loading

Kinesisk medicin och västerländsk medicin har i mångt och mycket olika uppfattningar om både sjukdomsorsaker och behandlingsprinciper, men tangerar ändå varandra på många områden. Illustration: Reijo Pöyhönen
Kinesisk medicin och västerländsk medicin har i mångt och mycket olika uppfattningar om både sjukdomsorsaker och behandlingsprinciper, men tangerar ändå varandra på många områden. Illustration: Reijo Pöyhönen
Hälsa

Debatt: Kinesisk akupunktur - en outnyttjad resurs Del 2

Reijo Pöyhönen
Uppdaterad 2022-01-18Publicerad 2021-12-23

Del 2 av 2 (Läs del 1 här)

En kombination av de två stora medicinska traditionerna, den västerländska och den kinesiska, skulle ge svensk hälso- och sjukvård en bredare palett av möjligheter att hjälpa patienter. Framför allt bör den mångtusenåriga kliniska erfarenheten hos den kinesiska medicinen utnyttjas. Det hävdar författaren och läraren i kinesisk medicin Reijo Pöyhönen.

 Något som de flesta förmodligen inte känner till, är att det i vårt land i huvudsak förekommer två olika typer av akupunktur. Dels den kinesiska akupunkturen som är baserad på den traditionella kinesiska medicinens teorier om människan i friskt och sjukt tillstånd, dels en vetenskaplig ”akupunktur” som erbjuds inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Mest lästa

loading

Kinesisk medicin och västerländsk medicin har i mångt och mycket olika uppfattningar om både sjukdomsorsaker och behandlingsprinciper, men tangerar ändå varandra på många områden. Illustration: Reijo Pöyhönen
Kinesisk medicin och västerländsk medicin har i mångt och mycket olika uppfattningar om både sjukdomsorsaker och behandlingsprinciper, men tangerar ändå varandra på många områden. Illustration: Reijo Pöyhönen
Hälsa

Debatt: Kinesisk akupunktur - en outnyttjad resurs Del 2

Reijo Pöyhönen
Uppdaterad 2022-01-18Publicerad 2021-12-23

Del 2 av 2 (Läs del 1 här)

En kombination av de två stora medicinska traditionerna, den västerländska och den kinesiska, skulle ge svensk hälso- och sjukvård en bredare palett av möjligheter att hjälpa patienter. Framför allt bör den mångtusenåriga kliniska erfarenheten hos den kinesiska medicinen utnyttjas. Det hävdar författaren och läraren i kinesisk medicin Reijo Pöyhönen.

 Något som de flesta förmodligen inte känner till, är att det i vårt land i huvudsak förekommer två olika typer av akupunktur. Dels den kinesiska akupunkturen som är baserad på den traditionella kinesiska medicinens teorier om människan i friskt och sjukt tillstånd, dels en vetenskaplig ”akupunktur” som erbjuds inom svensk hälso- och sjukvård.

Rekommenderat