Debatt: Riskabelt när skyddsvärda hamnar kommer i händerna på utländska intressen
Pir VII vid Triestes hamn i Italien. Italien var det första land i G–7 gruppen som undertecknade Kinas infrastrukturprojekt "One Belt, One Road". Foto: Marco Di Lauro/Getty Images


Sverige svarar långsamt på det hot som uppköp av viktig infrastruktur utgör. Komplexa hotbilder och angrepp kräver nya verktyg för att säkerställa sund handel och samtidigt skydda svenska säkerhetspolitiska intressen, skriver Carl S:t Clair Renard, civilingenjör och företagare.

Kristianstadsbladet skriver i sin ledare “Sverige får inte bli Kinas hantlangare” att den första frakten gått från Karlshamn till Sassnitz. Karlshamn har nu blivit en del i Kinas infrastrukturprojekt Belt and Road, ett infrastrukturprojekt för att via motorvägar och järnvägar förkorta transporttider från Kina till Europa.

Detta är problematiskt av en mängd anledningar. För det första har hamnen finansierats av det kinesiska kommunistpartiet, KKP, världens största diktatur och en systematisk kränkare av mänskliga rättigheter.

Att kinesiska intressen köper upp hamnar och annan strategisk infrastruktur runt om i världen och i Sverige är känt sedan länge. Det är en del i KKP:s globala strategi. Det av KKP kontrollerade företaget COSCO blev 2016 majoritetsägare i Greklands största hamn Pireus.

Pireus är också Europas sjätte största hamn och KKP har genom köpet fått kontroll över en knutpunkt i europeisk infrastruktur. 

Sverige har dock varit långsamma att reagera. Sverige tillsatte i augusti 2019 Direktinvesteringsutredningen som ett första steg för att lösa problemet. En europeisk förordning, Förordningen (2019/452) om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen, trädde i kraft 19 mars 2020. 

Utländska direktinvesteringar har alltså varit ett problem så pass länge att Bryssel har hunnit arbeta fram och driva igenom lagstiftning för att lösa problemet. 

Förutom Karlshamn är flera andra svenska hamnar föremål för kinesiska intressen.

Stockholmsregionens nya containerhamn Norvik drivs av bolaget Hutchison Ports vars moderbolag har nekats att göra investeringar i Israel och Australien. 

Moderbolaget, CK Hutchison Holdings har kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet och hindrades av Australiens regering 2018 att köpa det australiensiska gasledningsföretaget APA. Beslutet att inte sälja betydelsefull infrastruktur till kinesiska intressen baserades på att det ansågs underminera australisk nationell säkerhet.

Samma företag, CK Hutchison Holdings, blev även av med ett projekt i Israel för en avsaltningsanläggning för havsvatten, efter att USA:s tidigare utrikesminister Mike Pompeo i en intervju sagt att: “Vi vill inte att det kinesiska kommunistpartiet skall ha tillgång till israelisk infrastruktur.”

Ett dotterbolag till detta bolag, Hutchison Ports, driver alltså sedan 2009 Frihamnen och den nya godshamnen Norvik som på sikt skall ta emot 500 000 containrar per år till Stockholmsområdet. 

Detta bolag har nu ett 25-årskontrakt för att sköta driften av Stockholms nya containerhamn, Norvik.

Detta bolag har nu ett 25-årskontrakt för att sköta driften av Stockholms nya containerhamn, Norvik. Norvik är dessutom belägen cirka 5,5 sjömil, cirka 10 km, från Musköbasen. Det är osannolikt att ett liknande kontrakt skulle ges till ett ryskt bolag.

CK Hutchison Holdings äger även 60 procent av telekomföretaget 3.

Regeringen presenterade den nya europeiska lagstiftningen, vars syfte nationellt är att säkerställa att svensk infrastruktur, svenska bolag och svenska intressen skyddas, den 8 juni 2020. 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) fick i uppdrag att ta fram en rapport i samband med detta. I denna står följande om Kina: Kombinationen av en auktoritär stat med omfattande ekonomisk kapacitet som aktivt investerar i utlandet och samtidigt har tydliga utrikespolitiska ambitioner att få ökat globalt inflytande har inneburit en situation som omvärlden aldrig tidigare erfarit.

Carl S:t Clair Renard är civilingenjör och företagare.

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.

Vill du väcka debatt i en aktuell fråga? Välkommen att skriva en artikel, 5 000-7 000 tecken med blanksteg. [email protected]

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: