loading
​​Skyltar på en bänk under en demonstration den 12 juni 2021 mot "kritisk rasteori" (CRT) som lärs ut i skolor vid Loudoun County Government Center i Leesburg, Virginia, i USA. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images
​​Skyltar på en bänk under en demonstration den 12 juni 2021 mot "kritisk rasteori" (CRT) som lärs ut i skolor vid Loudoun County Government Center i Leesburg, Virginia, i USA. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images
Opinion

Debatt: Det nya rasismbegreppet är en del i klasskampen

Dan Ahlmark

När den traditionella marxismen kollapsade efter murens fall, trädde postmodernismen in som räddaren i nöden och gav den kollapsade socialismen ett nytt ansikte. Den postmodernistiska filosofin fick därför snabbt ett stort inflytande. Det finns dock inga tvivel på att traditionell marxism fortfarande kommer att gälla om vänstern kommer i en stabil majoritetsställning och har frihet att utan kompromisser med borgerliga partier utforma den ekonomiska politiken. Det hävdar författaren Dan Ahlmark.

Socialism är ett mindervärdigt ekonomiskt system, men det ger möjlighet till fullständig samhällskontroll. Därför är det en helt nödvändig del av ett samhälle baserat på kollektivism och socialism. Denna roll kommer då att anses mycket viktigare än dess ineffektivitet avseende ekonomin.

Under decennierna efter Östeuropas demokratiska återuppståndelse utvecklades utifrån den postmodernistiska filosofin en rad samhälleliga tillämpningar, vilka tillsammans utgör en väsentlig del av vad vi kallar kulturmarxism. Det gäller exempelvis områden som feminism, ras- och queerteori. Tidiga samhällseffekter av postmodernismen var ”politisk korrekthet” och ”åsiktskorridoren”.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
​​Skyltar på en bänk under en demonstration den 12 juni 2021 mot "kritisk rasteori" (CRT) som lärs ut i skolor vid Loudoun County Government Center i Leesburg, Virginia, i USA. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images
​​Skyltar på en bänk under en demonstration den 12 juni 2021 mot "kritisk rasteori" (CRT) som lärs ut i skolor vid Loudoun County Government Center i Leesburg, Virginia, i USA. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images
Opinion

Debatt: Det nya rasismbegreppet är en del i klasskampen

Dan Ahlmark

När den traditionella marxismen kollapsade efter murens fall, trädde postmodernismen in som räddaren i nöden och gav den kollapsade socialismen ett nytt ansikte. Den postmodernistiska filosofin fick därför snabbt ett stort inflytande. Det finns dock inga tvivel på att traditionell marxism fortfarande kommer att gälla om vänstern kommer i en stabil majoritetsställning och har frihet att utan kompromisser med borgerliga partier utforma den ekonomiska politiken. Det hävdar författaren Dan Ahlmark.

Socialism är ett mindervärdigt ekonomiskt system, men det ger möjlighet till fullständig samhällskontroll. Därför är det en helt nödvändig del av ett samhälle baserat på kollektivism och socialism. Denna roll kommer då att anses mycket viktigare än dess ineffektivitet avseende ekonomin.

Under decennierna efter Östeuropas demokratiska återuppståndelse utvecklades utifrån den postmodernistiska filosofin en rad samhälleliga tillämpningar, vilka tillsammans utgör en väsentlig del av vad vi kallar kulturmarxism. Det gäller exempelvis områden som feminism, ras- och queerteori. Tidiga samhällseffekter av postmodernismen var ”politisk korrekthet” och ”åsiktskorridoren”.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024