästa

loading

Vad vi äter spelar stor roll för kroppens förmåga förmåga att rena sig. Kosten ska förse kroppen med näringsämnen som den behöver för detta, däribland vissa vitaminer. Foto: Shutterstock
Vad vi äter spelar stor roll för kroppens förmåga förmåga att rena sig. Kosten ska förse kroppen med näringsämnen som den behöver för detta, däribland vissa vitaminer. Foto: Shutterstock
Hälsa & Livsstil

Detox – rena kroppen och må bättre

Conan Milner
Publicerad 2022-05-14

Det har blivit på modet att att använda så kallade detox-metoder som tarmsköljning och juicefasta för att spola ut ohälsosamma substanser ur kroppen. Uppfattningarna går isär men det finns de som menar att det är nödvändigt att rena kroppen.


Fastän våra kroppar belastas med giftiga ämnen som aldrig förr, kritiseras detox-metoder av skolmedicinen. Med en enkel sökning på detox på internet hittar man massor av uttalanden från medicinska experter som avfärdar dessa metoder och säger att de inte är till någon som helst nytta. Man hävdar att kroppen renar sig alldeles utmärkt på egen hand, utan några speciella reningsmetoder, och att det, till skillnad från dubbelblindstudier som påvisar ett läkemedels effektivitet, finns knappa bevis för att en detox verkligen leder till förbättrad hälsa.

Även om det är oklart huruvida produkter som påstås avgifta kroppen verkligen har effekt så är det bra att begränsa sin exponering för gifter och samtidigt stödja kroppens förmåga att avgifta sig själv. Enligt näringsfysiologen och författaren Ann Louise Gittleman är det inte bara fördelaktigt att detoxa, utan helt enkelt nödvändigt.

Rekommenderat